เครื่องมือและการติดตั้ง: ตอน 6

 

 
Home Page  |   รายการบทความ   |   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง   |   laploy.com  |  เกี่ยวกับผู้เขียน

 

เครื่องมือและการติดตั้ง: ตอน 6

ตอน 1 2 3 4 5 6

ฉ.8. วิธีตั้งค่า Reporting Services
ก่อนจะใช้งาน SSRS ได้ท่านจำเป็นต้องกำหนดค่าเริ่มต้นและเปิดใช้งานมันเสียก่อนโดยมีขั้นตอนดังนี้

ภาพ ฉ-41 : เปิดโปรแกรม Reporting Services Configuration Manager ย่อ (RSCM)

ภาพ ฉ-42 : โปรแกรม RSCM จะแสดงกรอบข้อความ Connect to a report server instance เพื่อให้เลือกอินสแตนซ์ของ SSRS ที่ต้องการกำหนดค่า ป้อนชื่ออินสแตนซ์ที่ต้องการ (ในกรณีที่ท่านสร้าง SSRS ไว้หลายอินสแตนซ์) แล้วกดปุ่ม Connect

ภาพ ฉ-43 : โปรแกรม RSCM จะแสดงหน้า Report Server Status ให้กดปุ่ม Apply

ภาพ ฉ-44 : โปรแกรม RSCM จะแสดงหน้า Service Account เพื่อให้กำหนดบัญชีผู้มีสิทธิสร้างรายงาน ให้เลือก User build in account เป็น Network Service แล้วกดปุ่ม Apply

ภาพ ฉ-45 : โปรแกรม RSCM จะแสดงหน้า Web Service URL เพื่อให้กำหนด URL ที่ผู้ใช้รายงานเรียกดูรายงานได้ด้วยเว็บเบราวเซอร์ ให้ใช้ค่าโดยปริยายที่ RSCM กำหนดให้แล้วกดปุ่ม Apply

ภาพ ฉ-46 : หลังกดปุ่ม Apply โปรแกรม RSCM จะสร้าง Virtual directory และจอง URL ที่กำหนด

ภาพ ฉ-47 : ให้ตรวจสอบว่า URL ที่โปรแกรม RSCM สร้างขึ้นสามารถใช้งานได้จริงหรือไม่โดยกดที่ URL หลังข้อความ URLs: ในกรอบ Report Server Web Service URLs หากใช้งานได้เว็บเบราวเซอร์จะเปิดขึ้นและแสดงหน้าเว็บดังที่เห็นในภาพนี้

ภาพ ฉ-48 : ขั้นตอนต่อไปโปรแกรม RSCM จะแสดงหน้า Report Server Database เพื่อให้ท่านกำหนดฐานข้อมูลที่ SSRS จะใช้เพื่อเก็บข้อมูลขณะที่มันทำงาน ให้กดปุ่ม Change Database

ภาพ ฉ-49 : โปรแกรม RSCM จะเปิดโปรแกรม Report Server Database Configuration Wizard เป็นวิซาร์ดที่ช่วยให้กำหนดฐานข้อมูลที่ SSRS จะใช้เพื่อเก็บข้อมูลได้ง่าย ท่านจะสร้างฐานข้อมูลขึ้นใหม่ ซึ่งทำได้โดยเลือกหัวข้อ Create a new report server database แล้วกดปุ่ม Next

ภาพ ฉ-50 : โปรแกรมวิซาร์ดจะแสดงหน้า Database Server เพื่อให้ท่านกำหนดดาต้าเบสเซอฟเวอร์ที่จะสร้างฐานข้อมูลขึ้นใหม่ (เป็นฐานข้อมูลสำหรับ SSRS ใช้เป็นการภายใน ไม่ใช่ฐานข้อมูลที่ท่านจะใช้ทำงาน) ให้ป้อนพิมพ์ชื่อเซอฟเวอร์ในช่อง Server Name แล้วกดปุ่ม Next

ภาพ ฉ-51 : โปรแกรมวิซาร์ดจะแสดงหน้า Database ให้ป้อนชื่อฐานข้อมูลที่จะสร้าง  ในตัวอย่างนี้ผู้เขียนตั้งชื่อว่า ReportServer ท่านจะใช้ชื่ออะไรก็ได้ เสร็จแล้วกดปุ่ม Next

ภาพ ฉ-52 : โปรแกรมวิซาร์ดจะแสดงหน้า Credentials เพื่อให้ท่านกำหนดวิธีจัดสิทธิของฐานข้อมูล ในตัวอย่างนี้ผู้เขียนเลือก Service Credentials เพื่อความสะดวก ในการใช้งานจริงควรสร้างผู้ใช้ใหม่แล้วกำหนดสิทธิให้รัดกุม เสร็จแล้วกดปุ่ม Next

ภาพ ฉ-53 : โปรแกรมวิซาร์ดจะแสดงหน้า Summary เป็นรายงานบอกให้รู้ว่าท่านได้ตั้งค่าอะไรไว้บ้าง อ่านแล้วให้กดปุ่ม Next

ภาพ ฉ-54 : โปรแกรมวิซาร์ดจะเริ่มกระบวนการสร้างฐานข้อมูลใหม่ หากทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีจะเห็นข้อความดังในภาพนี้ อ่านแล้วให้กดปุ่ม Next โปรแกรมวิซาร์ดจะจบการทำงาน

ภาพ ฉ-55 : โปรแกรม RSCM จะแสดงรายละเอียดว่าการสร้างฐานข้อมูลใหม่มีภาวะอย่างไร ต่อไปให้กดปุ่ม Apply

ภาพ ฉ-56 : โปรแกรม RSCM จะแสดงหน้า Report Manager URL เพื่อให้ท่านกำหนด URL สำหรับเปิดโปรแกรมรีพอร์ทเมนเนเจอร์ ควรยอมรับค่าโดยปริยายโดยกดปุ่ม Apply

ภาพ ฉ-57 : โปรแกรม RSCM จะสร้าง URL สำหรับเปิดโปรแกรมรีพอร์ทเมนเนเจอร์ให้ เมื่อกดที่ URL โปรแกรม RSCM จะเปิดเว็บเบราวเซอร์หน้ารีพอร์ทเมนเนเจอร์ดังที่เห็นในภาพนี้ เมื่อดำเนินการมาถึงขั้นตอนนี้เป็นอันว่าการตั้งค่า SSRS เสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้งานได้แล้ว 

ตอน 1 2 3 4 5 6

 

 

เครื่องมือและการติดตั้ง: ตอน 5

 

 
Home Page  |   รายการบทความ   |   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง   |   laploy.com  |  เกี่ยวกับผู้เขียน

 

เครื่องมือและการติดตั้ง: ตอน 5

ตอน 1 2 3 4 5 6

ภาพ ฉ-27 :  โปรแกรมติดตั้งจะแสดงหน้า Feature Selection เพื่อให้เลือกสิ่งที่ต้องการติดตั้ง เพื่อไม่ให้กินแรงเครื่องและเปลืองเนื้อที่ในฮาร์ดดิสก์ ให้เลือกเฉพาะที่จำเป็นต้องใช้ คือเลือกอย่างในภาพนี้ แล้วกดปุ่ม Next เพื่อไปยังหน้าถัดไป

ภาพ ฉ-28 :  โปรแกรมติดตั้งจะแสดงหน้า Instance Configuration เพื่อให้กำหนดคุณสมบัติของอินสแตนซ์ SQL2008 สามารถรันหลายๆ อินสแตนซ์ได้พร้อมๆ กันในคอมพิวเตอร์ตัวเดียว  หนึ่งอินสแตนซ์คือหนึ่งเซอฟเวอร์ หากท่านสร้างไว้สามอินสแตนซ์ จะมีผลให้ท่านมีดาต้าเบสเซอฟเวอร์สามตัวภายในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว ให้เลือกหัวข้อ Named instance แล้วใส่ชื่ออินสแตนซ์ที่ต้องการ (กำหนดชื่อขึ้นเอง) ค่าอื่นๆ ให้ใช้ค่าโดยปริยาย แล้วกดปุ่ม Next เพื่อไปยังหน้าถัดไป

ภาพ ฉ-29 :  โปรแกรมติดตั้งจะแสดงหน้า Disk Space Requirements เพื่อรายงานว่าสิ่งต่างๆ ที่ท่านเลือกติดตั้งรวมกันแล้วจะใช้เนื้อที่ในฮาร์ดดิสก์เท่าใด ดูเสร็จแล้วกดปุ่ม Next เพื่อไปยังหน้าถัดไป

ภาพ ฉ-30 :  โปรแกรมติดตั้งจะแสดงหน้า Service Accounts เพื่อให้ท่านกำหนดเจ้าของเซอร์วิส เพื่อความสะดวกในเครื่องทดสอบนี้จะใช้ NT AUTHORITY\NETWORK ซึ่งจะทำให้ไม่ต้องป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน เพราะจะเป็นชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านชุดเดียวกันกับที่ท่านกำหนดไว้ในตอนล็อกอินเข้าวินโดวส์ การติดตั้งใช้งานจริง (ใน production server) ควรกำหนดบัญชีผู้ใช้ซึ่งทำหน้าที่เป็น DBA โดยเฉพาะ เสร็จแล้วกดปุ่ม Next เพื่อไปยังหน้าถัดไป

ภาพ ฉ-31 :  โปรแกรมติดตั้งจะแสดงหน้า Collation เพื่อให้กำหนดลักษณะภาษา ในหนังสือนี้ฐานข้อมูลเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษล้วน จึงเปลี่ยนจากไทยเป็น Latin1_General_AS เสร็จแล้วกดปุ่ม Next เพื่อไปยังหน้าถัดไป

ภาพ ฉ-32 :  โปรแกรมติดตั้งจะแสดงหน้า Account Provisioning เพื่อใช้กำหนดโหมดของการระบุสิทธิในการจัดการฐานข้อมูล  เพื่อความสะดวกในเครื่องทดสอบนี้จะใช้ Windows authentication mode แล้วกดปุ่ม Add Current User เพื่อใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านชุดเดียวกันกับที่ท่านกำหนดไว้ในตอนล็อกอินเข้าวินโดวส์ เสร็จแล้วกดปุ่ม Next เพื่อไปยังหน้าถัดไป

ภาพ ฉ-33 :  โปรแกรมติดตั้งจะแสดงหน้า Data Directories ท่านสามารถใช้ค่าโดยปริยายได้ทั้งหมด ให้กดปุ่ม Next เพื่อไปยังหน้าถัดไป

ภาพ ฉ-34 :  โปรแกรมติดตั้งจะแสดงหน้า Reporting Services Configuration ให้เลือกหัวข้อล่างสุด Install, but do not configure the report server ซึ่งเป็นการสั่งให้ติดตั้ง SSRS แต่ไม่ต้องกำหนดค่าต่างๆ เพราะท่านจะไปกำหนดค่าต่างๆ ด้วยตนเองภายหลัง เสร็จแล้วกดปุ่ม Next เพื่อไปยังหน้าถัดไป

ภาพ ฉ-35 :  โปรแกรมติดตั้งจะแสดงหน้า Installation Rules จะแสดงรายงานว่าสิ่งต่างๆ ที่ท่านกำหนดให้ติดตั้งมีข้อติดขัดอะไรหรือไม่ ทุกบรรทัดต้องแสดงคำว่า Passed หากมีบรรทัดใด Failed ต้องออกจากการติดตั้งเพื่อไปแก้ปัญหานั้นเสียก่อนจึงจะติดตั้งได้สำเร็จ ดูเสร็จแล้วกดปุ่ม Next เพื่อไปยังหน้าถัดไป

ภาพ ฉ-36 :  ถ้าทุกอย่างราบรื่น โปรแกรมติดตั้งจะแสดงหน้า Ready to Install พร้อมกับแสดงรายการแจกแจงให้รู้ว่าท่านกำหนดให้ติดตั้งอะไรไว้บ้าง ดูเสร็จแล้วกดปุ่ม Next เพื่อไปยังหน้าถัดไป

ภาพ ฉ-37 :  โปรแกรมติดตั้งจะแสดงหน้า Installation Progress พร้อมกับเริ่มกระบวนการติดตั้งซึ่งเป็นขั้นตอนที่ยาวนานและเจ็บปวด

ภาพ ฉ-38 : หากท่านโชคดีโปรแกรมติดตั้งจะแสดงหน้า Complete เพื่อแจ้งให้ทราบว่าการติดตั้งสำเร็จโดยไม่มีปัญหาใดๆ  ดูเสร็จแล้วกดปุ่ม Next เพื่อออกจากโปรแกรมติดตั้ง

ภาพ ฉ-39 : หากท่านลืมติดตั้งคอมโพเนนท์ใดๆ ก็สามารถเริ่มโปรแกรมติดตั้งใหม่ได้ คราวนี้ให้เลือกเฉพาะชิ้นส่วนที่ต้องการเพิ่มเติม ยกตัวอย่างเช่น หากลืมก็อาจติดตั้ง Reporting Services และ Business Intelligence Development Studio เพิ่มเติมภายหลังได้

ภาพ ฉ-40 : เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วให้เปิดโปรแกรม MSVS2008 เพื่อตรวจสอบว่าตอนนี้ MSVS2008 จะมีเท็มเพลตต่างๆ สำหรับสร้างโปรเจ็กต์ที่เกี่ยวข้องกับ SQL2008 เพิ่มขึ้นหรือไม่ เลือกเมนู File / New Project … จะเห็นรายการดังในภาพนี้ โปรดสังเกตว่าตอนนี้  SQL2008 มีหัวข้อ Business Intelligence Projects เพิ่มขึ้น ภายในจะมีเท็มเพลตต่างๆ สำหรับสร้างโปรเจ็กต์ที่เกี่ยวข้องกับ SQL2008 อยู่จำนวนหนึ่ง

ตอน 1 2 3 4 5 6

 

 

เครื่องมือและการติดตั้ง: ตอน 4

 

 
Home Page  |   รายการบทความ   |   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง   |   laploy.com  |  เกี่ยวกับผู้เขียน

 

เครื่องมือและการติดตั้ง: ตอน 4

ตอน 1 2 3 4 5 6

ฉ.7. วิธีติดตั้งโปรแกรม Microsoft SQL Server 2008
โปรแกรม Microsoft SQL Server 2008 (SQL2008) มีหลายเอดิชัน ต่อไปนี้จะสาทิตวิธีติดตั้งเอดิชัน Enterprise

ภาพ ฉ-16 : ให้ใส่แผ่น DVD โปรแกรม SQL2008 Enterprise หากท่านยังไม่ได้จัดซื้อ SQL2008 Enterprise แต่ต้องการทดสอบการใช้งานเอดิชันเต็ม (ไม่ใช่เอดิชันที่เป็นเอ็กซ์เพรส) ให้ไปที่เว็บไซต์ SQL2008 เพื่อดาว์นโหลด SQL2008 Enterprise สำหรับการทดลองใช้ที่มีอายุการใช้งาน 180 วัน ให้เลือกแบบที่เตรียมไว้เพื่อนักพัฒนา (หัวข้อ Developers) ขนาดของไฟล์ใหญ่ประมาณสี่กิกกะไบต์ เป็นไฟล์ฟอร์แมต ISO สำหรับบันทึกลงสู่แผ่น DVD

ภาพ ฉ-17 : อีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้จัดซื้อใบอนุญาตการใช้ SQL2008 Enterprise แต่ต้องการทดสอบการใช้งานคือ SQL Server 2008 Express ซึ่งเป็นเอดิชันที่ใช้ได้ฟรี แต่มีข้อเสียคือขาดสิ่งที่จำเป็นในการใช้งานระดับสูงสำหรับองค์กรหลายอย่าง เช่นไม่สนับสนุนการเชื่อมต่อเครื่องแม่ข่ายผู้ให้บริการเป็นกลุ่มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (server cluster) แต่ SQL Server 2008 Express มีข้อดีคือไม่จำกัดอายุการใช้งาน และมีคุณสมบัติครอบคลุมทุกหัวข้อในหนังสือเล่มนี้

ภาพ ฉ-18 : เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วและบันทึกใส่แผ่น DVD แล้ว จะพบว่า SQL2008 Enterprise สำหรับการทดลองใช้งานมีสิ่งต่างๆ ครบเหมือนเวอร์ชันจริงทุกประการ (จะขาดไปก็เพียงใบอนุญาตในการใช้งาน) โฟลเดอร์ x86 คือที่เก็บแฟ้มสำหรับการติดตั้งในระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 32 บิต  โฟลเดอร์ x64 คือที่เก็บแฟ้มสำหรับการติดตั้งในระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 64 บิต  และ โฟลเดอร์ ia64 คือที่เก็บแฟ้มสำหรับการติดตั้งในระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 64 บิตเวอร์ชันสำหรับซีพียูอิทาเนียม (ซีพียูตระกูลหนึ่งของอินเทลที่ท่านจะพบในเครื่องแม่ข่ายระดับสูง)

ภาพ ฉ-19 : เมื่อใส่แผ่น DVD ของ SQL2008 Enterprise โปรแกรมออโต้รันจะเปิดหน้า Installation Center (ย่อ IC) แถบทางซ้ายเป็นหัวข้อเจ็ดหัวข้อ ประกอบด้วย Planning มีรายการคำสั่งย่อยเพื่อใช้ช่วยวางแผนกการติดตั้ง Installation มีรายการคำสั่งย่อยเพื่อใช้ติดตั้งโปรแกรม Maintenance มีรายการคำสั่งย่อยเพื่อใช้บำรุงรักษา Tools มีรายการคำสั่งย่อยเป็นเครื่องมือสำหรับการกำหนดค่าต่างๆ Resource มีรายการคำสั่งย่อยเป็นเอกสารต่างๆ เช่นคู่มือการใช้งาน Advanced มีรายการคำสั่งย่อยเพื่อใช้ตั้งค่าต่างๆ สำหรับผู้ใช้ที่เชี่ยวชาญ และสุดท้ายคือ Option ใช้กำหนดสถาปัตยกรรมของเพลตฟอร์มที่จะติดตั้ง

ภาพ ฉ-20 : ต่อไปให้ตรวจสอบระบบว่าพร้อมสำหรับการติดตั้ง SQL2008 หรือไม่โดยกดเลือกรายการ System Configuration Checker เมื่อกดแล้วโปรแกรมติดตั้งจะแสดงกรอบข้อความ Setup Support Rules ซึ่งแสดงรายการข้อบังคับต่างๆ ที่จำเป็นต้องมีอยู่ในเครื่องก่อนจึงจะติดตั้ง SQL2008 ได้สำเร็จ ในภาพนี้แสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวสองประการ ประการแรกคือ Performance counter registry hive consistency และมีรายงานแจ้งว่าคอมพิวเตอร์ของผู้เขียนยังไม่มีโปรแกรม Windows PowerShell

ภาพ ฉ-21 : ผู้เขียนปิดโปรแกรมติดตั้ง SQL2008 แล้วไปแก้ไขรีจิสทรีของระบบที่ชำรุด จากนั้นจึงไปดาวน์โหลดโปรแกรม  Windows PowerShell มาติดตั้ง

ภาพ ฉ-22 : เมื่อแก้ไขปัญหาหมดแล้วจึงเข้าโปรแกรมติดตั้ง SQL2008 และกดเลือกรายการ System Configuration Checker อีกครั้ง

ภาพ ฉ-23 : คราวนี้ System Configuration Checker แสดงกรอบข้อความ Setup Support Rules รายงานว่าทุกอย่างผ่านพร้อมสำหรับการติดตั้ง

ภาพ ฉ-24 : เมื่อพร้อมแล้วให้เข้าหัวข้อ Installation (รายการซ้ายมือในภาพ ฉ-19) แล้วเลือกหัวข้อบนสุดทางขวา โปรแกรมติดตั้งจะแสดงหน้า Product Key เพื่อให้ป้อนรหัสแต่ท่านไม่ต้องป้อนเพราะนี่เป็นเวอร์ชันสำหรับทดลองใช้งาน ให้กดปุ่ม Next เพื่อไปยังหน้าถัดไป

ภาพ ฉ-25 :  โปรแกรมติดตั้งจะแสดงหน้า License Terms ให้คลิกที่หน้าข้อความ I accept the license terms. แล้วกดปุ่ม Next เพื่อไปยังหน้าถัดไป

ภาพ ฉ-26 :  โปรแกรมติดตั้งจะแสดงหน้า Setup Support Rules เหมือนในภาพ ฉ-20 ไม่ควรมีรายการใด Failed ถ้ามีต้องออกจาก โปรแกรมติดตั้งไปแก้ไขให้หายก่อน แล้วกดปุ่ม Next เพื่อไปยังหน้าถัดไป

ตอน 1 2 3 4 5 6

 

 

เครื่องมือและการติดตั้ง: ตอน 3

 

 
Home Page  |   รายการบทความ   |   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง   |   laploy.com  |  เกี่ยวกับผู้เขียน

 

เครื่องมือและการติดตั้ง: ตอน 3

ตอน 1 2 3 4 5 6

ฉ.6. วิธีติดตั้งโปรแกรม Microsoft Visual Studio 2008
มีหลายบทในหนังสือนี้ที่ต้องใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2008 (ย่อ MSVS2008) ยกตัวอย่างเช่นในบทที่ 22 มีสอนวิธีใช้สพร็อซ์ร่วมกับภาษา C# (22.5) บทที่ 25 การสร้างและใช้งาน SSRS และการเขียนคิวรีแบบ LINQ ในบทที่ 32 เป็นต้น เนื่องจาก SQL2008 จะผนวกคอมโพเนนท์บางอย่างเข้าสู่ MSVS2008 ด้วย (เช่น BI หรือ Business Intelligent) ดังนั้นจึงจำเป็นต้องติดตั้ง MSVS2008 ก่อน SQL2008

โปรแกรม MSVS2008 มีหลายเอดิชัน (เช่น Team suit และ Express edition) ต่อไปนี้จะสาทิตวิธีติดตั้งเอดิชันมาตรฐาน

ภาพ ฉ-5 : ใส่แผ่น DVD ของโปรแกรม MSVS2008 หากยังไม่ได้จัดซื้อ MSVS2008 แต่ต้องการทดสอบการใช้งาน ให้ไปที่เว็บไซต์ของไมโครซอฟต์เพื่อดาว์นโหลด MSVS2008 เวอร์ชันสำหรับการทดลองใช้ที่มีอายุการใช้งาน 180 วัน เมื่อดาวน์โหลดแล้วให้นำมาสร้างเป็น DVD สำหรับติดตั้ง หลังใส่แผ่น DVD โปรแกรม MSVS2008 แล้วจะเห็นหน้าหลักสำหรับติดตั้ง ให้กดที่ Install Visual Studio 2008

ภาพ ฉ-6 : โปรแกรมติดตั้งจะแสดงกรอบข้อความต้อนรับและติดตั้งคอมโพเนนท์เบื้องต้น ให้รอจนกว่าการติดตั้งคอมโพเนนท์เบื้องต้นจะเสร็จสมบูรณ์แล้วกดปุ่ม Next

ภาพ ฉ-7 : โปรแกรมติดตั้งจะแสดงกรอบข้อความ Options Page ให้เลือกหัวข้อ Custom แล้วกดปุ่ม Next

ภาพ ฉ-8 : โปรแกรมติดตั้งจะแสดงรายการคุณสมบัติต่างๆ ที่สามารถเลือกติดตั้งได้ เพื่อประหยัดพื้นที่ในฮาร์ดดิสก์ให้เลือกติดตั้งเฉพาะสิ่งที่จำเป็นต้องใช้ดังที่เห็นในภาพนี้

ภาพ ฉ-9 : โปรแกรมติดตั้งจะเริ่มดำเนินการติดตั้งและแสดงกรอบข้อความ Install Page เพื่อรายงานความคืบหน้าในการทำงาน เมื่อเสร็จแล้วให้กดปุ่ม Next

ภาพ ฉ-10 : การติดตั้งจะกินเวลาประมาณครึ่งชั่วโมง เสร็จแล้วโปรแกรมติดตั้งจะแสดงกรอบข้อความ Finish Page ดังที่เห็นในภาพนี้ ให้กดปุ่ม Finish

ภาพ ฉ-11 : จากนั้นโปรแกรมติดตั้งจะแสดงหน้าหลักสำหรับติดตั้งเหมือนในภาพ ฉ-5 ต่อไปให้ติดตั้งเอกสารอธิบายการใช้งาน (MSDN) โดยเลือกหัวข้อ Install Product Documentation เมื่อเลือกแล้วโปรแกรมติดตั้งจะแสดงรายการคุณสมบัติต่างๆ ที่สามารถเลือกติดตั้งได้ ให้เลือกเอกสารที่ต้องการแล้วกดปุ่ม Next

ภาพ ฉ-12 : โปรแกรมติดตั้งจะเริ่มดำเนินการติดตั้งเอกสาร และแสดงกรอบข้อความ Install Page เพื่อรายงานความคืบหน้าในการทำงาน เมื่อเสร็จแล้วให้กดปุ่ม Next

ภาพ ฉ-13 : หากเลือกทั้งหมดการติดตั้งจะกินเวลาประมาณครึ่งชั่วโมง เสร็จแล้วโปรแกรมติดตั้งจะแสดงกรอบข้อความ Finish Page ดังที่เห็นในภาพนี้ ให้กดปุ่ม Finish

ภาพ ฉ-14 : ให้ปิดหน้าหลักสำหรับติดตั้งในภาพ ฉ-5 ต่อไปให้ลองเปิดโปรแกรม  MSVS2008 เพื่อดูว่าใช้งานได้หรือไม่โดยกดปุ่ม Start / Programs / Microsoft Visual Studio 2008 แล้วดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน Microsoft Visual Studio 2008 หากใช้งานได้จะปรากฏกรอบหน้าต่างเหมือนในภาพนี้

ภาพ ฉ-15 : ต่อไปให้ตรวจสอบว่า MSVS2008 ที่เพิ่งติดตั้งเสร็จนี้สามารถสร้างโปรเจ็กต์ชนิดใดได้บ้างโดยเลือกเมนู File / New Project … จะเห็นรายการดังในภาพนี้ โปรดสังเกตว่ายังไม่มีหัวข้อ Business Intelligence Projects ซึ่งจะมีเท็มเพลตต่างๆ สำหรับสร้างโปรเจ็กต์ที่เกี่ยวข้องกับ SQL2008 (เช่น SSRS)  ท่านจะย้อนกลับมาดูหน้านี้อีกครั้งหลังจากติดตั้ง SQL2008 แล้ว

ตอน 1 2 3 4 5 6

 

เครื่องมือและการติดตั้ง: ตอน 2

 

 
Home Page  |   รายการบทความ   |   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง   |   laploy.com  |  เกี่ยวกับผู้เขียน

 

เครื่องมือและการติดตั้ง: ตอน 2

ตอน 1 2 3 4 5 6

ฉ.5. วิธีจัดการกับ IIS
เนื่องจากการเครื่องแม่ขายผู้ให้บริการเพื่อการทดสอบที่จะจัดตั้งนี้ นอกจากจะทำหน้าที่เป็นแม่ขายผู้ให้บริการฐานข้อมูลแล้ว ยังจะทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการ Reporting Services ด้วย (ดูบทที่ 25) จึงจำเป็นต้องตรวจสอบว่า Internet Information Services หรือ IIS ถูกติดตั้งใช้งานอยู่หรือไม่

IIS คือเซอร์วิสหรือบริการหนึ่งที่รันอยู่ในฉากหลัง เพื่อให้คอมพิวเตอร์เครื่องนั้นทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายผู้ให้บริการเว็บ (web server) ระบบปฏิบัติการวินโดวส์เอ็กซ์พีจะผนวก IIS เวอร์ชัน 6.0 มาให้ในตัว ท่านจะเลือกติดตั้งหรือไม่ติดตั้งก็ได้ตามใจชอบ

ใน MS-SQL เวอร์ชันก่อนหน้านี้ (คือ 2000 และ 2005) หากต้องการใช้งาน Reporting Services (ย่อ SSRS) ท่านจำเป็นต้องติดตั้ง IIS และเปิดการใช้งานไว้ให้เรียบร้อยเสียก่อน เพราะ SSRS มีภาวะเป็นเซอร์วิสหนึ่งที่รันภายใต้ IIS ผู้ใช้งานจำนวนมากไม่ชอบการจัดวางเช่นนี้ เพราะหลายๆ คนต้องการติดตั้ง SSRS ไว้ในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกับที่เป็นแม่ข่ายฐานข้อมูล แต่เกรงว่าหากแม่ข่ายฐานข้อมูลทำหน้าที่เป็นเว็บเซอฟเวอร์ด้วย อาจส่งผลเสียต่อระบบรักษาความปลอดภัย และทำให้ประสิทธิภาพของการเป็นแม่ข่ายฐานข้อมูลตกต่ำลง

ข่าวดีคือ SQL2008 ไม่ผูกติดกับ IIS อีกต่อไปแล้ว ทีมงานของบริษัทไมโครซอฟต์ที่พัฒนา  SQL2008 ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงให้ SSRS ใน SQL 2008 มีสภาพเป็นเซอร์วิสอิสระ คือสามารถให้บริการหน้าเว็บ ASP.NET 2.0 ได้โดยลำพัง ไม่ต้องพึ่ง IIS อีกต่อไป (อย่าลืมว่ารายงานของ SSRS ที่แท้เป็นหน้าเว็บแบบ ASP.NET ที่เกิดจากการเรนเดอร์ของเอ็นจินในตัว SSRS เอง ดูรายละเอียดในบทที่ 25) ที่ว่าเป็นข่าวดีเพราะใน MS-SQL เวอร์ชันก่อนหน้านี้การตั้งค่าเริ่มต้นเพื่อให้ SSRS และ IIS ทำงานเข้ากันได้เป็นเหมือนฝันร้ายของ DBA (Database Administrator เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล)

หากท่านติดตั้ง IIS และเปิดใช้งานไว้แล้ว จากนั้นติดตั้งหรือกำหนดค่าเริ่มต้นให้ SSRS อาจเกิดปัญหาด้านความขัดยังกันระหว่างเซอฟเวอร์ทั้งสองตัว ท่านอาจพบว่าเมื่อทำรายงานแล้วและใช้เว็บ เบราวเซอร์เปิดหน้ารายงาน อาจะเกิดปัญหาว่าเบราวเซอร์จะติดต่อกับเซอฟเวอร์ผิดตัว (ที่ถูกคือต้องติดต่อกับ SSRS แต่เบราวเซอร์กลับไปติดต่อกับ IIS แทน) ดังนั้นเพื่อตัดปัญหานี้ ก่อนการติดตั้ง SQL2008 ท่านควรจะถอดถอน IIS ออกไปเสียก่อนซึ่งมีวิธีทำดังนี้

ภาพ ฉ-1 : เปิดคอนโทรลพาแนลโดยกดปุ่ม Start / Settings / Control Panel

ภาพ ฉ-2 : ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน Add or Remove Programs

ภาพ ฉ-3 : จะเห็นกรอบข้อความ Add or Remove Programs ปรากฏขึ้น ให้กดปุ่มที่เขียนว่า Add/Remove Windows Components

ภาพ ฉ-4 : จะเห็นกรอบข้อความ Windows Components Wizard แสดงรายการคอมโพเนนท์ต่างๆ ของวินโดวส์ที่ท่านติดตั้งไว้ ไล่หาบรรทัดที่มีข้อความว่า "Internet Information Services (IIS)" เมื่อพบแล้วให้ดูว่ากรอบสี่เหลี่ยมด้านหน้ามีเครื่องหมายถูกหรือไม่ หากไม่มีแสดงว่า IIS ไม่ได้ถูกติดตั้งไว้ หากมีให้เอาออก แล้วกดปุ่ม Next แล้วทำตามขั้นตอนที่เหลือให้ครบเพื่อถอดถอน IIS

ตอน 1 2 3 4 5 6

 

เครื่องมือและการติดตั้ง: ตอน 1

 

 
Home Page  |   รายการบทความ   |   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง   |   laploy.com  |  เกี่ยวกับผู้เขียน

 

เครื่องมือและการติดตั้ง: ตอน 1

ตอน 1 2 3 4 5 6

เครื่องมือที่ท่านจำเป็นต้องใช้ในการเรียนหนังสือเล่มนี้มีอยู่สามอย่างคือคอมพิวเตอร์เพื่อใช้จัดตั้งเป็นเครื่องแม่ขายผู้ให้บริการฐานข้อมูล โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2008 เพื่อใช้ฝึกหัดสร้างรายงาน เขียนสพร็อกซ์แบบ CLR และเรียนการเขียนคิวรีแบบ LINQ และโปรแกรม Microsoft SQL Server 2008 ซึ่งเป็นโปรแกรม RDBMS ในบทนี้ผู้เขียนจะอธิบายรายละเอียดวิธีติดตั้งและวิธีกำหนดค่าเริ่มต้นของโปรแกรมทั้งสอง

ฉ.1. ฮาร์ดแวร์ที่ต้องใช้
ฮาร์ดแวร์สำหรับใช้เพื่อการศึกษาการทำงานและการจัดตั้งเครื่องแม่ขายผู้ให้บริการเพื่อการทดสอบ (test server) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ธรรมดาราคาปานกลางได้ แต่ถ้าต้องการจัดตั้งเครื่องแม่ขายผู้ให้บริการเพื่อการใช้งานจริง (production server) ในงาน OLTP (2.2) ที่มีปริมาณการใช้งานหนาแน่นควรเลือกใช้คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงและมีความเชื่อถือได้

ฮาร์ดแวร์สำหรับใช้เพื่อการศึกษาการทำงานและการจัดตั้งเครื่องแม่ขายผู้ให้บริการเพื่อการทดสอบเป็นดังนี้

•    ซีพียู: เพนเทียมสี่หรือเทียบเท่าหรือดีกว่า
•    แรม: สองกิกกะไบต์หรือมากกว่า
•    ฮาร์ดดิสก์: มีเนื้อที่ว่างห้าสิบกิกกะไบต์หรือมากกว่า

 

ฉ.2. ระบบปฏิบัติการ
ควรใช้ระบบปฏิบัติการวินโดวส์เอ็กซ์พี วินโดวส์ วิสตา หรือวินโดวส์ เซอฟเวอร์ 2008 หรือวินโดวส์เวอร์ชันอื่นๆ ที่ใหม่กว่า สามารถใช้ได้ทั้งแบบสามสิบสองบิตและหกสิบสี่บิต ในบทนี้จะอธิบายโดยแสดงตัวอย่างการติดตั้งในวินโดวส์เอ็กซ์พีแบบสามสิบสองบิต

 

ฉ.3. ลำดับการติดตั้ง
การติดตั้งเครื่องมือต่างๆ เพื่อการศึกษาการทำงานและการจัดตั้งเครื่องแม่ขายผู้ให้บริการเพื่อการทดสอบจำเป็นต้องดำเนินการตามลำดับที่ถูกต้อง เพราะหากทำผิดขั้นตอนการติดตั้งอาจล้มเหลว จากการทดลองหลายครั้งในลักษณะต่างๆ ผู้เขียนพบว่าควรดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.    เตรียมการก่อนติดตั้ง
2.    จัดการกับ IIS
3.    ติดตั้งโปรแกรม Microsoft Visual Studio 2008
4.    ติดตั้งโปรแกรม Microsoft SQL Server 2008
5.    ตั้งค่า Reporting Services

 

ฉ.4. เตรียมการก่อนติดตั้ง
มีสิ่งที่จำเป็นต้องเตรียมการเบื้องต้นก่อนการติดตั้งเครื่องมือใดๆ เพื่อการศึกษาการทำงานและการจัดตั้งเครื่องแม่ขายผู้ให้บริการเพื่อการทดสอบดังต่อไปนี้

1.    ฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์แล้วติดตั้งระบบปฏิบัติการวินโดวส์เอ็กซ์พี หากติดตั้งลงในวินโดวส์เอ็กซ์พีที่ใช้งานมานานแล้ว และมีโปรแกรมต่างๆ ติดตั้งทำงานอยู่มาก มีความเป็นไปได้สูงที่การติดตั้งจะล้มเหลว
2.    ดาวน์โหลดและติดตั้งเซอร์วิสเพ็กของระบบปฏิบัติการวินโดวส์เอ็กซ์พีอัพเดตล่าสุดจากเว็บไซต์ของบริษัทไมโครซอฟต์ เซอร์วิสเพ็กที่ผู้เขียนใช้อัพเดตในการทดสอบนี้คือ SP3 (WindowsXP-KB936929-SP3-x86-ENU.exe)
3.    ดาวน์โหลดและติดตั้งดอตเน็ตเฟรมเวิร์คเวอร์ชันใหม่สุดจากเว็บไซต์ของบริษัทไมโครซอฟต์ เวอร์ชันที่ใช้ในขณะทดสอบเป็น .NET Framework 3.5 SP1
4.    ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้ติดตั้ง Internet Information Service (ดูวิธีทำในหัวข้อต่อไป)

ตอน 1 2 3 4 5 6

 

นอร์มัลไลเซชัน : ตอน 3

 

 
Home Page  |   รายการบทความ   |   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง   |   laploy.com  |  เกี่ยวกับผู้เขียน

 

นอร์มัลไลเซชัน : ตอน 3

 

6.8. วิธีทำนอร์มัลฟอร์มระดับต่างๆ
ท่านได้อ่านนิยามของนอร์มัลฟอร์มระดับต่างๆ ไปแล้ว ในหัวข้อต่อไปนี้ท่านจะได้เรียนรายละเอียดของนอร์มัลฟอร์มแต่ละแบบ

6.9. วิธีทำ 1NF

6.9.1. การทำ 1NF ทางทฤษฏี
ขั้นตอนการทำ 1NF มีดังนี้
•    กำจัดกลุ่มที่ซ้ำ
•    นิยาม PK (หนึ่งหรือหลายกุญแจ)
•    ทำให้ข้อมูลทุกแถวแตกต่างกันและอ้างถึงได้ด้วย PK ห้ามการมีค่าซ้ำใน PK
•    คอลัมน์ทุกคอลัมน์ต้องขึ้นกับ PK อาจเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อมก็ได้
•    ทุกคอลัมน์ต้องเป็นค่าโดดๆ (มีค่าเดียวไม่ใช่ดาต้าคอลเลคชัน เช่นอาร์เรย์ หรือค่าหลายค่าที่คั่นด้วยลูกน้ำ)

6.9.2. การทำ 1NF ทางปฏิบัติ
การทำ 1NF คือการขจัดคอลัมน์ที่มีข้อมูลซ้ำกันด้วยการสร้างตารางใหม่ โดยให้ตารางเดิมเป็น PT ตารางใหม่เป็น CT แล้วเชื่อมโยงกันแบบ master-detail อันเป็นความความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหลาย ยกตัวอย่างเช่นในภาพ 6-7 จะเห็นว่าตารางทางขวามือเป็นข้อมูลดิบ คอลัมน์ซ้ายสุดคือ Author มีข้อมูลซ้ำกันอยู่สามกลุ่มคือนักเขียนชื่อ Azimov, Blish และ Niven ซึ่งเป็นนักเขียนนิยายวิทยาศาสตร์สามคน สาเหตุที่มีข้อมูลซ้ำเพราะนักเขียนแต่ละคนมีหนังสือมากกว่าหนึ่งเล่ม

คอลัมน์ถัดมาคือ Title เป็นคอลัมน์ซึ่งทำหน้าที่เก็บรายชื่อหนังสือ ก็มีข้อมูลซ้ำกันเป็นกลุ่มๆ อีกเพราะหนังสือหนึ่งเรื่องอาจมีการพิมพ์หลายครั้งหรือมีจำหน่ายในรูปแบบต่าง ๆ (เช่นปกอ่อน ปกแข็ง เป็นเทปบันทึกเสียง ฯลฯ)   คอลัมน์ถัดมาคือ ISBN หรือเลขเรียกหนังสือซึ่งไม่มีข้อมูลซ้ำกันเลย เพราะหมายเลข ISBN แตกต่างกันไปในหนังสือแต่ละเล่มเสมอ คอลัมน์สุดท้ายซึ่งเป็นคอลัมน์ขวาสุดคือ PAGE หรือจำนวนหน้า มีข้อมูลซ้ำกันบ้างแต่ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ ระหว่างกัน การมีจำนวนหน้าเท่ากันเป็นเพียงความบังเอิญเท่านั้น

ทางซ้ายคือโครงสร้างของตาราง AuthorsBooks ซึ่งเป็นตารางที่ยังไม่ได้ทำนอร์มัลไลซ์ (คือตารางที่อยู่ในระดับ 0NF) โปรดสังเกตว่าในตารางมีคอลัมน์ซ้ำๆ กันอยู่เป็นกลุ่ม การพิจารณาตารางนี้และใช้เพียงสามัญสำนึกท่านย่อมตระหนักว่ามันควรจะถูกทำนอร์มัลไลซ์ไปเป็นระดับที่สูงขึ้น (คือระดับ 1NF)

ภาพ 6-7 : ตารางในระดับ 0NF

 

ในตัวอย่างนี้ Azimov คือผู้มีหนังสือมากสุดถึงสิบเอ็ดเล่ม ผู้เขียนจึงเผื่อคอลัมน์ไว้เก็บรายชื่อหนังสือถึงสิบเอ็ดคอลัมน์ แต่ Blish มีหนังสือเพียงสองเล่ม และ Niven มีหนังสือเพียงสามเล่ม ดูในรูป 6-8 ท่านจะเห็นว่าตารางในระดับ 0NF ไม่ดีเพราะมีข้อมูลที่เป็น NULL มากจึงมีพื้นที่เสียเปล่าไปเป็นจำนวนมาก

ภาพ 6-8 : ตารางในระดับ 0NF ไม่ดีเพราะมีข้อมูลที่เป็น NULL และพื้นที่เสียเปล่าไปจำนวนมาก

 

หากต้องการใช้ตารางในระดับ 0NF และต้องการประหยัดเนื้อที่ก็สามารถทำได้โดยกำหนดให้มีคอลัมน์ TITLE เพียงอันเดียว (ไม่ใช่มี 11 อันอย่างในภาพ 6-7)  แล้วเก็บข้อมูลหนังสือทุกเล่มไว้ภายในคอลัมน์เดียวกัน โดยใช้เครื่องหมายพิเศษเช่นลูกน้ำ เพื่อแบ่งชื่อหนังสือแต่ละชื่อออกจากกัน ดังแสดงในภาพ 6-9

ภาพ 6-9 : การเก็บข้อมูลหนังสือทุกเล่มไว้ภายในคอลัมน์เดียวแล้วใช้เครื่องหมายลูกน้ำแบ่งชื่อหนังสือออกจากกัน

 

ภาพ 6-10 เป็นแผนภูมิ ER แสดงการทำ 1NF เพื่อกำจัดคอลัมน์ที่ซ้ำกันโดยสร้างตารางขึ้นอีกตารางหนึ่ง จะได้เป็น PT คือ Author และ CT คือ Book สองตารางนี่เชื่อมโยงกันด้วยความสัมพันธ์แบบ master-detail อันเป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหลาย

ภาพ 6-10 : การทำ 1NF เพื่อกำจัดคอลัมน์ที่ซ้ำกันโดยสร้างตารางขึ้นอีกตารางหนึ่ง

 

ภาพ 6-11 เป็นแผนภูมิ ER แสดงการทำ 1NF ในลำดับต่อไปคือการนิยาม PK ทั้งใน PT และ CT โดยกำหนดให้ PT มี  PK เป็นคอลัมน์ชื่อนักเขียน (ไม่ได้สร้างกุญแจแทนขึ้นจากชื่อนักเขียน)  ส่วน CT มี PK เป็นแบบกุญแจร่วม (composite key หรือ compound key คือมีข้อมูล  ซ้ำกันอยู่ในทั้งสองตาราง) คือใช้ชื่อหนังสือ, รหัสหนังสือ  และชื่อนักเขียนเป็น PK และใช้คอลัมน์ชื่อนักเขียนทำหน้าที่เป็น FK เพื่อเชื่อมโยงกลับไปยัง PT

ภาพ 6-11 : การนิยาม PK ทั้งใน PT และ CT

 

ภาพ 6-12 คือผลลัพธ์จากการทำ 1NF จะเห็นว่า 1NF ดีกว่าตาราง 0NF ตรงที่เป็นฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์ เก็บข้อมูลได้โดยไม่จำกัดจำนวนหนังสือ (ใน 0NF ผู้เขียนต้องกำหนดจำนวนคอลัมน์ TITLE เท่ากับจำนวนหนังสือที่คิดว่ามากที่สุด ในตัวอย่างที่ผ่านมากำหนดไว้ 11 เล่ม หากมีนักเขียนที่มีหนังสือเกิน 11 เล่มก็จะเก็บไม่ได้)  และมีโครงสร้างที่เป็นระเบียบดีกว่าเดิม แต่ 1NF ยังมีปัญหาเรื่องข้อมูลซ้ำซ้อน ทำให้ยังเปลืองเนื้อที่เก็บในฮาร์ดดิสก์อยู่ดี

ภาพ 6-12 : ผลลัพธ์ของการทำ 1NF คือตารางสองตาราง PT คือ Author (ทำหน้าที่เป็น master) และ CT คือ Book (ทำหน้าที่เป็น detail)

 

 

นอร์มัลไลเซชัน : ตอน 2

 

 
Home Page  |   รายการบทความ   |   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง   |   laploy.com  |  เกี่ยวกับผู้เขียน

 

นอร์มัลไลเซชัน : ตอน 2

 

 6.4.4. กุญแจเสนอ
กุญแจเสนอ (Candidate Key ย่อ CK) คือคอลัมน์ที่อาจนำมาใช้ทำ PK ได้ ในภาพ 6-4 ทางซ้ายสุดคือตารางชื่อ Customer  กรอบห้ากรอบทางขวาแสดงคอลัมน์ต่างๆ ที่มีภาวะเป็น CK คือเป็นคอลัมน์ที่อาจนำมาใช้เป็น PK ได้ โปรดสังเกตว่ามีสองตารางที่มี CK มากกว่าหนึ่งคอลัมน์ร่วมกันเป็น PK แม้ CK บางแบบในภาพนี้อาจสุดโต่งไปสักหน่อยแต่ก็ใช้อธิบายแนวคิดของ CK ได้ดี

ภาพ 6-4 : ตารางและกุญแจเสนอที่อาจนำมาใช้ได้ห้าแบบ

 

6.4.5. การพาดพิงสมบูรณ์
การพาดพิงสมบูรณ์ (Full Functional Dependence ย่อ FFD) X เป็น FFD ของ Y เมื่อค่าของ X กำหนดค่าของ Y แต่ค่าของ X เมื่อร่วมกับค่าของ Z ไม่ได้กำหนดค่าของ Y กล่าวอีกอย่างคือค่าของ Y ขึ้นกับค่าของ X เท่านั้น ยกตัวอย่างเช่นตารางในภาพ 6-5 ซึ่งเหมือนตารางในภาพ 6-4 แต่เพิ่มคอลัมน์ Population ขึ้นอีกหนึ่งคอลัมน์ โปรแกรมสังเกตว่า Population ขึ้นกับค่าของ COUNTRY แต่ไม่ขึ้นกับ COUNTRY + RATE ดังนั้น  Population เป็น FFD กับ  COUNTRY แต่ไม่เกี่ยวข้องกับ RATE ดังนั้นในตัวกำหนด (ในตัวอย่างนี้คือ X หรือ Population) จะเป็นกุญแจผสมไม่ได้

ภาพ 6-5 : การพาดพิงสมบูรณ์

 

6.4.6. การพาดพิงหลายค่า
การพาดพิงหลายค่า (Multiple valued dependency ย่อ MVD)   MVD คือกรณีที่ตารางมีสองคอลัมน์ และคอลัมน์หนึ่งเป็น PK  และอีกคอลัมน์หนึ่งมีข้อมูลแบบคอลเลคชัน (Collection ข้อมูลเป็นกลุ่ม) เช่นอาร์เรย์หรือข้อความที่ขั้นด้วยลูกน้ำ ยกตัวอย่างเช่นตารางในภาพ 6-6 ตารางล่างมีคอลัมน์ SKILLS เป็น MVD ของคอลัมน์ NAME ส่วนตารางคอลัมน์ SKILLS ไม่เป็น MVD ของคอลัมน์ NAME เพราะภายในตารางมีคอลัมน์มากกว่าสองคอลัมน์

ภาพ 6-6 : การพาดพิงหลายค่า

 

6.4.7. การพาดพิงเป็นวงรอบ
การพาดพิงเป็นวงรอบ (Cyclic Dependency ย่อ CD) ค่าของ X ขึ้นกับค่าของ Y และในขณะเดียวกันค่าของ Y ก็ขึ้นกับค่าของ X ด้วย (ไม่ว่าจะในทางตรงหรือในทางอ้อม)  CD มักเกิดขึ้นเมื่อตารางมี PK เป็น CK จากคอลัมน์สามคอลัมน์หรือมากกว่า ยกตัวอย่างเช่น X สัมพันธ์กับ Y, Y สัมพันธ์กับ Z และ X สัมพันธ์กับ Z นั่นคือ Z ย้อนกลับไปพาดพิงกับ X วนไปเช่นนี้

 

6.4.8. การพาดพิงบางส่วน
การพาดพิงบางส่วน (Partial Dependency ย่อ PD) เกิดขึ้นเมื่อคอลัมน์ใดคอลัมน์หนึ่งมีภาวะ FFD กับคอลัมน์ที่เป็น PK ซึ่งเป็น CK

 

6.5. นิยามนอร์มัลฟอร์มแต่ละระดับ
นิยามนอร์มัลฟอร์มมีสองแบบคือนิยามนอร์มัลฟอร์มเชิงวิชาการซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป อีกแบบคือนิยามนอร์มัลฟอร์มแบบเข้าใจง่าย นิยามแบบหลังแม้จะไม่รัดกุมเท่าแบบแรกแต่จะช่วยให้ท่านเข้าใจหลักการนอร์มัลไลเซชันได้ง่ายขึ้น

 

6.6. นิยามนอร์มัลฟอร์มเชิงวิชาการ
ต่อไปนี้เป็นนิยามนอร์มัลฟอร์มเชิงวิชาการซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป

6.6.1. นอร์มัลฟอร์มระดับที่หนึ่ง
นอร์มัลฟอร์มระดับที่หนึ่ง (1st Normal Form ย่อ 1NF) ตัดข้อมูลที่ซ้ำกันเป็นกลุ่ม ทำให้สามารถจำแนกข้อมูลทุกแถวในทุกตารางได้ด้วย PK พูดอีกอย่างหนึ่งคือทุกคอลัมน์ต้องขึ้นกับคอลัมน์ที่เป็น PK

6.6.2. นอร์มัลฟอร์มระดับที่สอง
นอร์มัลฟอร์มระดับที่สอง (2nd Normal Form ย่อ 2NF) ทำให้คอลัมน์ที่ไม่ใช่กุญแจเป็น FFD ของคอลัมน์ที่เป็น PK และห้ามไม่ให้มี PD

6.6.3. นอร์มัลฟอร์มระดับที่สาม
นอร์มัลฟอร์มระดับที่สาม (3rd Normal Form ย่อ 3NF) กำจัด TD ซึ่งก็คือการกำจัดคอลัมน์ที่พาดพิงทางอ้อมกับคอลัมน์ที่เป็น PK ที่ต้องกำจัดเพราะคอลัมน์นั้นจะ FD กับคอลัมน์ที่ขึ้นกับคอลัมน์ซึ่งเป็น PK

6.6.4. นอร์มัลฟอร์มแบบบอยซ์-คอดด์
นอร์มัลฟอร์มแบบบอยซ์-คอดด์ (Boyce-Codd Normal Form ย่อ BCNF) การทำให้คอลัมน์ที่เป็นตัวกำหนดทั้งหมดในตารางกลายเป็นกุญแจเสนอ หากพบว่ามีคอลัมน์ที่เป็นกุญแจเสนอเพียงคอลัมน์เดียวจะถือว่า BCNF และ 3NF มีระดับเท่ากัน

6.6.5. นอร์มัลฟอร์มระดับที่สี่
นอร์มัลฟอร์มระดับที่สี่ (4th Normal Form ย่อ 4NF) เป้าหมายของนอร์มัลฟอร์มระดับนี้คือการกำจัด MVD

6.6.6. นอร์มัลฟอร์มระดับที่ห้า
นอร์มัลฟอร์มระดับที่ห้า (5th Normal Form ย่อ 5NF) กำจัด CD บางครั้งเรียกระดับนี้ว่านอร์มัลฟอร์มแบบฉาย (Projection Normal Form ย่อ PJNF)

6.6.7. นอร์มัลฟอร์มกุญแจโดเมน
นอร์มัลฟอร์มกุญแจโดเมน(Domain Key Normal Form ย่อ DKNF) เป้าหมายของนอร์มัลฟอร์มระดับนี้คือการทำนอร์มัลไลเซชันระดับสูงสุด

 

แม้นิยามนอร์มัลฟอร์มเชิงวิชาการจะเต็มไปด้วยศัพท์แสงน่าเวียนหัว ชวนให้คิดว่านอร์มัลไลเซชันเป็นเรื่องซับซ้อน แต่อันที่จริงแล้วถ้าตัดคำจาร์กอนออกไป ท่านจะสามารถทำนอร์มัลไลเซชันได้โดยใช้เพียงสามัญสำนึก คนคอมพิวเตอร์ทั่วไปจะสามารถทำนอร์มัลไลเซชันสามระดับแรก (คือ 1NF, 2NF และ 3NF) ได้โดยเพียงแค่พิจารณาชุดข้อมูลที่ต้องการนำมาสร้างฐานข้อมูล โดยทั่วไปแล้วการทำนอร์มัลไลเซชันสามระดับแรกก็เพียงพอสำหรับงานส่วนใหญ่ ในงานที่เฉพาะเจาะจง (เช่นงานที่มีข้อจำกัดมาก หรืองานที่ต้องการประสิทธิภาพสูงเป็นพิเศษ)  นักออกแบบฐานข้อมูลจึงจะทำนอร์มัลไลเซชันในระดับสูงขึ้น

การทำนอร์มัลไลเซชันในระดับสูงขึ้น (ระดับ BCNF, 4NF, 5NF และ DKNF) มักให้ผลลัพธ์ที่ไม่ดีนักและไม่ค่อยจำเป็น งาน OLTP และงาน  OLAP ส่วนใหญ่ต้องการนอร์มัลไลเซชันเพียงสามระดับแรกเท่านั้น การทำนอร์มัลไลเซชันมากระดับเกินไปมีข้อเสียคือจะเกิดตารางขึ้นจำนวนมาก ทำให้คิวรียาว ซับซ้อนและทำงานช้า เพราะต้องจอยตารางจำนวนมาก

การทำนอร์มัลไลเซชันมากระดับทำให้ภาระจะตกอยู่ที่ฐานข้อมูลมากเกินไป ดังนั้นแทนที่จะทำนอร์มัลไลเซชันในระดับสูงขึ้น  นักออกแบบฐานข้อมูลมักเลือกจะหยุดการทำนอร์มัลไลเซชันไว้ที่สามระดับแรก ฟังก์ชันใดที่ต้องการผลของการทำนอร์มัลไลเซชันในระดับสูงขึ้น จะเลี่ยงไปทำโดยใช้คิวรีแทนซึ่งจะให้ประสิทธิภาพสูงกว่า

 

6.7. นิยามนอร์มัลฟอร์มแบบเข้าใจง่าย
หากท่านอ่านนิยามนอร์มัลฟอร์มเชิงวิชาการแล้วงงก็อย่าเพิ่งท้อใจ ลองอ่านนิยามในหัวข้อนี้ซึ่งเป็นนิยามนอร์มัลฟอร์มแบบเข้าใจง่าย

6.7.1. นิยาม 1NF
ขจัดคอลัมน์ที่มีข้อมูลซ้ำกันด้วยการสร้างตารางใหม่ โดยให้ตารางเดิมเป็น PT ตารางใหม่เป็น CT แล้วเชื่อมโยงกันแบบ master-detail ซึ่งเป็นความความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหลาย  ยกตัวอย่างเช่นกำหนดให้ PT เก็บรายชื่อนักเขียนทั้งหมดของสำนักพิมพ์หนึ่ง  CT เก็บรายละเอียดหนังสือต่างๆ ที่นักเขียนเหล่านั้นเขียน แล้วสร้าง PK ในทั้งสองตาราง 

กำหนดให้ PT มี PK เป็นคอลัมน์ชื่อนักเขียน ส่วน CT มี PK เป็น CK (composite key หรือ compound key คือมีข้อมูล  ซ้ำกันอยู่ในทั้งสองตาราง) คือใน CT ใช้ชื่อหนังสือบวกชื่อนักเขียนบวกรหัส ISBN เป็น PK และใช้คอลัมน์ชื่อนักเขียนทำหน้าที่เป็น FK เพื่อเชื่อมโยงกับ PT

6.7.2. นิยาม 2NF
ทำคล้ายๆ 1NF แตกต่างกันที่ใน 1NF จะเน้นขจัดคอลัมน์ที่มีข้อมูลซ้ำ แต่ 2NF จะเน้นขจัดตัวข้อมูลที่ซ้ำกัน ใน 1NF ได้ผลลัพธ์เป็นวามความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหลาย แต่ 2NF ได้ผลลัพธ์เป็นหลายต่อหนึ่ง CT จะมี PK แบบเดี่ยว (ไม่ใช่แบบร่วมอย่างใน 1NF) และ PT จะมี FK เพื่อใช้เชื่อมไปยัง CT

6.7.3. นิยาม 3NF
การอธิบาย 3NF โดยไม่ใช้คำจาร์กอนค่อนข้างจะลำบากอยู่เหมือนกัน ผู้เขียนขอยกยอดเรื่อง 3NF ไปอธิบายในหัวข้อต่างหากของมันเอง

6.7.4. นิยาม NF ที่สูงกว่าระดับที่สาม
อย่างที่เรียนไปแล้วว่าด้วยเหตุผลหลายๆ ประการนักออกแบบฐานข้อมูลมักไม่ทำนอร์มัลไลเซชันเกินระดับสามยกเว้นกรณีพิเศษจริงๆ

 

 

นอร์มัลไลเซชัน : ตอน 1

 

 
Home Page  |   รายการบทความ   |   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง   |   laploy.com  |  เกี่ยวกับผู้เขียน

 

นอร์มัลไลเซชัน : ตอน 1

 

นอร์มัลไลเซชันเป็นขั้นตอนสำคัญขั้นตอนหนึ่งในการออกแบบฐานข้อมูล ในบทนี้ท่านจะได้เรื่องนอร์มัลไลเซชันโดยละเอียด ผู้เขียนจะอธิบายวิธีทำนอร์มัลฟอร์มแบบที่หนึ่งถึงสาม นอร์มัลฟอร์มแบบบอยซ์-คอดด์ นอร์มัลฟอร์มแบบที่สี่และห้า และนอร์มัลฟอร์มแบบกุญแจโดเมน นอกจากนั้นท่านยังจะได้เรียนสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนอร์มัลไลเซชันเช่นอะนอมาลิและการพาดพิงชนิดต่างๆ ความรู้เหล่านี้นอกจากจะช่วยให้ท่านสร้างฐานข้อมูลได้ดีแล้ว ยังช่วยให้ท่านเข้าใจการเขียนคิวรีด้วย (เช่นเข้าใจว่าทำไมต้องจอยตาราง)

หัวข้อที่ท่านจะได้เรียนในบทนี้มีดังนี้
•    เตรียมการนอร์มัลไลเซชัน
•    นิยามนอร์มัลไลเซชัน
•    ประโยชน์ของนอร์มัลไลเซชัน
•    ข้อควรระวังในการทำนอร์มัลไลซ์
•    นิยาม อะนอมาลิ
•    นิยามคำสำคัญในการทำนอร์มัลไลซ์
•    นิยามนอร์มัลฟอร์มแต่ละระดับ
•    วิธีทำ 1NF
•    วิธีทำ 2NF
•    วิธีทำ 3NF
•    วิธีทำ BCNF
•    วิธีทำ 4NF
•    วิธีทำ 5NF
•    วิธีทำ DKNF

 

 6.1. เตรียมการนอร์มัลไลเซชัน
ในทางปฏิบัติ นอร์มัลไลเซชัน คือการแบ่งตารางออกเป็นตารางย่อยๆ ที่เล็กลง แต่ไม่แบ่งมากเกินความเหมาะสม การลดทอนความซ้ำซ้อนโดยทั่วไปแล้วจะสามารถทำได้โดยใช้การพิจารณาธรรมดา ไม่จำเป็นต้องใช้การคำนวณทางคณิตศาสตร์ เป้าหมายของนอร์มัลไลเซชันคือเพื่อประหยัดที่เก็บข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ และจัดรูปแบบตารางให้เหมาะแก่การนำไปใช้งานอยู่ในสภาพที่จัดการได้ง่าย แต่ที่สำคัญคือจะต้องไม่ทำให้ประสิทธิภาพของฐานข้อมูลลดลง

 

6.1.1. นิยามนอร์มัลไลเซชัน
ความหมายของคำว่า "นอร์มัลไลเซชัน" (normalization) ตามพจนานุกรมหมายถึงการทำให้เป็นปรกติ การทำให้เป็นมาตรฐาน หรือการทำให้รูปแบบหรือเนื้อหามีความคงเส้นคงวาอยู่กับร่องกับรอย ส่วนความหมายของนอร์มัลไลเซชันในวิชาฐานข้อมูลสัมพันธ์หมายถึงกระบวนการลดทอนความซ้ำซ้อนข้อข้อมูล หรือการตัดส่วนที่ซ้ำกันโดยไม่จำเป็นในตารางออกไป นอร์มัลไลเซชันบางครั้งทำเพื่อลดทอนความซ้ำซ้อนข้อข้อมูล บางครั้งก็ทำเพื่อการจัดรูปแบบให้เหมาะแก่การนำไปใช้งาน บางครั้งก็เพื่อจุดมุ่งหมายทั้งสองอย่างที่ว่ามานี้ผสมกันอย่างละครึ่ง

นอร์มัลไลเซชันหากทำมากเกินไปอาจทำให้เขียนคิวรีได้ยาก หรือทำให้โปรแกรมประยุกต์ทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพ เป็นหน้าที่ของผู้ออกแบบฐานข้อมูลจะต้องชั่งใจว่าควรจะทำนอร์มัลไลซ์มากน้อยเพียงใด บางครั้งความต้องการของผู้พัฒนาโปรแกรมประยุกต์และผู้ใช้อาจทำให้ผู้ออกแบบฐานข้อมูลไม่สามารถทำนอร์มัลไลเซชันได้เต็มที การทำนอร์มัลไลซ์ไม่เต็มทีหมายถึงไม่ได้ทำครบทุกระดับชั้นที่สามารถทำได้ เช่นทำนอร์มัลไลซ์ไปถึงระดับที่สามแล้วหยุดเพียงเท่านั้น

นอร์มัลไลเซชันเป็นกระบวนการที่สั่งสม คือเริ่มทำจากระดับเบื้องต้นก่อน แล้วจึงเพิ่มความเข้มข้นขึ้นทีละขั้น โดยแต่ละขั้นตอนจะเป็นผลจากขั้นตอนก่อนหน้า ยกตัวอย่างเช่น ก่อนทำนอร์มัลฟอร์ม (Normal Form ย่อ FN) ระดับที่ 2จะต้องทำ NF ระดับที่ 1 ก่อน และก่อนที่จะทำ NF ระดับที่ 3 ได้จะต้องมี NF ระดับที่ 2 ก่อน

 

6.1.2. ประโยชน์ของนอร์มัลไลเซชัน
กระบวนการลดทอนความซ้ำซ้อนของข้อมูลมีประโยชน์ ดังนี้
•    ประหยัด: ลดเนื้อที่ๆ จำเป็นต้องใช้เก็บข้อมูลในฮาร์ดดิสก์
•    ระเบียบ: ทำให้ข้อมูลมีโครงสร้างที่เป็นแบบแผนมากขึ้น
•    สะดวก: ช่วยให้การเข้าถึงหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนึ่งชิ้น (เช่นหนึ่งแถว) สามารถทำได้กับตารางเพียงตารางเดียว ไม่ต้องทำกับกลุ่มของตาราง

 

6.1.3. ข้อควรระวังในการทำนอร์มัลไลซ์
การยึดหลักสายกลางในการทำสิ่งต่างๆ จะได้ผลดีกว่าการทำมากหรือน้อยเกินไป นอร์มัลไลเซชันก็เช่นกัน หากทำอย่างเลยเถิดเกิดไปย่อมเกิดผลลบขึ้น การทำนอร์มัลไลซ์ที่มากเกินไปจะทำให้ประสิทธิภาพของระบบลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงาน OLTP ที่มีผู้ใช้พร้อมๆ กันเป็นจำนวนมาก ส่วนงาน OLAP หากทำนอร์มัลไลเซชันมากเกินไป จะทำให้ผู้ใช้ (ซึ่งปรกติแล้วจะไม่ใช่คนคอมพิวเตอร์) เขียนคิวรีได้ยากหรือเขียนได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ

 

การทำนอร์มัลไลซ์ควรคำนึงถึงประเด็นต่างๆ ดังนี้
•    ประหยัดแล้วไม่คุ้ม:
การทำนอร์มัลไลซ์โดยคำนึงถึงการลดเนื้อที่ในฮาร์ดดิสก์มากเกินไปอาจไม่ใช่เรื่องดี (ยกเว้นงานที่มีปริมาณข้อมูลมากอย่างยิ่ง เช่น OLAP) เพราะประสิทธิภาพที่เสียไปในการทำนอร์มัลไลซ์อาจทำให้เกิดค่าใช้จ่ายสูงกว่าราคาฮาร์ดดิสก์ซึ่งขณะนี้มีราคาถูกลงมากแล้ว
•    แยกย่อยแล้วยืดยาด: การทำนอร์มัลไลซ์มากเกินไปจะทำให้มีตารางเล็กๆ เกิดขึ้นมากซึ่งจะทำให้คิวรียืดยาวซ้ำซ้อนมาก (เพราะต้องจอยตารางหลายตาราง) คิวรีที่ซับซ้อนเกินไปย่อมไม่มีประสิทธิภาพ และมีผลให้โปรแกรมประยุกต์ทำงานไม่มีประสิทธิภาพตามไปด้วย หรือในกรณีที่เลวร้ายที่สุดคือโปรแกรมประยุกต์ทำงานไม่ได้เลย
•    ซอยมากจนซับซ้อน: การทำนอร์มัลไลซ์มากเกินไปจะทำให้การเข้าถึงข้อมูลซับซ้อนเกินไปด้วยเช่นกัน ตารางและความสัมพันธ์ต่างๆ จะอยู่ในสภาพเป็นคณิตศาสตร์มากว่าโครงสร้างตามธรรมชาติ หากผู้ใช้ฐานข้อมูลมีเพียงแอพลิเกชันก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าผู้ใช้ฐานข้อมูลคือผู้ใช้ระดับปลายแถวการเขียนคิวรีจะเป็นไปอย่างยากลำบาก

 

6.2. นอร์มัลฟอร์ม
นอร์มัลไลเซชันคือการออกแบบฐานข้อมูลให้อยู่ในสภาพ "นอร์มัลฟอร์ม" (normal form ย่อ NF) ระดับต่างๆ เช่น ระดับที่ 1 (1NF) ระดับที่ 2 (2NF) คำว่านอร์มัลฟอร์มเป็นคำที่ถูกบัญญัติโดยคอดด์ นอกจากจะบัญญัติคำว่านอร์มัลฟอร์มแล้ว คอดด์ยังเป็นผู้นิยามนอร์มัลไลเซชันสามระดับแรกด้วย (คือ 1NF, 2NF และ 3NF) การออกแบบฐานข้อมูลไม่จำเป็นต้องทำ NF ให้ครบทุกระดับเสมอไปเพราะการทำ NF หลายๆ ระดับกับฐานข้อมูล OLAP อาจทำให้ประสิทธิภาพโดยรวมลดลง

 

6.3. นิยาม อะนอมาลิ
อะนอมาลิ (Anomaly ความวิปริต)เป็นสิ่งที่ไม่มีใครชอบและท่าน (ในฐานะที่เป็นนักออกแบบฐานข้อมูล) จะต้องหาทางขจัดมันออกไป ในการออกแบบฐานข้อมูล NF คือรูปแบบที่พึงประสงค์ส่วนอะนอมาลิคือรูปแบบที่ไม่พึงประสงค์ จุดมุ่งหมายของการออกแบบฐานข้อมูลคือการกำจัดอะนอมาลิ อะนอมาลิเป็นสิ่งไม่ดีเพราะมันคือตัวการที่ทำให้ข้อมูลขัดแย้งกันในทางตรรกะ

อะนอมาลิทำให้เกิดความผิดพลาดเมื่อเพิ่มลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลในลักษณะต่างๆ ดังนี้
•    อะนอมาลิของการแทรกข้อมูล: ความผิดปรกติเช่นนี้เกิดเมื่อแทรกข้อมูลใน CT โดยไม่ได้แทรกข้อมูลใน PT ก่อน ยกตัวอย่างเช่นในภาพ 6-1 จะเห็นว่า Author เป็น PT ทำหน้าที่เก็บรายชื่อนักเขียน Book คือ CT ทำหน้าที่เก็บรายละเอียดของหนังสือ การแทรกข้อมูลใหม่ตามปรกติต้องแทรกข้อมูลนักเขียนเข้าไปใน PT ก่อน แล้วค่อยแทรกข้อมูลหนังสือ (ที่นักเขียนผู้นั้นเขียน) เข้าสู่ CT หากผู้เขียนแทรกข้อมูลหนังสือก่อนที่จะแทรกข้อมูลนักเขียนจะถือเป็นอะนอมาลิของการแทรกข้อมูล

ภาพ 6-1 : อะนอมาลิของการแทรกข้อมูล

 

•    อะนอมาลิของการลบข้อมูล: ความผิดปรกติเช่นนี้เกิดเมื่อผู้เขียนลบข้อมูลใน PT โดยไม่ได้ลบข้อมูลทั้งหมด (ที่สัมพันธ์กัน) ใน CT เสียด้วย ยกตัวอย่างเช่นในภาพ 6-2 จะเห็นว่า Author เป็น PT ทำหน้าที่เก็บรายชื่อนักเขียน Book เป็น CT ทำหน้าที่เก็บรายละเอียดของหนังสือ การลบข้อมูลนักเขียนหนึ่งคนตามปรกติต้องลบข้อมูลหนังสือของนักเขียนผู้นั้นทั้งหมดออกจาก CT ก่อน แล้วค่อยลบข้อมูลนักเขียนจาก PT หากผู้เขียนลบข้อมูลนักเขียนใน PT ก่อน ผู้เขียนจะขาดตัวเชื่อมโยงเพื่อลบข้อมูลหนังสือออกจาก CT (คือแถวข้อมูลใน CTกลายเป็นกำพร้า)  ซึ่งถือว่าเป็นอะนอมาลิของการลบข้อมูล

ภาพ 6-2 : อะนอมาลิของการลบข้อมูล

 

•    อะนอมาลิของการอัพเดตข้อมูล: เป็นความผิดปรกติลักษณะเดียวกับความผิดปรกติของการลบข้อมูล เมื่อมีการอัพเดตข้อมูล ข้อมูลต้องถูกอัพเดตทั้งที่ PT และ CT เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดแถวข้อมูลกำพร้าใน CT

 

6.4. นิยามคำสำคัญในการทำนอร์มัลไลซ์
ต่อไปนี้เป็นนิยามของคำสำคัญต่างๆ ซึ่งเป็นคำจาร์กอนในวิชาออกแบบฐานข้อมูล ท่านจำเป็นต้องเข้าใจความหมายของคำเหล่านี้จึงจะเรียนเรื่องการออกแบบฐานข้อมูลและนอร์มัลไลเซชันในหัวข้อต่อๆ ไปได้เข้าใจ คำเหล่านี้ไม่ใช่คำแปลกใหม่ แต่เป็นคำที่ท่านเคยเรียนมาแล้วในวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยม (เรื่องพีชคณิตและแคลคูลัส) ทั้งนั้น

 

6.4.1. การพาดพิง
การพาดพิง (Functional Dependency ย่อ FD) Y เป็น FD ของ X เมื่อค่าของ Y ขึ้นกับค่าของ X ยกตัวอย่างเช่น หาก Y = X + 1 ค่าของ X ย่อมส่งผลต่อค่าของ Y ดังนั้น Y จึงเป็น FD ของ X ยกตัวอย่างเช่นตารางในภาพ 6-3 เป็นตารางเก็บข้อมูลสกุลเงิน คอลัมน์ FXCODE เก็บรหัสย่อของสกุลเงิน คอลัมน์ CURRENCY เก็บชื่อสกุลเงิน คอลัมน์ RATE เก็บอัตราแลกเปลี่ยน และคอลัมน์ COUNTRY เก็บชื่อประเทศ ในตารางนี้ข้อมูลในคอลัมน์ CURRENCY เป็น FD ของข้อมูลในคอลัมน์ FXCODE

 

6.4.2. ตัวกำหนด
ตัวกำหนด (Determinant) X เป็นตัวกำหนดของ Y เมื่อค่าของ Y ขึ้นกับค่าของ X ยกตัวอย่างเช่นตารางในภาพ 6-3 ข้อมูลในคอลัมน์ FXCODE เป็นตัวกำหนดของข้อมูลในคอลัมน์ CURRENCY

 

6.4.3. การพาดพิงทางอ้อม
การพาดพิงทางอ้อม (Transitive Dependence ย่อ TD) Z เป็น TD ของ X เมื่อค่าของ X กำหนดค่าของ Y และค่าของ Y กำหนดค่าของ Z ดังนั้นค่าของ Z จึงขึ้นกับค่าของ X โดยอ้อมผ่านความสัมพันธ์ของ Y ยกตัวอย่างเช่นตารางในภาพ 6-3 จะเห็นว่า ค่าของคอลัมน์ RATE ขึ้นกับค่าของคอลัมน์ CURRENCY ซึ่งค่าของคอลัมน์ CURRENCYขึ้นกับค่าของคอลัมน์ COUNTRY อีกต่อหนึ่ง ดังนั้นคอลัมน์ RATE จึงเป็น TD ของคอลัมน์ COUNTRY

ภาพ 6-3 : การพาดพิง ตัวกำหนด และการพาดพิงทางอ้อม

 

 

แผนภูมิ ER: ตอน 2

 

 
Home Page  |   รายการบทความ   |   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง   |   laploy.com  |  เกี่ยวกับผู้เขียน

 

แผนภูมิ ER: ตอน 2

 

5.2. นิยามกุญแจ
ในวิชาฐานข้อมูลสัมพันธ์เราใช้คำว่าดรรชนี (index) และกุญแจ (key) กับแนวคิดที่คล้ายกัน ดรรชนีในฐานข้อมูลเหมือนดรรชนีในหนังสือ คือมีไว้ค้นหาหัวข้อที่ต้องการในหนังสือได้อย่างรวดเร็ว (โดยไม่ต้องไล่หาทีละหน้า)  ในทำนองเดียวกันดรรชนีในฐานข้อมูลคือสำเนาของข้อมูลบางส่วนในฐานข้อมูล เราสามารถสร้างดรรชนีจากคอลัมน์ใดของตารางก็ได้ ส่วนกุญแจเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมกว่าดรรชนี เพราะกุญแจเองก็เป็นดรรชนีได้ด้วยเช่นกัน กุญแจหมายถึงคอลัมน์ในตารางซึ่งทำหน้าที่เชื่อมโยงตารางต่างๆ เข้าด้วยกัน

กุญแจสามารถทำหน้าที่เป็นได้ทั้งกุญแจและเป็นดรรชนี เมื่อทำหน้าที่เป็นดรรชนีมันคัดลอกคอลัมน์ในตารางไปทำเป็นโครงสร้างที่ใช้ค้นข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ (เช่นเป็นโครงสร้างแบบต้นไม้ไบนารี) เมื่อทำหน้าที่เป็นกุญแจมันใส่เครื่องหมายพิเศษไว้ในคอลัมน์เพื่อระบุว่าคอลัมน์นั้นทำหน้าที่เชื่อมโยงกับตารางอื่นๆ กุญแจมีสามแบบคือกุญแจหลัก (Primary Key ย่อ PK) กุญแจเอกลักษณ์ (Unique Key ย่อ UK) และกุญแจนอก (Foreign Key ย่อ FK)

 

5.2.1. นิยามกุญแจหลัก
PK ทำหน้าที่แยกแยะความแตกต่างระหว่างข้อมูลแถวต่างๆ ในตาราง การแยกแยะนี้เป็นสิ่งจำเป็น เพราะหากไม่มีเราจะไม่สามารถค้นหาข้อมูลเฉพาะแถวที่ต้องการได้ ภาพ 5-8 แสดง PK ของตาราง Author และตาราง Publication

ภาพ 5-8 : กุญแจหลักทำหน้าที่แยกแยะความแตกต่างระหว่างข้อมูลแถวต่างๆ ในตาราง

 

5.2.2. นิยามกุญแจเอกลักษณ์
UK เหมือน PK คือทำหน้าที่แยกแยะความแตกต่างระหว่างข้อมูลแถวต่างๆ ในตาราง โดยค่าของ UK จะไม่มีการซ้ำกัน ชนิดข้อมูลของ UK มักเป็นแบบเลขจำนวนเต็ม (สาเหตุที่ไม่ใช้ชื่อนักเขียนหรือชื่อหนังสือเป็นค่าของ UK ผู้เขียนจะอธิบายในบทต่อไป) เนื่องจากเราใช้ตัวเลขแทนชื่อเราจึงเรียกกุญแจเอกลักษณ์ได้อีกอย่างหนึ่งว่ากุญแจแทน (Surrogate Key ย่อ SK)

ยกตัวอย่างเช่นตาราง Author มีคอลัมน์ AUTHOR_ID เป็น UK เพราะมันมีค่าเป็นตัวเลขจำนวนเต็มซึ่งแทนชื่อของผู้เขียน (แทนค่าของคอลัมน์ NAME) แม้โอกาสน้อยมากที่จะมีผู้เขียนชื่อซ้ำกันแต่ SK ก็ยังมีประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพ UK ต่างจาก PK ที่เราใช้เพื่อกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างตาราง แต่เราจะไม่ใช้ UK เพื่อการนี้

ต่อไปนี้จะยกตัวอย่างตารางที่มี PK และ UK คิวรีในภาพ 5-9 ทำหน้าที่สร้างตาราง Author

ภาพ 5-9 : คิวรีทำหน้าที่สร้างตาราง Author

 

โปรดสังเกตว่าผู้เขียนกำหนดให้คอลัมน์ author_id เป็น PK และกำหนดให้คอลัมน์ name เป็น UK (คือไม่อนุญาตให้มีข้อมูลซ้ำกัน) เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ป้อนข้อมูลนักเขียนคนเดียวกันซ้ำมากกว่าหนึ่งแถว หรือป้องกันไม่ให้นักเขียนสองคนใช้นามปากกาซ้ำกัน

 

5.2.3. นิยามกุญแจนอก
FK คือสำเนาของ PK ที่ถูกคัดลอกจาก PT ไปใส่ CT เพื่อให้ทั้งสองตารางสามารถเชื่อมโยงกันได้ FK ทำให้เราแยกแยะได้ว่าข้อมูลแถวใดใน CT สัมพันธ์กันข้อมูลแถวใดใน PT

ในภาพ 5-10 จะเห็นตาราง Publication มี FK ชื่อ author_id (FK) เชื่อมโยงกับตาราง Author เพราะนักเขียนหนึ่งคนอาจเขียนหนังสือไว้หลายเล่ม ยกตัวอย่างเช่นผู้เขียนชื่อ Larry Niven (นักเขียนนิยายวิทยาศาสตร์ที่ผู้เขียนชื่นชอบ) มีรหัสประจำตัว 4 และมีหนังสือสี่เล่ม ดังนั้นในตาราง Author จะมี author_ID ที่เป็น 4 อยู่หนึ่งแถวและในตาราง Publication จะมี author_ID เป็น 4 อยู่สี่แถว

ดูภาพ 5-10 อีกครั้ง โปรดสังเกตว่าตาราง CoAuthor มีการเชื่อมโยงไปยังสองตาราง คือตาราง Author และตาราง Publication ที่เป็นเช่นนั้นเพราะผู้เขียนร่วมอาจเขียนหนังสือร่วมกับนักเขียนมากกว่าหนึ่งคน และในขณะเดียวกันก็อาจมีหนังสือ (ที่ตนเองร่วมเขียน) ได้มากกว่าหนึ่งเล่มด้วย ดังนั้นตาราง CoAuthor จึงมี FK ถึงสองอัน อันแรกชื่อ author_id (FK) ใช้เชื่อมโยงกับตาราง Author และอันที่สองคือ publicaction_ID เพื่อใช้เชื่อมโยงกับตาราง Publication

ภาพ 5-10 : FK ทำให้เราแยกแยะได้ว่าข้อมูลแถวใดใน CT สัมพันธ์กันข้อมูลแถวใดใน PT

 

ภาพ 5-11 เป็นคิวรีเพื่อสร้างตาราง Publication ซึ่งแสดงให้เห็นวิธีสร้างตารางที่มีกุญแจครบทั้งสามแบบ คือมีทั้ง PK, FK และ UK  

 

ภาพ 5-11 : คิวรีเพื่อสร้างตาราง Publication

โปรดสังเกตว่าคิวรีในภาพ 5-11 ผู้เขียนกำหนดให้คอลัมน์ publication_id เป็น PK ส่วน subject_id และ author_id เป็น FK เพื่อใช้เชื่อมโยงกับตาราง Subject และ Author ตามลำดับ ส่วนคอลัมน์ title ถูกกำหนดให้เป็น UK เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ป้อนข้อมูลชื่อหนังสือซ้ำกัน

 

5.3. สาธิตการออกแบบฐานข้อมูลอย่างง่าย
ในหัวข้อนี้ผู้เขียนจะแสดงวิธีออกแบบตารางสองตารางที่มีการเชื่อมโยงกันอย่างง่ายๆ สมมุติว่าเรามีข้อมูลอย่างที่เห็นในภาพ 5-12 ข้อมูลแต่ละบรรทัดคือข้อมูลของเพลงหนึ่งเพลง คอลัมน์แรก Band name คือชื่อวงดนตรี คอลัมน์ที่สอง Track คือชื่อเพลง คอลัมน์สุดท้าย Description คือคำวิจารณ์ของเพลงนั้น

ภาพ 5-12: ข้อมูลเพื่อสาธิตการออกแบบฐานข้อมูลอย่างง่าย

 

สมมุติว่าผู้เขียนถูกสั่งให้ทำสิ่งต่างๆ ดังนี้
1.    นำข้อมูลนี้มาออกแบบสร้างเป็น PT และ CT ที่เชื่อมโยงกันแบบหนึ่งต่อหลาย
2.    กำหนด PK ให้แก่ตารางทั้งสอง
3.    กำหนด FK ใน CT

 

5.3.1. ตัวอย่างการออกแบบ
ข้อมูลดิบมีสามคอลัมน์ เราต้องสร้างตารางสองตารางจากสามคอลัมน์นี้ ตารางที่ 1 มีหนึ่งคอลัมน์ ตารางที่ 2 มีสองคอลัมน์ การสร้างความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหลายทำได้โดยดูข้อมูลที่ซ้ำกัน ในภาพ 5-12 อาจดูยากเพราะข้อมูลไม่ได้เรียงแต่กระจายอยู่อย่างไม่มีแบบแผน

การออกแบบตารางตามโจทย์สามข้อนี้มีสิ่งที่ควรพิจารณาดังนี้
1.    วงดนตรีหนึ่งวงปรกติจะมีเพลงมากกว่าหนึ่งเพลง เนื่องจากเราต้องการเชื่อมโยงความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหลายโดย  ดังนั้น "หนึ่ง" คือ "หนึ่งวงดนตรี" และ "หลาย" คือ "หลายเพลง"
2.    ชื่อวงในคอลัมน์แรกมีการซ้ำกัน แต่คอลัมน์อื่นๆ ไม่มีข้อมูลซ้ำกันเลย ข้อเท็จจริงนี้สนับสนุนแนวคิดในข้อที่หนึ่ง
3.    เนื่องจากคอลัมน์แรกมีข้อมูลซ้ำกัน จึงเหมาะนำมาสร้างเป็น PT คอลัมน์ที่เหลืออีกสองคอลัมน์ไม่มีข้อมูลซ้ำจึงเหมาะนำมาใช้สร้างเป็น CT
4.    ข้อมูลชื่อเพลงจะต้องไม่มีการซ้ำกัน

ภาพข้างล่างแสดงทางเลือกสามแบบในการออกแบบ ทางเลือกที่ 3 ดีที่สุดเพราะ SK ถูกนำมาใช้เป็น PK และ FK  นั้นคือเรากำหนด band_id และ track_id เป็นเลขจำนวนเต็มเพื่อใช้เป็นตัวเชื่อมโยงแทนที่จะใช้ชื่อวงหรือชื่อเพลง ทั้งทางเลือกที่ 3 และที่ 2ใช้การกำหนดความสัมพันธ์แบบจำแนกไม่ได้ คือ CT ไม่ขึ้นกับ PT คือ PK ของ CT ไม่ใช่กุญแจเดียวกันกับ PK ในตารางแม่

ภาพ 5-13 : แผนภูมิ ER แสดงการออกแบบความสัมพันธ์ระหว่างตาราง Band และ Track

 

ส่วนทางเลือกที่ 2 ไม่ค่อยดี (แต่ก็ยังดีกว่าทางเลือกที่ 1) เพราะ PK ในตาราง Band และ FK ในตาราง Track ไม่ได้ใช้ SK (คือไม่ได้ใช้เลขรหัสแทนชื่อวง) จึงมีประสิทธิภาพต่ำกว่าทางเลือกที่ 3 ส่วนทางเลือกที่ 1 มีประสิทธิภาพต่ำที่สุดเพราะใช้ชื่อวง (band_name) เป็นตัวเชื่อมโยง คือใช้ชื่อวงเป็นทั้ง PK ในตาราง Band และ PK ในตาราง Track ด้วย การทำเช่นนี้ทำให้ชื่อวงมีฐานะเป็นกุญแจร่วม (Composite Key หรือ Compound Key ย่อ CK) คือมีข้อมูล (ชื่อวง) ซ้ำกันอยู่ในทั้งสองตารางซึ่งไม่ดี เพราะมีข้อมูลซ้ำกันจำนวนมากซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องการหลีกเลี่ยงตั้งแต่แรก

 

5.3.2. นิยามบูรณภาพสัมพันธ์
บูรณภาพสัมพันธ์ (Referential Integrity ย่อ RI)คือการควบคุมความคงเส้นคงว่าของความสัมพันธ์ระหว่างค่าของ PK และ FK  ซึ่งเป็นค่าที่เราใช้เชื่อมโยง PT และ CT เข้าด้วยกัน การควบคุมทำได้โดยใช้กลไกที่เรียกว่าข้อบังคับ (constraint) โปรแกรม RDBMS ส่วนใหญ่จะมีกลไกนี้ฝังมาในตัวอยู่แล้ว ยกตัวอย่างเช่นใน PT  คอลัมน์ที่เป็น PK จะมีค่าซ้ำกันไม่ได้ ตัวอย่างในหัวข้อที่ผ่านมา PT คือ Band มี PK เป็นชื่อวงดนตรี ค่านี้จะซ้ำกันไม่ได้ เพราะค่านี้ถูกใช้เป็น FK ใน CT  ดังนั้นใน PT จึงมีข้อมูลนี้ได้เพียงแถวเดียวเท่านั้น

เพื่อคงไว้ซึ่ง RI การออกแบบฐานข้อมูลจำเป็นต้องครอบคลุมประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้
•    ตารางที่เก็บ PK จะถูกถือว่าเป็น PT และตารางที่เก็บ FK จะถูกถือว่าเป็น CT
•    เมื่อแทรกข้อมูลแถวใหม่เข้าสูง CT ค่าของ FK ของข้อมูลนั้นต้องเป็นค่ามีปรากฏอยู่ใน PT หรือจะเป็นค่า  NULL ก็ได้
•    FK จะมีค่าเป็น  NULL ก็ได้ แต่ PK จะมีค่าเป็น NULL ไม่ได้
•    การเปลี่ยนแปลงค่าใน PT เป็นสิ่งต้องห้าม หากการเปลี่ยนแปลงนั้นกระทบค่าของ PK นอกเสียจากว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะปรับแก้ค่าของ FK ใน CT ที่เชื่อมโยงอยู่ทั้งหมดด้วย
•    การเปลี่ยนแปลงค่าใน CT เป็นสิ่งต้องห้าม หากการเปลี่ยนแปลงนั้นกระทบค่าของ FK นอกเสียจากว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะทำให้ค่าของ FK เป็น NULL หรือมีการตรวจสอบค่า PK ใน PT ด้วย
•    การลบแถวใน PT เป็นสิ่งต้องห้าม นอกเสียจากว่าการลบนั้นจะดำเนินการกับ CT ทุกตาราง คือลบแถวข้อมูลใน CT ทุกแถวที่มี FK ตรงกับแถวข้อมูล PT ที่ถูกลบ

 

5.4. สรุปท้ายบท
แผนภูมิ ERD เป็นเครื่องมือช่วยออกแบบฐานข้อมูลที่ใช้งานได้ง่าย ปัจจุบันมีซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ท่านสร้างแผนภูมิ ERD บนจอภาพแทนการร่างในกระดาษและสามารถผลิตโค้ดภาษา SQL ให้โดยอัตโนมัติ แผนภูมิ ERD แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีหรือตาราง ความสัมพันธ์มีหลายแบบ อาทิ หนึ่งต่อหนึ่ง หนึ่งต่อหลาย ความสัมพันธ์ระหว่างตารางมีกุญแจหรือคีย์เป็นสิ่งเชื่อมโยง กุญแจมีหลายแบบ อาทิ กุญแจหลัก กุญแจนอก ในบทต่อๆ ไปท่านจะได้เรียนเรื่องเหล่านี้ในรายละเอียดลึกลงไปอีก

ในบทหน้าท่านจะได้เรียนเรื่องนอร์มัลไลเซชัน ซึ่งเป็นหัวข้อสำคัญอีกหัวข้อหนึ่งในเรื่องการออกแบบฐานข้อมูล

 

5.5. คำถามท้ายบท
1.    ERD มีประโยชน์อย่างไร
2.    ตีนกามีหน้าที่อะไร
3.    ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่งพบได้ในกรณีใด
4.    ความสัมพันธ์แบบหลายต่อหลายคืออะไร
5.    สัญลักษณ์รูปวงกลมและขีดหนึ่งขีดใช้แทนอะไร
6.    ความสัมพันธ์แบบจำแนกได้คืออะไร
7.    ความสัมพันธ์แบบจำแนกไม่ได้เป็นอย่างไร
8.    ตารางผูกพันคืออะไร
9.    กุญแจหลักมีหน้าที่อะไร
10.    กุญแจเอกลักษณ์คืออะไร

 

5.6. แบบฝึกหัดท้ายบท
พิจารณาข้อมูลในภาพ 5-13 แล้วทำสิ่งต่างๆ ดังนี้
1.    นำข้อมูลนี้มาออกแบบสร้างเป็น PT และ CT ที่เชื่อมโยงกันแบบหนึ่งต่อหลาย
2.    กำหนด PK ให้แก่ตารางทั้งสอง
3.    กำหนด FK ใน CT

 

ภาพ 5-13 : ตัวอย่างข้อมูลสำหรับทำแบบฝึกหัดท้ายบท