เครื่องมือและการติดตั้ง: ตอน 5

 

 
Home Page  |   รายการบทความ   |   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง   |   laploy.com  |  เกี่ยวกับผู้เขียน

 

เครื่องมือและการติดตั้ง: ตอน 5

ตอน 1 2 3 4 5 6

ภาพ ฉ-27 :  โปรแกรมติดตั้งจะแสดงหน้า Feature Selection เพื่อให้เลือกสิ่งที่ต้องการติดตั้ง เพื่อไม่ให้กินแรงเครื่องและเปลืองเนื้อที่ในฮาร์ดดิสก์ ให้เลือกเฉพาะที่จำเป็นต้องใช้ คือเลือกอย่างในภาพนี้ แล้วกดปุ่ม Next เพื่อไปยังหน้าถัดไป

ภาพ ฉ-28 :  โปรแกรมติดตั้งจะแสดงหน้า Instance Configuration เพื่อให้กำหนดคุณสมบัติของอินสแตนซ์ SQL2008 สามารถรันหลายๆ อินสแตนซ์ได้พร้อมๆ กันในคอมพิวเตอร์ตัวเดียว  หนึ่งอินสแตนซ์คือหนึ่งเซอฟเวอร์ หากท่านสร้างไว้สามอินสแตนซ์ จะมีผลให้ท่านมีดาต้าเบสเซอฟเวอร์สามตัวภายในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว ให้เลือกหัวข้อ Named instance แล้วใส่ชื่ออินสแตนซ์ที่ต้องการ (กำหนดชื่อขึ้นเอง) ค่าอื่นๆ ให้ใช้ค่าโดยปริยาย แล้วกดปุ่ม Next เพื่อไปยังหน้าถัดไป

ภาพ ฉ-29 :  โปรแกรมติดตั้งจะแสดงหน้า Disk Space Requirements เพื่อรายงานว่าสิ่งต่างๆ ที่ท่านเลือกติดตั้งรวมกันแล้วจะใช้เนื้อที่ในฮาร์ดดิสก์เท่าใด ดูเสร็จแล้วกดปุ่ม Next เพื่อไปยังหน้าถัดไป

ภาพ ฉ-30 :  โปรแกรมติดตั้งจะแสดงหน้า Service Accounts เพื่อให้ท่านกำหนดเจ้าของเซอร์วิส เพื่อความสะดวกในเครื่องทดสอบนี้จะใช้ NT AUTHORITY\NETWORK ซึ่งจะทำให้ไม่ต้องป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน เพราะจะเป็นชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านชุดเดียวกันกับที่ท่านกำหนดไว้ในตอนล็อกอินเข้าวินโดวส์ การติดตั้งใช้งานจริง (ใน production server) ควรกำหนดบัญชีผู้ใช้ซึ่งทำหน้าที่เป็น DBA โดยเฉพาะ เสร็จแล้วกดปุ่ม Next เพื่อไปยังหน้าถัดไป

ภาพ ฉ-31 :  โปรแกรมติดตั้งจะแสดงหน้า Collation เพื่อให้กำหนดลักษณะภาษา ในหนังสือนี้ฐานข้อมูลเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษล้วน จึงเปลี่ยนจากไทยเป็น Latin1_General_AS เสร็จแล้วกดปุ่ม Next เพื่อไปยังหน้าถัดไป

ภาพ ฉ-32 :  โปรแกรมติดตั้งจะแสดงหน้า Account Provisioning เพื่อใช้กำหนดโหมดของการระบุสิทธิในการจัดการฐานข้อมูล  เพื่อความสะดวกในเครื่องทดสอบนี้จะใช้ Windows authentication mode แล้วกดปุ่ม Add Current User เพื่อใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านชุดเดียวกันกับที่ท่านกำหนดไว้ในตอนล็อกอินเข้าวินโดวส์ เสร็จแล้วกดปุ่ม Next เพื่อไปยังหน้าถัดไป

ภาพ ฉ-33 :  โปรแกรมติดตั้งจะแสดงหน้า Data Directories ท่านสามารถใช้ค่าโดยปริยายได้ทั้งหมด ให้กดปุ่ม Next เพื่อไปยังหน้าถัดไป

ภาพ ฉ-34 :  โปรแกรมติดตั้งจะแสดงหน้า Reporting Services Configuration ให้เลือกหัวข้อล่างสุด Install, but do not configure the report server ซึ่งเป็นการสั่งให้ติดตั้ง SSRS แต่ไม่ต้องกำหนดค่าต่างๆ เพราะท่านจะไปกำหนดค่าต่างๆ ด้วยตนเองภายหลัง เสร็จแล้วกดปุ่ม Next เพื่อไปยังหน้าถัดไป

ภาพ ฉ-35 :  โปรแกรมติดตั้งจะแสดงหน้า Installation Rules จะแสดงรายงานว่าสิ่งต่างๆ ที่ท่านกำหนดให้ติดตั้งมีข้อติดขัดอะไรหรือไม่ ทุกบรรทัดต้องแสดงคำว่า Passed หากมีบรรทัดใด Failed ต้องออกจากการติดตั้งเพื่อไปแก้ปัญหานั้นเสียก่อนจึงจะติดตั้งได้สำเร็จ ดูเสร็จแล้วกดปุ่ม Next เพื่อไปยังหน้าถัดไป

ภาพ ฉ-36 :  ถ้าทุกอย่างราบรื่น โปรแกรมติดตั้งจะแสดงหน้า Ready to Install พร้อมกับแสดงรายการแจกแจงให้รู้ว่าท่านกำหนดให้ติดตั้งอะไรไว้บ้าง ดูเสร็จแล้วกดปุ่ม Next เพื่อไปยังหน้าถัดไป

ภาพ ฉ-37 :  โปรแกรมติดตั้งจะแสดงหน้า Installation Progress พร้อมกับเริ่มกระบวนการติดตั้งซึ่งเป็นขั้นตอนที่ยาวนานและเจ็บปวด

ภาพ ฉ-38 : หากท่านโชคดีโปรแกรมติดตั้งจะแสดงหน้า Complete เพื่อแจ้งให้ทราบว่าการติดตั้งสำเร็จโดยไม่มีปัญหาใดๆ  ดูเสร็จแล้วกดปุ่ม Next เพื่อออกจากโปรแกรมติดตั้ง

ภาพ ฉ-39 : หากท่านลืมติดตั้งคอมโพเนนท์ใดๆ ก็สามารถเริ่มโปรแกรมติดตั้งใหม่ได้ คราวนี้ให้เลือกเฉพาะชิ้นส่วนที่ต้องการเพิ่มเติม ยกตัวอย่างเช่น หากลืมก็อาจติดตั้ง Reporting Services และ Business Intelligence Development Studio เพิ่มเติมภายหลังได้

ภาพ ฉ-40 : เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วให้เปิดโปรแกรม MSVS2008 เพื่อตรวจสอบว่าตอนนี้ MSVS2008 จะมีเท็มเพลตต่างๆ สำหรับสร้างโปรเจ็กต์ที่เกี่ยวข้องกับ SQL2008 เพิ่มขึ้นหรือไม่ เลือกเมนู File / New Project … จะเห็นรายการดังในภาพนี้ โปรดสังเกตว่าตอนนี้  SQL2008 มีหัวข้อ Business Intelligence Projects เพิ่มขึ้น ภายในจะมีเท็มเพลตต่างๆ สำหรับสร้างโปรเจ็กต์ที่เกี่ยวข้องกับ SQL2008 อยู่จำนวนหนึ่ง

ตอน 1 2 3 4 5 6

 

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: