แนะนำหนังสือ DataBase : คำนำ

 

 
Home Page  |   รายการบทความ   |   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง   |   laploy.com  |  เกี่ยวกับผู้เขียน
 

คำนำ

 

เป้าหมายของหนังสือเล่มนี้นอกจากมีขึ้นเพื่อผลิตนักเขียนคิวรีระดับสูงแล้วยังเน้นเนื้อหาที่สำคัญมากสามหัวข้อคือ DataBase, Query, T-SQL และ Stored Procedure

คำว่า DataBase ผู้เขียนหมายถึง “ฐานข้อมูลสัมพันธ์” หรือ Relational Database ตามนิยามของคอดด์ หนังสือนี้ครอบคลุมการออกแบบสร้าง การทำนอร์มัลไลซ์ และการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

คำว่าคิวรี (Query) ผู้เขียนหมายถึงชุดคำสั่งในภาษา T-SQL (และภาษา LINQ) เพื่อดึงข้อมูลจากตารางต่างๆ ในฐานข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด และยังหมายถึงการชุดคำสั่งเพื่อสร้างและเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของฐานข้อมูล และยังหมายรวมถึงชุดคำสั่งเพื่อแก้ไข ลบ และเพิ่มข้อมูลในตารางอีกด้วย

คำว่า T-SQL ผู้เขียนหมายถึงภาษา Transact SQL อันเป็นภาษา SQL แบบที่พบในโปรแกรม SQL2008 (Microsoft SQL Server 2008) โดยตัวอย่างคิวรีทั้งหมดในหนังสือนี้จะเป็นภาษานี้เป็นส่วนใหญ่ (มีภาษา LINQ บ้าง) หากงานที่ท่านทำใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลยี่ห้ออื่น (เช่นออราเคิล MySQL, DB2 และ PostgreSQL) ท่านยังสามารถใช้ประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้ได้ แต่โค้ดจะแตกต่างกันเล็กน้อย ท่านจำเป็นต้องแก้ไขให้ตรงกับข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ที่ท่านใช้ ยกตัวอย่างเช่นคิวรีภาษา T-SQL เพื่อจัดเรียงผลลัพธ์โดยใช้บางส่วนของสตริงเป็นตัวกำหนดเขียนโค้ดได้ดังนี้

SELECT Name, Job
FROM Employee
ORDER BY SUBSTR(Job, LENGTH(Job)-2,2)

หากเขียนในภาษา SQL ของออราเคิล MySQL, DB2 และ PostgreSQL โค้ดจะเป็นดังนี้

SELECT Name, Job
FROM Employee
ORDER BY SUBSTR(Job, LENGTH(Job)-2)

คำว่า Stored Procedure ในชื่อหนังสือผู้เขียนหมายถึง Stored Procedure ซึ่งเป็นออพเจ็กต์ด้านโปรแกรมใน SQL2008 ที่อาจเป็นภาษา T-SQL หรือ C# ก็ได้ นอกจากนั้นผู้เขียนยังรวมความถึงการสร้างและใช้งานออพเจ็กต์ด้านโปรแกรมอื่นๆ ทั้งหมดใน SQL2008 นอกเหนือจาก Stored Procedure ด้วย เช่น UDF, Trigger และออพเจ็กต์ที่สร้างจากภาษา C# หรือ VB

 

 

ดูปกหน้าขนาดใหญ่

ดูปกหลังขนาดใหญ่

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: