ภาคผนวก ง อภิธานศัพท์ : ตอน 5

 

 
Home Page  |   รายการบทความ   |   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง   |   laploy.com  |  เกี่ยวกับผู้เขียน

ภาคผนวก ง อภิธานศัพท์ : ตอน 5

 

Software Development Kit (SDK)    ชุดเครื่องมือสำหรับพัฒนาโปรแกรม   
Solid-State Disk    ฮาร์ดดิสก์ที่ทำจากสารกึ่งตัวนำ   
Specification    ข้อกำหนดความต้องการ    
Sproc    Stored Procedure   
SQEC    Sub-Queries for Existence Checking    
SQL Injection    คำสั่งร้ายที่ผู้ไม่ประสงค์ดีใส่เข้าสู่ระบบ   
SQL Server Agent     ทำหน้าที่เหมือนออโตรันในแผ่นซีดี    
SQL Server Language Resources Pakcage    ส่วนสนับสนุนภาษาต่างๆ   
SRA    Set Relational Algebra    
SSAS    Analysis services   
SSIS    Integration Services    
SSMS    โปรแกรม Microsoft SQL Server Management Studio    
SSQ    Scalar Sub-Query    
SSRS    Reporting Services    
SSRS    Reporting Services    
SSRSDB    SQL Server Report Database    
Storage Engine      เอ็นจินจัดการหน่วยบันทึก  คือโปรแกรมใน SQL2008  หน้าที่อ่านหรือบันทึกข้อมูลในฮาร์ดดิสก์   
Stored Procedure     คิวรีที่เก็บไว้ในฐานข้อมูลเพื่อให้เรียกใช้งานได้ตลอดเวลา    
Structured Query Language (SQL)    "เป็นชื่อภาษาหนึ่งและอ่านออกเสียงว่า ""เอส-คิว-เอล"""   
Sub-Queries for Existence Checking     คิวรีย่อยเพื่อการตรวจหาค่า    
Subroutine    โปรแกรมย่อย    
Surrogate Key    กุญแจแทน เหมือน Unique Key   
Syntax    ความสัมพันธ์ระหว่างถ้อยคำในประโยค   
sysadmin    System Administrator ผู้ดูแลระบบ   
System Administrator    ผู้ดูแลระบบ   
Table    ตาราง ดู Relational    
Table Scan     การค้นหาแบบกวาดดูทั้งตาราง  เป็นวิธีพื้นฐานที่สุดและช้าที่สุด    
Table Variable    ตัวแปรแบบตาราง    
Tablix    ตารางแบบ Table และแบบ Matrix   
Tabular Report    รายงานที่แสดงเป็นตารางมีคอลัมน์และแถวเหมือนข้อมูลที่ได้จากการคิวรี    
TD    Transitive Dependence    
Temporary Table     ตารางชั่วคราว   
Terabyte    ล้านล้านไบต์   
Test environment    สภาพแวดล้อมเพื่อศึกษาการทำงานและการทดสอบ    
Text file    แฟ้มที่เก็บข้อมูลตัวอักษรธรรมดา   
Thread    เธรด ภาวะการทำงานของโปรแกรมหนึ่ง session   
Three-Tier     สถาปัตยกรรมไคลแอนท์/เซอฟเวอร์แบบสามชั้น    
Tight coupling    ฐานข้อมูลเชื่อมต่อกับแอพลิเกชันอย่างแน่นหนา   
TP    Trivial Plan    
Transaction Table     ตารางธุรกรรม   
Transactional Database Model    แบบจำลองข้อมูลที่มีผู้ใช้จำนวนมากเข้าถึงข้อมูลจำนวนน้อยๆ แต่ทำอย่างถี่ๆ    
Transact-SQL     ภาษา SQL สำหรับใช้งานใน SQL2008   
Transitive Dependence     การพาดพิงทางอ้อม    
Transparency    ผู้ใช้ได้รับข้อมูลจากฐานข้อมูลผ่านแอพลิเกชัน จึงไม่เห็นการทำงานหรือโครงสร้างของฐานข้อมูล   
Tree Diagram     แผนภูมิต้นไม้    
Trigger    คือโค้ดที่จะทำงานเองโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุการณ์บางอย่าง    
Trivial Plan     แผนปลีกย่อย เป็น CBP พื้นฐานสำหรับคิวรีง่ายๆ ทั่วไป   
TS    Table Scan    
TSID    T-SQL Integrated Debugger   
T-SQL    ภาษา SQL สำหรับใช้งานใน SQL2008   
T-SQL Integrated Debugger    ส่วนช่วยหาบักใน SSMS   
TT    Transaction Table    
TT    Temporary Table    
Tuple    แถวข้อมูลในตาราง   
UC    Union Compatibility    
UCT    Union Compatible Tables    
UDA    User Defined Aggregate    
UDT    User Defined Type ชนิดข้อมูลที่ผู้ใช้นิยามเอง   
UK    Unique Key   
UNICODE    รหัสแทนตัวอักษรชนิดหนึ่ง   
Union Compatible    ความเข้ากันได้ในทางยูเนียน    
Union Compatible Tables     ตารางสองชุดที่มีความเข้ากันได้ในทางยูเนียน    
Unique Key    กุญแจเอกลักษณ์ ทำหน้าที่แยกแยะความแตกต่างระหว่างข้อมูลแถวต่างๆ ในตารางโดยค่าของกุญแจจะไม่มีการซ้ำกัน   
User Defined Aggregate     ฟังก์ชันแบบเอกริเกตที่ผู้ใช้นิยามขึ้นเอง    
User Defined Type     ชนิดข้อมูลที่ผู้ใช้นิยามขึ้นเอง    
User Defined Type (UDT)    ชนิดข้อมูลที่ผู้ใช้สร้างขึ้นโดยนำชนิดข้อมูลพื้นฐานมาจัดรูปแบบเป็นโครงสร้างที่แน่นอน เช่น structure   
Variable    ตัวแปร   
Variant    ตัวแปรแบบวาเรียนใน VB6  สามารถเปลี่ยนไทป์ไปมาได้   
VD    Virtual Directory   
Venn Diagram     แผนภูมิวงกลม ที่ได้รับการคิดค้นโดย ยอนห์ เวนน์    
Version    รุ่นของ SQL2008   
View    นิยามคิวรีที่นำไปใช้แทนตารางแต่ไม่ได้เก็บข้อมูลใดๆ ไว้ภายใน   
View    คิวรีภาษา T-SQL ทำหน้าที่เป็นตารางเสมือนฉายแสดงข้อมูลจากตารางเดียวหรือจากหลายๆ ตาราง    
View Designer     วิวดีไซน์เนอร์ เครื่องมือช่วยออกแบบสร้างวิว   
Virtual Directory    โฟลเดอร์เสมือน คือไม่ได้มีอยู่จริง   
Virtual Table    ตารางเสมือน   
VNA    Von Neumann Architecture    
Von Neumann Architecture     สถาปัตยกรรมแบบ ฟอน นอยมาน    
Web application    เว็บแอพลิเกชัน หรือโปรแกรมที่ทำงานผ่านเว็บ ยกตัวอย่างเช่นการขายสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ต และการทำธุรกรรมแบบออนไลน์   
Web Server    เว็บเซอฟเวอร์ คอมพิวเตอร์ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ให้เชื่อมต่อกับเครือข่าย   
Wild card    เครื่องหมาย % ทำหน้าที่แทนกลุ่มตัวอักษรใดๆ    
Windows Authentication     ระบบกำหนดสิทธิของวินโดวส์เพื่อลงชื่อเข้าใช้งาน    
เซมิโคลอน    เครื่องหมายระบุจุดสิ้นสุดของบรรทัดคำสั่ง   
เซสชัน     session   
เซอฟเวอร์    Server   
เอกซ์เทนท์     Extent   
แคช     Cache กลไกเพื่อการทดข้อมูลไว้ในแรมหรือฮาร์ดดิสก์   
แอกริเกต     Aggregate   
แอดมิน    System Administrator หรือ Database  Administrator   
แอตทริบิวต์    โครงสร้างคอลัมน์ของตาราง   
แอสเซมบลี    ไฟล์ที่ถูกคอมไพล์เป็นภาษา MSIL อัดรวมอยู่เป็นไฟล์เพียงไฟล์เดียว   
แอสเซมบลี มานิเฟสต์    Assembly Manifest   
โกดังข้อมูล    Data warehouse   
โมเลกุล    การเก็บค่าหลายๆ ค่าไว้ภายในคอลัมน์เดียว Molecule   
โรวเซต     ค่าเป็นแถวๆ หลายๆ แถวเหมือนข้อมูลในตาราง   
ไคลแอนเซอฟเวอร์    แอพลิเกชันที่แบ่งเป็นส่วนผู้ให้บริการและส่วนผู้ใช้บริการ    
ไคลแอนท์    Client   
ไมโครซอฟต์เอกเซส     Microsoft Access   
กฎทางธุรกิจ    นิยามของกระบวนการ คำจำกัดความและข้อกำหนดต่างๆ ที่จำเป็นต้องนำมาใช้เพื่อให้หน่วยงานสามารถทำงานได้บรรลุเป้าหมาย   
การโจมตีแบบ SQL Injection     การที่ผู้ไม่ประสงค์ดีใช้โปรแกรมฝั่งไคลแอนท์สอดแทรกสคริปต์คำสั่ง SQL โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเสียหายให้แก่ฐานข้อมูล   
การพาดพิงเป็นวงรอบ     Cyclic Dependency    
การพาดพิงทางอ้อม     Transitive Dependence    
การพาดพิงสมบูรณ์     Full Functional Dependence    
การพาดพิงหลายค่า     Multiple valued dependency    
คอมเมนท์     ข้อความที่ใส่ไว้ภายในโค้ด แต่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโค้ดเพราะโปรแกรม SQL2008 จะไม่นำข้อความเหล่านั้นไปตีความปฏิบัติ    
คอมโพเนนท์     Component   
คำจาร์กอน    ถ้อยคำที่ใช้เฉพาะคนที่ประกอบอาชีพเหล่าหนึ่งๆ   
ซินแท็กซ์     Syntax   
ดรรชนี    สำเนาของข้อมูลบางส่วนในฐานข้อมูลมีไว้ค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว   
ดรรชนีเผื่อเลือก     Alternate Indexing    
ดาต้าเบสเซอฟเวอร์    Database Server   
ดาต้าเบสเอ็นจิน     โปรแกรมทำหน้าที่จัดการทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูล   
ตัวแปร     (Variable) คือหน่วยเก็บข้อมูลที่ท่านประกาศไว้ใช้ทดข้อมูลชั่วคราวขณะโปรแกรมทำงาน    
ตัวแปรแบบตาราง     Table Variable   
ตัวกำหนด    Determinant   
ตาราง     เซตที่มีโครงสร้างประกอบด้วยแอตทริบิวต์และทูเพิล   
ตารางแฮช    การนำข้อมูลมาจัดเรียงใหม่ให้มีโครงสร้างตามอัลกอริทึมของการแฮช   
ตารางธุรกรรม    ตารางเก็บข้อมูลที่มีพลวัต   
ตารางสืบ     Derived table    
ทูเพิล    แถวข้อมูลในตาราง   
นอร์มัลฟอร์มแบบฉาย     Projection Normal Form    
นอร์มัลฟอร์มแบบบอยซ์-คอดด์     การทำให้คอลัมน์ที่เป็นตัวกำหนดทั้งหมดในตารางคือกุญแจเสนอ   
นอร์มัลฟอร์มกุญแจโดเมน    การทำนอร์มัลไลเซชันระดับสูงสุด   
นอร์มัลฟอร์มระดับที่สอง     ทำให้คอลัมน์ที่ไม่ใช่กุญแจเป็น FFD ของคอลัมน์ที่เป็น PK และห้ามไม่ให้มี PD   
นอร์มัลฟอร์มระดับที่สาม     กำจัด TD กับคอลัมน์ที่เป็น PK    
นอร์มัลฟอร์มระดับที่สี่     การกำจัด MVD   
นอร์มัลฟอร์มระดับที่หนึ่ง     ตัดข้อมูลที่ซ้ำกันเป็นกลุ่ม ทำให้สามารถจำแนกข้อมูลทุกแถวในทุกตารางได้ด้วย PK   
นอร์มัลฟอร์มระดับที่ห้า     นอร์มัลฟอร์มแบบฉาย    
นอร์มัลฟอร์มระดับศูนย์    ภาวะที่ยังไม่ได้ทำนอร์มัลไลเซชัน   
ฟังก์ชันเชิงตัวประกอบ    factorial function   
ฟังก์ชันแบบฝังตัว    Build-in functions   
ฟังก์ชันดีเลย์     Delay Routine   
ฟังก์ชันสตริง     ฟังก์ชันเพื่อจัดการหรือประมวลผลข้อความตัวอักษร โดยข้อมูลที่ป้อนให้จะเป็นสายอักขระ (สตริง) หรือตัวอักษรตัวเดียวก็ได้ ส่วนผลลัพธ์ที่ฟังก์ชันคืนค่ามาอาจเป็นตัวเลขหรือตัวอักษรก็ได้    
ฟิลด์    ข้อมูลหนึ่งชิ้นที่สัมพันธ์กับตาราง สมาชิกเก็บข้อมูลของคลาส   
ภาษา MDX     ภาษาเพื่อคิวรีข้อมูลใน SSAS   
มิดเดิลแวร์      Middleware   
รีเคอร์ซีฟ    โค้ดที่อ้างถึงตัวเอง   
วากยสัมพันธ์    Syntax   
วินโดวส์เอกซ์พลอเรอร์     Windows Explorer   
สเกลาร์    ค่าเดี่ยว   
สเกลาร์     scalar ค่าเดี่ยว   
สโตอร์โพรซีเชอร์    Stored Procedure    
สพร็อกซ์    Sproc คำเรียกย่อของ Stored procedure   
ออเปอแรนด์    ตัวถูกดำเนินการ   
ออพเจ็กต์เอ็กซ์พลอเรอร์     Object Explorer    
ออราเคิล    RDBMS ของบริษัท Oracle Corporation   
อะตอม    "เป็นภาษากรีกแปลว่า ""แบ่งแยกไม่ได้"" Atom"   
อะนอมาลิ    Anomaly ความผิดปรกติที่ไม่พึงประสงค์    
อัลกอรึทึม    หลักการทำงานของโปรแกรม   
อินสแตนซ์     Instance
   

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: