สารบัญของหนังสือ: ตอน 5

 

 
Home Page  |   รายการบทความ   |   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง   |   laploy.com  |  เกี่ยวกับผู้เขียน

สารบัญของหนังสือ: ตอน 5

 

บทที่ 30: ฟังก์ชันในภาษา T-SQl
30.1. ฟังก์ชันสตริง
30.1.1. ฟังก์ชัน ASCII
30.1.2. ฟังก์ชัน CHAR
30.1.3. ฟังก์ชัน CHARINDEX
30.1.4. ฟังก์ชัน DIFFERENCE
30.1.5. ฟังก์ชัน LEFT
30.1.6. ฟังก์ชัน LEN
30.1.7. ฟังก์ชัน LOWER
30.1.8. ฟังก์ชัน LTRIM
30.1.9. ฟังก์ชัน NCHAR
30.1.10. ฟังก์ชัน PATINDEX
30.1.11. ฟังก์ชัน QUOTENAME
30.1.12. ฟังก์ชัน REPLACE
30.1.13. ฟังก์ชัน REPLICATE
30.1.14. ฟังก์ชัน REVERSE
30.1.15. ฟังก์ชัน RIGHT
30.1.16. ฟังก์ชัน RTRIM
30.1.17. ฟังก์ชัน SOUNDEX
30.1.18. ฟังก์ชัน SPACE
30.2. ฟังก์ชันจัดอันดับ
30.2.1. ฟังก์ชัน RANK
30.2.2. ฟังก์ชัน DENSE_RANK
30.2.3. ฟังก์ชัน NTILE
30.2.4. ฟังก์ชัน ROW_NUMBER
30.3. ฟังก์ชันในกลุ่มโรว์เซต
30.3.1. ฟังก์ชัน CONTAINSTABLE
30.3.2. ฟังก์ชัน FREETEXTTABLE
30.3.3. ฟังก์ชัน OPENDATASOURCE
30.3.4. ฟังก์ชัน OPENQUERY
30.3.5. ฟังก์ชัน OPENROWSET
30.3.6. ฟังก์ชัน OPENXML
30.4. ฟังก์ชันในกลุ่มเอกกริเกต (Aggregate)
30.4.1. ฟังก์ชัน AVG
30.4.2. ฟังก์ชัน CHECKSUM_AGG
30.4.3. ฟังก์ชัน COUNT
30.4.4. ฟังก์ชัน COUNT_BIG
30.4.5. ฟังก์ชัน GROUPING
30.4.6. ฟังก์ชัน MAX
30.4.7. ฟังก์ชัน MIN
30.4.8. ฟังก์ชัน SUM
30.4.9. ฟังก์ชัน STDEV
30.4.10. ฟังก์ชัน STDEVP
30.4.11. ฟังก์ชัน VAR
30.4.12. ฟังก์ชัน VARP
30.5. สรุปท้ายบท
30.6. คำถามท้ายบท
30.7. แบบฝึกหัดท้ายบท

บทที่ 31: ADO.NET และ LINQ
31.1. สถาปัตยกรรม ADO.NET
31.1.1. คลาส SqlClient ใน ADO
31.1.2. วิธีเชื่อมต่อ SQL2008 ด้วย ADO.NET
31.1.3. เขียนและทดสอบคิวรีใน SSMS
31.1.4. โค้ดภาษา C#
31.1.5. วิธีปรับปรุงโค้ดภาษา C#
31.1.6. สรุปเรื่อง ADO.NET
31.2. สถาปัตยกรรม LINQ
31.2.1. วิธีสร้างคลาสเพื่อหุ้มห่อการทำงานของ LINQ และ SQL
31.2.2. วิธีสร้างตัวเชื่อมต่อกับ SQL2008
31.2.3. วิธีทำ  O/RM
31.2.4. วิธีเขียนโปรแกรมภาษา C# ที่ใช้ LINQ
31.2.5. วิเคราะห์โครงสร้าง LINQ
31.2.6. อนุประโยคในภาษา LINQ
31.2.7. วิธีใช้คำสั่ง where
31.2.8. วิธีใช้คำสั่ง group by
31.2.9. LINQ เพิ่มเติม
31.2.10. สรุปเรื่อง LINQ
31.3. สรุปท้ายบท
31.4. คำถามท้ายบท
31.5. แบบฝึกหัดท้ายบท

ภาคผนวก ก เฉลยคำถามและแบบฝึกหัดท้ายเล่ม
ภาคผนวก ข ประวัติโดยย่อของ MS-SQL Server
ภาคผนวก ค ดร. คอดด์
ภาคผนวก ง อภิธานศัพท์
ภาคผนวก จ ฐานข้อมูลตัวอย่าง
ภาคผนวก ฉ เครื่องมือและการติดตั้ง
ภาคผนวก ช คำถามและแบบฝึกหัดท้ายเล่ม
ภาคผนวก ซ เฉลยคำถามและแบบฝึกหัดท้ายเล่ม
ภาคผนวก ณ บรรณานุกรม

ดูสารบัญส่วนที่เหลือ 1 2 3 4 5

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: