เนื้อหาของหนังสือ

 


Home Page  |   รายการบทความ   |   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง   |   laploy.com  |  เกี่ยวกับผู้เขียน

เนื้อหาของหนังสือนี้ครอบคลุมอะไรบ้าง

หนังสือเล่มนี้ครอบคลุมเนื้อหาภาคทฤษฏีและปฏิบัติเกี่ยวแก่ฐานข้อมูลทั้งหมดที่ท่านจำเป็นต้องรู้หากท่านเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อการประยุกต์ใช้งานฐานข้อมูล (Database Application Developer) ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล (Database Administrator) ผู้สร้างรายงานเพื่องานบิซิเนสอินเทลิเจนซ์ (Business Intelligence) หรือเจ้าหน้าที่ตำแหน่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานโปรแกรม SQL2008 โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อโครงสร้างของหนังสือ

 

อะไรที่อยู่นอกขอบเขตหนังสือเล่มนี้

หนังสือเล่มนี้มีบทที่ว่าด้วยการพัฒนาแอพลิเกชันฐานข้อมูลด้วยหลักการ OOP และภาษา C# แต่เป็นเพียงส่วนที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม SQL2008 โดยตรงเท่านั้น รายละเอียดเรื่องการพัฒนาแอพลิเกชันฐานข้อมูลด้วยหลักการ OOP และภาษา C# อยู่นอกขอบเขตของหนังสือเล่มนี้ หากท่านสนใจกรุณาอ่านจากหนังสืออีกเล่มหนึ่งของผู้เขียนคือ หนังสือ “เรียนรู้ด้วยตนเอง OOP C# ASP.NET” (ISBN 13:978-974-212-598-1)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: