สารบัญของหนังสือ: ตอน 1

 

 
Home Page  |   รายการบทความ   |   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง   |   laploy.com  |  เกี่ยวกับผู้เขียน

สารบัญของหนังสือ: ตอน 1 

 

  • เกี่ยวกับผู้เขียน
  • กิตติกรรมประกาศ
  • อารัมภกถา
  • คำนำ

 

ภาค 1 ฐานข้อมูล

 

บทที่ 1: ฐานข้อมูลเบื้องต้น
1.1. ตาราง คอลัมน์และแถว
1.2. ฐานข้อมูลคืออะไร
1.3. ระบบฐานข้อมูล
1.4. องค์ประกอบของฐานข้อมูล
1.5. ความสัมพันธ์และเอนทิตี
1.6. นิยามฐานข้อมูล
1.7. สรุปท้ายบท
1.8. คำถามท้ายบท
1.9. แบบฝึกหัดท้ายบท


บทที่ 2: แบบจำลองฐานข้อมูล
2.1. การประยุกต์ใช้งาน
2.2. สองสถาปัตยกรรม
2.3. วิวและออพเจ็กต์พิเศษอื่นๆ
2.4. นิยามชนิดข้อมูล
2.4.1. ชนิดข้อมูลพื้นฐาน
2.4.2. ชนิดข้อมูลซับซ้อน
2.4.3. ชนิดข้อมูลพิเศษ
2.5. นิยาม RDBMS
2.6. ความเป็นมาของ  RDBMS
2.7. วิวัฒน์ของแบบจำลองฐานข้อมูล
2.7.1. แบบจำลองฐานข้อมูลแบบ File System
2.7.2. แบบจำลองฐานข้อมูลแบบลำดับชั้น
2.7.3. แบบจำลองฐานข้อมูลแบบเครือข่าย
2.7.4. แบบจำลองฐานข้อมูลสัมพันธ์
2.7.5. แบบจำลองฐานข้อมูลแบบวัตถุ
2.7.6. แบบจำลองฐานข้อมูลแบบวัตถุสัมพันธ์
2.7.7. แบบจำลองฐานข้อมูลวัตถุวิธี
2.8. สรุปท้ายบท
2.9. คำถามท้ายบท
2.10. แบบฝึกหัดท้ายบท


บทที่ 3: การประยุกต์ใช้งานฐานข้อมูล
3.1. ฐานข้อมูลในงานธุรกรรม (OLTP)
3.2. ฐานข้อมูลเพื่อช่วยตัดสินใจ (OLAP)
3.3. ฐานข้อมูลแบบผสมผสาน
3.4. มุมมองใหม่ต่อฐานข้อมูล
3.5. การประมวลผลแบบขนาน
3.6. แรมราคาถูกลง
3.7. โซลิดสเตทดิสก์
3.8. ฮาร์ดดิสก์สมัยใหม่
3.9. เมื่อข้อมูลเปลี่ยนไป
3.10. แต่ความคิดยังไม่เปลี่ยน
3.11. สรุปท้ายบท
3.12. คำถามท้ายบท
3.13. แบบฝึกหัดท้ายบท


บทที่ 4: วิธีออกแบบฐานข้อมูล
4.1. กำหนดเป้าหมาย
4.2. ฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
4.3. หลักการออกแบบฐานข้อมูล
4.4. การออกแบบฐานข้อมูลในโลกจริง
4.5. กฎทางธุรกิจ
4.6. นิยามกฎทางธุรกิจ
4.7. ความสำคัญของกฎทางธุรกิจ
4.8. ความสัมพันธ์กับมนุษย์
4.9. ศึกษาจากระบบเดิม
4.10. ข้อจำกัดและการตรวจสอบ
4.11. สรุปท้ายบท
4.12. คำถามท้ายบท
4.13. แบบฝึกหัดท้ายบท

บทที่ 5: แผนภูมิ ER
5.1. นิยามแผนภูมิอีอาร์
5.1.1. ตีนกา
5.1.2. ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง
5.1.3. ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหลาย
5.1.4. ความสัมพันธ์แบบหลายต่อหลาย
5.1.5. ความสัมพันธ์แบบศูนย์ หนึ่ง และหลายๆ
5.1.6. ตารางแม่ ตารางลูก
5.1.7. ความสัมพันธ์ที่จำแนกได้และไม่ได้
5.2. นิยามกุญแจ
5.2.1. นิยามกุญแจหลัก
5.2.2. นิยามกุญแจเอกลักษณ์
5.2.3. นิยามกุญแจนอก
5.3. สาธิตการออกแบบฐานข้อมูลอย่างง่าย
5.3.1. ตัวอย่างการออกแบบ
5.3.2. นิยามบูรณภาพสัมพันธ์
5.4. สรุปท้ายบท
5.5. คำถามท้ายบท
5.6. แบบฝึกหัดท้ายบท


บทที่ 6: นอร์มัลไลเซชัน
6.1. เตรียมการนอร์มัลไลเซชัน
6.1.1. นิยามนอร์มัลไลเซชัน
6.1.2. ประโยชน์ของนอร์มัลไลเซชัน
6.1.3. ข้อควรระวังในการทำนอร์มัลไลซ์
6.2. นอร์มัลฟอร์ม
6.3. นิยาม อะนอมาลิ
6.4. นิยามคำสำคัญในการทำนอร์มัลไลซ์
6.4.1. การพาดพิง
6.4.2. ตัวกำหนด
6.4.3. การพาดพิงทางอ้อม
6.4.4. กุญแจเสนอ
6.4.5. การพาดพิงสมบูรณ์
6.4.6. การพาดพิงหลายค่า
6.4.7. การพาดพิงเป็นวงรอบ
6.4.8. การพาดพิงบางส่วน
6.5. นิยามนอร์มัลฟอร์มแต่ละระดับ
6.6. นิยามนอร์มัลฟอร์มเชิงวิชาการ
6.6.1. นอร์มัลฟอร์มระดับที่หนึ่ง
6.6.2. นอร์มัลฟอร์มระดับที่สอง
6.6.3. นอร์มัลฟอร์มระดับที่สาม
6.6.4. นอร์มัลฟอร์มแบบบอยซ์-คอดด์
6.6.5. นอร์มัลฟอร์มระดับที่สี่
6.6.6. นอร์มัลฟอร์มระดับที่ห้า
6.6.7. นอร์มัลฟอร์มกุญแจโดเมน
6.7. นิยามนอร์มัลฟอร์มแบบเข้าใจง่าย
6.7.1. นิยาม 1NF
6.7.2. นิยาม 2NF
6.7.3. นิยาม 3NF
6.7.4. นิยาม NF ที่สูงกว่าระดับที่สาม
6.8. วิธีทำนอร์มัลฟอร์มระดับต่างๆ
6.9. วิธีทำ 1NF
6.9.1. การทำ 1NF ทางทฤษฏี
6.9.2. การทำ 1NF ทางปฏิบัติ
6.9.3. ตัวอย่างการทำ 1NF
6.9.4. สาธิตการแปลง 0NF เป็น 1NF
6.10. วิธีทำ 2NF
6.10.1. การทำ 2NF ทางทฤษฏี
6.10.2. การทำ 2NF ทางปฏิบัติ
6.10.3. ตัวอย่างการทำ 2NF
6.10.4. สาธิตการแปลง 1NF เป็น 2NF
6.11. วิธีทำ 3NF
6.11.1. การทำ 3NF ทางทฤษฏี
6.11.2. การทำ 3NF ทางปฏิบัติ
6.11.3. ตัวอย่างการทำ 3NF
6.11.4. สาธิตการแปลง 2NF เป็น 3NF
6.12. วิธีทำทำ BCNF
6.13. วิธีทำ 4NF
6.14. วิธีทำ 5NF
6.15. วิธีทำ DKNF
6.16. สรุปท้ายบท
6.17. คำถามท้ายบท
6.18. แบบฝึกหัดท้ายบท

ดูสารบัญส่วนที่เหลือ 1 2 3 4 5

 

One Response to สารบัญของหนังสือ: ตอน 1

  1. Thammapat says:

    รออ่านเหมือนเดิมครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: