โครงสร้างของหนังสือ : ตอน 6

 

 
Home Page  |   รายการบทความ   |   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง   |   laploy.com  |  เกี่ยวกับผู้เขียน

โครงสร้างของหนังสือ : ตอน 6

บทที่ 16: คิวรีหลายชั้นภาคปฏิบัติ ในบทนี้ท่านจะได้เรียนวิธีนำหลักการที่เรียนไปในบทที่ 15 มาประยุกต์ใช้เพื่อเขียนคิวรีตามตัวอย่างโจทย์ต่างๆ นอกจานั้นท่านจะได้เรียนเทคนิคที่มีประโยชน์อีกหลายอย่าง เช่น วิธีใช้ Correlated วิธีใช้ Derived table และวิธีจัดการกับ NULL เป็นต้น และในตอนท้ายบทผู้เขียนจะเปรียบเทียบระหว่างการใช้คิวรีหลายชั้นกับคิวรีที่ใช้การจอย หัวข้อต่างๆ ที่ท่านจะได้เรียนในบทนี้คือ ตัวอย่างคิวรีหลายชั้นหาสินค้าขายเร็ว ตัวอย่างคิวรีหลายชั้นหาร้านลดราคาตัวอย่างคิวรีหลายชั้นหาแถวข้อมูลกำพร้า ตัวอย่างการใช้ Correlated เทคนิคการใช้ Correlated กับ SELECT วิธีจัดการกับ NULL ใน CS การใช้ Derived table ตัวอย่าง EXISTS และการสั่งสินค้า จอย VS คิวรีหลายชั้น

บทที่ 17: กลวิธีคิวรีระดับสูง ในบทนี้ท่านจะได้เรียนเทคนิคการคิวรีระดับสูงสามเรื่อง คือ เคอร์เซอร์ นิพจน์ตารางร่วม และคิวรีที่เรียกตัวเอง ซึ่งมีหัวข้อต่างๆดังนี้ เคอร์เซอร์ นิยามเคอร์เซอร์ ชนิดของเคอร์เซอร์ วิธีใช้เคอร์เซอร์ วิธีกำกับให้เคอร์เซอร์ท่องไปในแถวข้อมูล เคอร์เซอร์กับ Stored Procedure สรุปเรื่องเคอร์เซอร์ นิพจน์ตารางร่วม วากยสัมพันธ์ของ CTE ตัวอย่างคิวรีที่ใช้ CTE แบบง่ายสุด ข้อควรปฏิบัติในการใช้งาน CTE วิธีจอย CTE กับตาราง วิธีใช้ CTE ร่วมกับเคอร์เซอร์ สรุปเรื่อง CTE คิวรีที่เรียกตัวเอง การทำงานแบบรีเคอร์ซีฟ วากยสัมพันธ์ของ CTE แบบรีเคอร์ซีฟ ลำดับการทำงานของรีเคอร์ซีฟ รีเคอร์ซีฟในภาษา T-SQL ตัวอย่างรีเคอร์ซีฟกับฐานข้อมูล NorthWind รีเคอร์ซีฟแบบไฮราคี

บทที่ 18: วิธีเพิ่มประสิทธิภาพคิวรี คิวรีที่มีประสิทธิภาพคือคิวรีที่ทำงานได้รวดเร็ว กินทรัพยากรของระบบน้อย ดังนั้นการปรับแต่งคิวรีให้มีประสิทธิภาพสูงสุด (Query Optimization ย่อ QOP) จึงเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญ

ในบทนี้ท่านจะได้เรียนเรื่อง QOP ซึ่งมีหัวข้อต่างๆ ดังนี้ ความสำคัญของการวิเคราะห์คิวรี การประมวลผลคิวรี การนำ EP กลับมาใช้งานใหม่ การแสดงแผนงาน วิธีปรับปรุงประสิทธิภาพคิวรี ดาต้าคอลเลคชัน คำแนะนำเพื่อคิวรี ประสิทธิภาพสูง

บทที่ 19: คิวบ์และวินโดว์ SQL2008 มีคำสั่งหรือตัวดำเนินการทางเซตที่เพิ่มความสามารถให้แก่คำสั่ง SELECT เพื่อให้ท่านเขียนคิวรีจัดหมวดหมู่ผลลัพธ์ได้ซับซ้อนขึ้น ทำให้ท่านได้ผลลัพธ์ที่อ่านง่ายขึ้นและมีลักษณะเหมือนรายงานมากขึ้น ในบทนี้ท่านจะได้เรียนวิธีใช้ตัวดำเนินการเหล่านั้น หัวข้อต่างๆ ที่ท่านจะได้เรียนในบทนี้มีดังนี้ คิวบ์ (Cube) คิวรีแสดงข้อมูลการขาย วิธีใช้ GROUP BY วิธีใช้ GROUP BY ROLLUP วิธีใช้ GROUP BY ROLLUP แบบเรียงย้อน

วิธีใช้ CUBE สรุปเรื่อง CUBE สร้างเมทริกซ์ด้วย PIVOT PIVOT กับยอดสั่งซื้อ PIVOT เพื่อหาส่วนลด วิธีใช้ UNPIVOT สรุปเรื่อง PIVOT และ UNPIVOT วินโดว์ฟังก์ชัน ใช้วินโดว์ฟังก์ชันในสพร็อกซ์ วิธีใช้ฟังก์ชัน RANK วิธีใช้ฟังก์ชัน RANK ร่วมกับ PARTITION BY วิธีใช้ DENSE_RANK สรุปเรื่องวินโดว์ฟังก์ชัน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: