บรรณานุกรม

 

 
Home Page  |   รายการบทความ   |   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง   |   laploy.com  |  เกี่ยวกับผู้เขียน

บรรณานุกรม

 

 • Ben-Gan , Itzik, Inside Microsoft SQL Server 2005— T-SQL Programming, First Edition, Washington, Microsoft Press , 2006, ISBN-13: 978-0-7356-2197-8
 • Ben-Gan , Itzik, Inside Microsoft SQL Server 2005 T-SQL Querying, First Edition, Washington, Microsoft Press , 2006, ISBN-13: 978-0-7356-2313-2
 • Celko, Joe, Joe Celko’s Data and Databases: Concepts in Practice, First Edition, CA, Morgan Kaufmann, 1999, ISBN: 1558604324
 • Celko, Joe, "THINKING IN SETS Auxiliary, Temporal, and Virtual Tables in SQL", First Edition, CA, Morgan Kaufmann, 2008, ISBN 978-0-12-374137-0
 • Celko, Joe, Joe Celko’s Trees and hierarchies in SQL for smarties, First Edition, CA, Morgan Kaufmann, 2004, ISBN 1-55860-920-2
 • Churcher, Clare, Beginning SQL Queries: From Novice to Professional, First Edition, CA, Apres, 2008, ISBN-13 (pbk): 978-1-59059-943-3
 • Codd, E. F., The Relational Model for Database Management, Second Edition, MA, Addison-Wesley, 1990, ISBN 0-201-14192-2
 • Coles, Michael, Pro T-SQL 2008 Programmer’s Guide, First Edition, CA, Apres, 2008, ISBN-13 (pbk): 978-1-4302-1001-6
 • DATE , C. J. , An Introduction to Database Systems, Eighth Edition, MA, Pearson, 2004, ISBN 0-321-18956-6
 • Dewson, Robin, Beginning SQL Server 2008 for Developers: From Novice to Professional, First Edition, CA, Apres, 2008, ISBN-13 (pbk): 978-1-59059-958-7
 • Garcia-Molina, Hector, Jeffrey D. Ullman, Jennifer Widom, Database Systems: The Complete Book, First Edition, New Jersey, Prentice Hall, 2008, ISBN-10: 0131873253
 • Hamilton, Bill , Programming SQL Server 2005, First Edition, CA, O’Reilly, 2006, ISBN-13: 978-0-59-600479-8
 • J. Donahoo, Michael, SQL: Practical Guide for Developers, First Edition, CA, Morgan Kaufmann, 2005, ISBN-13: 978-0-1222-0531-6
 • J. Hernandez, Michael, Database Design for Mere Mortals, Second Edition, MA, Addison-Wesley, 2003, ISBN 0-201-75284-0
 • J. OPPEL, ANDREW, Databases Demystified, First Edition, , McGraw-Hill/Osborne, 2004, ISBN-13: 978-0072253641
 • Kriegel, Alex, SQL Bible, First Edition, Indiana, Wiley, 2003, ISBN: 0-7645-2584-0
 • Landrum, Rodney, Pro SQL Server 2008 Reporting Services, First Edition, CA, Apres, 2008, ISBN-13 (pbk): 978-1-59059-992-1
 • Lans, Rick F. van der, Introduction to SQL: Mastering the Relational Database Language, Fourth Edition, MA, Pearson, 2006, ISBN-13: 978-0-321-30596-1
 • Mistry, Ross, Microsoft SQL Server 2005 Management and Administration, First Edition, Indiana, Sams, 2008, ISBN 0-672-32956-5
 • Molinaro, Anthony , SQL Cookbook, First Edition, CA, O’Reilly, 2005, ISBN: 0-596-00976-3
 • Nielsen, Paul, SQL Server 2005 Bible, First Edition, Indiana, Wiley, 2005, ISBN-13: 978-0-7645-4256-5
 • Powell, Gavin, Beginning Database Design, First Edition, Indiana, Wiley, 2006, ISBN-13: 978-0-7645-7490-0
 • R. Plew, Ronald, Sams Teach Yourself SQL in 24 Hours, Third Edition, Indiana, Sams, 2003, ISBN:0-672-32442-3
 • Silberschatz, Avi, Database System Concepts, Fifth Edition, , McGraw-Hill , 2005, ISBN 0-07-295886-3
 • Tang, ZhaoHui, Data Mining with SQL Server 2005, First Edition, Indiana, Wiley, 2005, ISBN-13: 978-0-471-46261-3
 • Vieira, Robert, Beginning SQL Server 2005 Programming, First Edition, Indiana, Wiley, 2006, ISBN-13: 978-0-7645-8433-6
 • Wilton, Paul, Beginning SQL, First Edition, Indiana, Wiley, 2005, ISBN: 0-7645-7732-8

 

เหล่งอ้างอิงในอินเตอร์เน็ต

 

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: