แนะนำหนังสือ DataBase : อารัมภกถา

 


Home Page  |   รายการบทความ   |   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง   |   laploy.com  |  เกี่ยวกับผู้เขียน

 

อารัมภกถา

 

การทำฐานข้อมูลเหมือนการทำเหมืองแร่ ในการทำเหมืองเปิดเจ้าของเหมืองจะขุดหน้าดินออกเป็นเนื้อที่หลายตารางกิโลเมตร ดินที่ขุดออกจะถูกนำไปคัดกรองออกเพื่อหาแร่ธาตุที่ต้องการเช่นเพชรหรือทอง กว่าจะพบเพชรเม็ดเล็กๆ อาจต้องกรองดินและหินออกไปหลายร้อยตัน การทำฐานข้อมูลแบบ Data minding เหมือนการทำเหมืองเพราะข้อมูลดิบถูกสะสมไว้เป็นจำนวนมากเทียบเป็นจำนวนหน้ากระดาษหลายพันล้านหน้า ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำมาคัดกรองออกเหลือเป็นรายงานเพียงหน้าเดียว นี่คือการใช้ข้อสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ (Decision Support) หรือ Business Intelligence (ย่อ BI) เป็นกระบวนการที่ช่วยให้องค์กรปรับตัวได้รวดเร็วซึ่งจำเป็นต่อการอยู่รอดในโลกธุรกิจยุคปัจจุบัน

ในอดีตการทำ BI มีต้นทุนสูงมาก หน่วยงานที่จะมี BI ได้ต้องเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีทุนดำเนินการมาก แต่ในปัจจุบันไมโครคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพสูงขึ้นทำให้ค่าใช้จ่ายเพื่อการสร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่ต่ำลง หน่วยงานเล็กๆ ก็สามารถจัดหาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เพื่อบูรณาการระบบ BI ได้ ติดปัญหาอยู่เพียงอย่างเดียวคือบุคลากร หรือพีเพิลแวร์ (People ware)เพราะการทำ BI จำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านดาต้าเบสที่สามารถเขียนคิวรีซับซ้อนมากๆ ได้

จากประสบการณ์ในการทำงานผู้เขียนพบว่าแม้ในปัจจุบันจะมีคนคอมพิวเตอร์ที่สามารถเขียนคิวรีได้เป็นจำนวนมาก แต่ปัญหาคือคนส่วนใหญ่เขียนคิวรีได้เพียงระดับเบื้องต้นเท่านั้น ตลาดยังมีความต้องการนักเขียนคิวรีระดับสูงและผู้เชี่ยวชาญด้านฐานข้อมูลอีกมากและมากขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง หนังสือเล่มนี้มีขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหานี้

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: