โครงสร้างของหนังสือ : ตอน 8

 

 
Home Page  |   รายการบทความ   |   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง   |   laploy.com  |  เกี่ยวกับผู้เขียน

โครงสร้างของหนังสือ : ตอน 8

บทที่ 25: รายงานเบื้องต้น ในบทนี้ท่านจะได้ทดลองทำรายงานเบื้องต้น เป็นรายงานที่ทำงานใน Reporting Services (ย่อ SSRS) ซึ่งเป็นกลไกหลักเพื่อทำรายงานของ SQL2008 ท่านจะได้เรียนรายละเอียดของ SSRS ในอีกสองบทถัดไป ส่วนในบทนี้ท่านจะได้เห็นภาพรวมของการพัฒนาและใช้งานรายงาน SSRS เป็นเนื้อหาที่จะช่วยให้ท่านเรียนสองบทถัดไปได้เข้าใจง่ายขึ้น หัวข้อต่างๆ ที่ท่านจะได้เรียนในบทนี้มีดังนี้ องค์ประกอบของรายงานแบบง่าย รายงานแยกประเภทสินค้า คิวรีที่ใช้ในรายงาน วิธีสร้างโปรเจ็กต์รายงาน วิธีสร้างไฟล์เก็บรายงาน ดาต้าซอร์สและดาต้าเซต วิธีสร้างตัวเชื่อมฐานข้อมูล วิธีสร้างดาต้าเซตและคิวรี ดาต้ารีเจียน วิธีใส่ดาต้ารีเจียน วิธีปรับตำแหน่ง DR และหน้ารายงาน วิธีใส่คอลัมน์ใน DR วิธีดูตัวอย่างรายงานแบบรวดเร็ว (Preview) สรุปขั้นตอนเบื้องต้น วิธีปรับแต่งรายงาน วิธีจัดหน้าและความกว้างของคอลัมน์ วิธีกำหนดรูปแบบตัวเลข วิธีใส่สีพื้นให้แถบไตเติ้ล วิธีแบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่ม วิธีใส่หัวรายงาน

บทที่ 26: Business intelligence ด้วย SSRS รีพอร์ทติงเซอร์วิสเซส (SQL Server Reporting Services ย่อ SSRS) คือหนึ่งในสามองค์ประกอบ BI ที่มีอยู่ในโปรแกรม SQL2008 ส่วน SSRS จะช่วยให้ท่านสร้างรายงานแบบ OLAP และเผยแพร่ในเว็บไซต์ได้ ท่านได้ทดลองสร้างรายงานด้วย SSRS ไปแล้วอย่างคร่าวๆ ในบทที่ผ่านมา ในบทนี้ท่านจะได้เรียนรายละเอียดเบื้องลึกของ SSRS โดยมีหัวข้อต่างๆ ดังนี้ เซอฟเวอร์ฟาร์ม ความเป็นมาของการทำรายงาน Business Intelligence รายงานแบบ OLAP คุณสมบัติของ SSRS ข้อดีของการทำรายงานด้วย SSRS สิ่งใหม่ใน SSRS2008 Business Intelligence Development Studio SQL Server Management Studio สถาปัตยกรรม SSRS Report Manager ภาษา RDL ซอฟต์แวร์เพื่อการใช้งาน SSRS ฮาร์ดแวร์เพื่อการใช้งาน SSRS ขั้นตอนการสร้างรายงานด้วย SSRS วิธีทำ Deployment การใช้งาน Report Manager

บทที่ 27: สร้างรายงานระดับสูง ในฐานะที่เป็นนักพัฒนาแอพลิเกชันฐานข้อมูลท่านย่อมหลีกเลี่ยงการสร้างรายงานที่ซับซ้อนไม่ได้ โชคดีที่ SQL2008 มีตัวช่วยสร้างรายงานหรือ SSRS ที่มีประสิทธิภาพสูง ท่านจึงสามารถพัฒนารายงานที่ซับซ้อนอย่างไรก็ได้ตามความต้องการหรือตามโจทย์ที่ได้รับมา ในบทนี้ท่านจะได้เรียนวิธีสร้างรายงานระดับสูงด้วย SSRS ซึ่งมีหัวข้อต่างๆ ดังนี้ เรื่องของกลุ่มในรายงาน วิธีใส่พารามิเตอร์ด้วย Query Designer วิธีใช้ Stored Procedure กับรายงาน วิธีกำหนดตัวกรองข้อมูล วิธีสร้างระบบเจาะลึกให้รายงาน วิธีใช้นิพจน์ในรายงาน วิธีทำรายงานแบบ เมทริกซ์ แผนภูมิใน SSRS วิธีสร้างแผนภูมิแบบแท่ง แผนภูมิแบบวงกลม วิธีสร้างหน้าปัด วิธีใช้ดาต้าซอร์สร่วมกัน วิธีเขียนโปรแกรมใน SSRS วิธีสร้างและใช้งาน Custom Code วิธีสร้างและใช้งาน Custom Assembly

บทที่ 28: .Net Framework CLR กับงานฐานข้อมูล ท่านอาจพบว่าการเขียนโปรแกรมภาษา T-SQL เพื่อแก้ปัญหากฎทางธุรกิจที่ซับซ้อนทำได้ยากลำบากหรือบางทีอาจถึงกับทำไม่ได้เลย SQL2008 จึงให้ทางออกโดยให้ท่านเขียนโปรแกรมในภาษา C# (หรือภาษา CLR อื่นๆ เช่น VB.NET) เพื่อนำมาใช้งานในภายใน SQL2008 ได้ ในบทนี้ท่านจะได้เรียนวิธีนำโปรแกรมที่เขียนด้วยภาษา C# มาใช้งานใน SQL2008 โดยมีหัวข้อต่างๆ ดังนี้ ดอตเน็ตเฟรมเวิร์ค

เรื่องของแอสเซมบลี เรื่องของเมนเนจโค้ด เรื่องของ CLR การทำงานของ CLR การใช้ CLR ร่วมกับ SQL2008 วิธีเปิดใช้งาน CLR เนมสเปสที่เกี่ยวข้อง รูปแบบของ CLRR สร้างและคอมไพล์ Hello world ลงทะเบียน Hello world สร้างสพร็อกซ์จาก CLR ใน SQL2008 ทดสอบการทำงานของ CLRR การลบ CLRR สร้าง CLR โดยไม่ใช้ IDE ลงทะเบียนตัวแปรระบบ การป้อนพิมพ์ซอร์สโค้ด วิธีคอมไพล์ด้วยคอมมานไลน์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: