โครงสร้างของหนังสือ : ตอน 1

 


Home Page  |   รายการบทความ   |   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง   |   laploy.com  |  เกี่ยวกับผู้เขียน

โครงสร้างของหนังสือ : ตอน 1

หนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็นสามภาค ภาคแรกเป็นเรื่องฐานข้อมูล ท่านจะได้เรียนเรื่องพื้นฐานต่างๆ ที่จำเป็นต้องรู้ เช่น แบบจำลองข้อมูล การประยุกต์ใช้งานฐานข้อมูล วิธีออกแบบฐานข้อมูล แผนภูมิ ER การทำนอร์มัลไลซ์ทั้งทฤษฏีและปฏิบัติ สถาปัตยกรรมของ SQL2008 วิธีใช้ทูล คือ SSMS ใน SQL2008 และปิดท้ายด้วยวิธีปรับปรุงประสิทธิภาพของฐานข้อมูลด้วยการสร้างและใช้งานดรรชนี

ภาคที่สองเป็นเรื่องคิวรี ท่านจะได้เรียนวิธีเขียนคิวรีโดยไล่ตั้งแต่ระดับง่ายสุดจนถึงระดับก้าวหน้าที่สุด วิธีเปลี่ยนความคิดให้เป็นแบบเซตซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการเขียนคิวรีระดับสูง หลักภาษา T-SQL ที่ท่านต้องใช้เพื่อการหัดเขียนคิวรี คำสั่ง DDL วิชาแคลคูลัสสัมพันธ์ และพีชคณิตสัมพันธ์เบื้องต้น สองอย่างนี้เป็นเครื่องมือสำคัญเมื่อต้องออกแบบคิวรีซับซ้อน วิธีเขียนคิวรีหลายชั้นทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ วิธีเขียนคิวรีระดับสูง วิธีทำ Optimization หรือการเพิ่มประสิทธิภาพของคิวรี การใช้งานทำข้อมูลให้อยู่ในภาพสามมิติด้วยวินโดว์และคิวบ์ วิธีสร้างและใช้งานออพเจ็กต์แบบวิวและทริกเกอร์

ภาคสามท่านจะได้เรียนวิธีเขียนโปรแกรมลักษณะต่างๆ เช่นการเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างออพเจ็กต์ในฐานข้อมูล วิธีนำภาษา C# มาใช้เพื่อช่วยการแก้ปัญหากฎธุรกิจที่ซับซ้อน วิธีเขียนคิวรีแบบมีพลวัต วิธีสร้าง Stored Procedure ทั้งระดับเบื้องต้นและระดับสูงด้วยภาษา T-SQL และ C# วิธีสร้าง UDF วิธีทำ BI โดยใช้ SSRS ทั้งระดับเบื้องต้นและระดับสูง การใช้ดอตเน็ตกับ SQL2008 และ LINQ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: