สารบัญโดยย่อ

 

 
Home Page  |   รายการบทความ   |   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง   |   laploy.com  |  เกี่ยวกับผู้เขียน

สารบัญโดยย่อ

 

  • เกี่ยวกับผู้เขียน
  • กิตติกรรมประกาศ
  • อารัมภกถา
  • คำนำ

ภาค 1 ฐานข้อมูล
บทที่ 1: ฐานข้อมูลเบื้องต้น
บทที่ 2: แบบจำลองฐานข้อมูล
บทที่ 3: การประยุกต์ใช้งานฐานข้อมูล
บทที่ 4: วิธีออกแบบฐานข้อมูล
บทที่ 5: แผนภูมิ ER
บทที่ 6: นอร์มัลไลเซชัน
บทที่ 7: สถาปัตยกรรมของ SQL2008
บทที่ 8: การสร้างและใช้งานดรรชนี

ภาค 2 คิวรี
บทที่ 9: คิดเป็นเซต-เสร็จเป็นคิวรี
บทที่ 10: หลักภาษา T-SQL
บทที่ 11: วิธีใช้คำสั่งในกลุ่ม DDL
บทที่ 12: สร้างทักษะในคิวรีเบื้องต้น
บทที่ 13: แคลคูลัสสัมพันธ์
บทที่ 14: พีชคณิตสัมพันธ์
บทที่ 15: คิวรีหลายชั้นภาคทฤษฏี
บทที่ 16: คิวรีหลายชั้นภาคปฏิบัติ
บทที่ 17: กลวิธีคิวรีระดับสูง
บทที่ 18: วิธีเพิ่มประสิทธิภาพคิวรี
บทที่ 19: คิวบ์และวินโดว์
บทที่ 20: วิวและทริกเกอร์

 

ภาค 3 โปรแกรมมิ่ง
บทที่ 21: Dynamic SQL
บทที่ 22: Stored Procedure เบื้องต้น
บทที่ 23: Stored Procedure ระดับสูง
บทที่ 24: User-Defined Function
บทที่ 25: รายงานเบื้องต้น
บทที่ 26: Business intelligence ด้วย SSRS
บทที่ 27: สร้างรายงานระดับสูง
บทที่ 28: .Net Framework CLR กับงานฐานข้อมูล
บทที่ 29: คำสั่ง CLR
บทที่ 30: ฟังก์ชันในภาษา T-SQl
บทที่ 31: ADO.NET และ LINQ

  • ภาคผนวก

 

 

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: