แนวทางของหนังสือเล่มนี้

 


Home Page  |   รายการบทความ   |   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง   |   laploy.com  |  เกี่ยวกับผู้เขียน

 

แนวทางของหนังสือเล่มนี้

 

ก่อนเริ่มโครงการจัดทำหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้สำรวจดูหนังสือเกี่ยวกับฐานข้อมูล (ภาษาไทย) ในท้องตลาดและพบว่ามีหนังสือเกี่ยวกับฐานข้อมูลอยู่เป็นจำนวนมากโดยแบ่งออกเป็นสองประเภท ประเภทแรกจะเน้นการปฏิบัติและสอนวิธีใช้งานโปรแกรม SQL Server, Access, Oracle, Crystal Report, FoxPro และโปรแกรมอื่นๆ ส่วนอีกประเภทหนึ่งที่เน้นทฤษฏีฐานข้อมูล (เช่นการออกแบบสร้าง) โดยไม่ได้เน้นโปรแกรมอะไร

ผู้เขียนพบว่ายังขาดหนังสือภาษาไทยที่เน้นการเขียนคิวรีระดับสูง เน้นการทำนอมัลไลเซชันภาคปฏิบัติ เน้นหลักการคิดแบบเซตทั้งทางทฤษฏี (คือพีชคณิตและแคลคูลัส) และทางปฏิบัติ (การเขียนคิวรีระดับสูงด้วยภาษา T-SQL) เน้นวิธีสร้างออพเจ็กต์ฐานข้อมูลด้านโปรแกรม (เช่น Stored Procedure และ UDF) ในระดับลึก เน้นการพัฒนาซอฟต์แวร์ OOP ใน SQL2008 (คือการใช้ CLR ร่วมกับ SQL2008) เน้นการผสมผสาน SQL2008 กับการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ OOP (คือ C#+LINQ) และหนังสือที่เน้นเนื้อหาซึ่งเกี่ยวข้องกับ BI โดยตรง (เช่น SSRS)

จากประสบการณ์ในการทำงานผู้เขียนพบว่าหัวข้อต่างๆ ในย่อหน้าบนสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำงานในชีวิตจริง หากท่านแตกฉานในหัวข้อต่างๆ เหล่านี้ท่านจะสามารถทำงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับงานฐานข้อมูลอันเป็นตำแหน่งที่สำคัญ มีค่าตอบแทนสูง และเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง ผู้เขียนจึงเขียนหนังสือเล่มนี้เพื่อตอบสนองต่อสิ่งที่ขาดหายไปดังกล่าว

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: