โครงสร้างของหนังสือ : ตอน 2

 

 
Home Page  |   รายการบทความ   |   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง   |   laploy.com  |  เกี่ยวกับผู้เขียน

โครงสร้างของหนังสือ : ตอน 2

ทั้งสามภาครวมกันแบ่งออกเป็น 31 บท แต่ละบทมีความสัมพันธ์กันตามลำดับก่อนหลัง จึงควรอ่านเรียงไปไม่ควรข้าม เนื้อหาโดยสังเขปของแต่ละบทเป็นดังนี้

บทที่ 1: ฐานข้อมูลเบื้องต้น ในบทนี้ท่านจะได้เรียนเนื้อหาเบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูลซึ่งประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ดังนี้ ตาราง คอลัมน์และแถว ฐานข้อมูลคืออะไร ระบบฐานข้อมูล องค์ประกอบของฐานข้อมูลความสัมพันธ์และเอนทิตี นิยามฐานข้อมูล

บทที่ 2: แบบจำลองฐานข้อมูล ในบทนี้ท่านจะได้เรียนเรื่องแบบจำลองฐานข้อมูลซึ่งประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ดังนี้ การประยุกต์ใช้งาน สองสถาปัตยกรรม วิวและออพเจ็กต์พิเศษอื่นๆ นิยามชนิดข้อมูล นิยาม RDBMS ความเป็นมาของ RDBMS วิวัฒน์ของแบบจำลองฐานข้อมูล

บทที่ 3: การประยุกต์ใช้งานฐานข้อมูล ในบทนี้ท่านจะได้เรียนข้อควรคำนึงต่างๆ ในการประยุกต์ใช้งานฐานข้อมูล ซึ่งมีหัวข้อดังนี้ ฐานข้อมูลในงานธุรกรรม (OLTP) ฐานข้อมูลในงานช่วยตัดสินใจ (OLAP) ฐานข้อมูลแบบผสมผสาน มุมมองใหม่ต่อฐานข้อมูล การประมวลผลแบบขนาน แรมราคาถูกลง โซลิดสเตทดิสก์ ฮาร์ดดิสก์สมัยใหม่ เมื่อข้อมูลเปลี่ยนไป แต่ความคิดยังไม่เปลี่ยน

บทที่ 4: วิธีออกแบบฐานข้อมูล ในบทนี้ท่านจะได้เรียนการออกแบบฐานข้อมูลในระดับที่ลึกขึ้น ซึ่งมีหัวข้อต่างๆ ดังนี้ กำหนดเป้าหมาย ฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ หลักการออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลในโลกจริง กฎทางธุรกิจ นิยามกฎทางธุรกิจ ความสำคัญของกฎทางธุรกิจ ความสัมพันธ์กับมนุษย์ ศึกษาจากระบบเดิม ข้อจำกัดและ การตรวจสอบ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: