โครงสร้างของหนังสือ : ตอน 4

 

 
Home Page  |   รายการบทความ   |   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง   |   laploy.com  |  เกี่ยวกับผู้เขียน

โครงสร้างของหนังสือ : ตอน 4

บทที่ 9: คิดเป็นเซต-เสร็จเป็นคิวรี นี่คือบทแรกของภาค 2 ท่านจะได้เรียนวิธีเขียนคิวรีโดยเริ่มจากระดับเบื้องต้นจนถึงระดับสูง หัวใจของการเขียนคิวรีคือการคิดเป็นเซต ดังนั้นในบทนี้ท่านจะได้เรียนวิธีเปลี่ยนแนวคิดของตัวท่านเองให้เป็นการคิดแบบเซตโดยมีหัวข้อต่างๆ ดังนี้ คิดเป็นเซต ลักษณะของเซต ชนิดของตาราง แบบจำลองในการเขียนโปรแกรม การคิดสามแบบ ดาต้าโมเดล เรื่องของกุญแจ ข้อมูลซ้ำซ้อน ตารางคือเอนทิตี ตารางคือความสัมพันธ์ คิวรีไม่ใช่โพรซีเจอร์ อะตอมและโมเลกุล การแบ่งตาราง การแบ่งคอลัมน์ การแยกข้อมูลที่ต่อเนื่อง การสร้างตารางผิด หน่วยข้อมูลแบบโมเลกุล หน่วยข้อมูลแบบไอโซเมอร์ การตรวจสอบโมเลกุล เปลี่ยนสเปคให้เป็นโจทย์ที่ชัดเจน มองทุกอย่างเป็น "เซตของ…" ขจัดคำที่แสดงการกระทำ ไม่ห่วงสร้างภาพ ตัวแสดงแทน คิดนอกกรอบ อะมีบาอาละวาด การทำงานของคิวรี ส่งที่บ่งบอกว่าคิวรีไม่ดี

บทที่ 10: หลักภาษา T-SQL ในบทนี้ท่านจะได้เรียนภาษา T-SQL เบื้องต้นโดยมีหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้ แนะนำภาษา T-SQL โปรแกรม Hello world วิธีทำงานพื้นฐานกับ T-SQL วิธีจัดรูปแบบโค้ดของ T-SQL วิธีใช้ตัวแปรในภาษา T-SQL ขอบเขตของตัวแปร วิธีดีบักโปรแกรม วิธีใช้ตัวแปรแบบตาราง คำสั่ง SET และ SELECT คำสั่งเงื่อนไข คำสั่ง WAITFOR คำสั่ง TRY/CATCH คำสั่ง CASE คำสั่ง COALESCE และ NULLIF ตัวแปร Global ธรรมเนียมปฏิบัติในการเขียนโค้ด คุณสมบัติใหม่ใน SQL2008

บทที่ 11 วิธีใช้คำสั่งในกลุ่ม DDL ในบทนี้ท่านจะได้เรียนไวยากรณ์ภาษา T-SQL และวิธีใช้คำสั่งในกลุ่ม DDL หรือ Data Definition Language ซึ่งประกอบด้วยคำสั่งเพื่อใช้สร้างตาราง ลบตารางและแก้ไขโครงสร้างของตาราง หัวข้อต่างๆ ในบทนี้มีดังนี้ คำสั่ง CREATE TABLE คำสั่ง DROP TABLE คำสั่ง ALTER TABLE สร้างตารางด้วย SSMS ลบตารางด้วย SSMS แก้ไขตารางด้วย SSMS

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: