เครื่องมือและการติดตั้ง: ตอน 6

 

 
Home Page  |   รายการบทความ   |   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง   |   laploy.com  |  เกี่ยวกับผู้เขียน

 

เครื่องมือและการติดตั้ง: ตอน 6

ตอน 1 2 3 4 5 6

ฉ.8. วิธีตั้งค่า Reporting Services
ก่อนจะใช้งาน SSRS ได้ท่านจำเป็นต้องกำหนดค่าเริ่มต้นและเปิดใช้งานมันเสียก่อนโดยมีขั้นตอนดังนี้

ภาพ ฉ-41 : เปิดโปรแกรม Reporting Services Configuration Manager ย่อ (RSCM)

ภาพ ฉ-42 : โปรแกรม RSCM จะแสดงกรอบข้อความ Connect to a report server instance เพื่อให้เลือกอินสแตนซ์ของ SSRS ที่ต้องการกำหนดค่า ป้อนชื่ออินสแตนซ์ที่ต้องการ (ในกรณีที่ท่านสร้าง SSRS ไว้หลายอินสแตนซ์) แล้วกดปุ่ม Connect

ภาพ ฉ-43 : โปรแกรม RSCM จะแสดงหน้า Report Server Status ให้กดปุ่ม Apply

ภาพ ฉ-44 : โปรแกรม RSCM จะแสดงหน้า Service Account เพื่อให้กำหนดบัญชีผู้มีสิทธิสร้างรายงาน ให้เลือก User build in account เป็น Network Service แล้วกดปุ่ม Apply

ภาพ ฉ-45 : โปรแกรม RSCM จะแสดงหน้า Web Service URL เพื่อให้กำหนด URL ที่ผู้ใช้รายงานเรียกดูรายงานได้ด้วยเว็บเบราวเซอร์ ให้ใช้ค่าโดยปริยายที่ RSCM กำหนดให้แล้วกดปุ่ม Apply

ภาพ ฉ-46 : หลังกดปุ่ม Apply โปรแกรม RSCM จะสร้าง Virtual directory และจอง URL ที่กำหนด

ภาพ ฉ-47 : ให้ตรวจสอบว่า URL ที่โปรแกรม RSCM สร้างขึ้นสามารถใช้งานได้จริงหรือไม่โดยกดที่ URL หลังข้อความ URLs: ในกรอบ Report Server Web Service URLs หากใช้งานได้เว็บเบราวเซอร์จะเปิดขึ้นและแสดงหน้าเว็บดังที่เห็นในภาพนี้

ภาพ ฉ-48 : ขั้นตอนต่อไปโปรแกรม RSCM จะแสดงหน้า Report Server Database เพื่อให้ท่านกำหนดฐานข้อมูลที่ SSRS จะใช้เพื่อเก็บข้อมูลขณะที่มันทำงาน ให้กดปุ่ม Change Database

ภาพ ฉ-49 : โปรแกรม RSCM จะเปิดโปรแกรม Report Server Database Configuration Wizard เป็นวิซาร์ดที่ช่วยให้กำหนดฐานข้อมูลที่ SSRS จะใช้เพื่อเก็บข้อมูลได้ง่าย ท่านจะสร้างฐานข้อมูลขึ้นใหม่ ซึ่งทำได้โดยเลือกหัวข้อ Create a new report server database แล้วกดปุ่ม Next

ภาพ ฉ-50 : โปรแกรมวิซาร์ดจะแสดงหน้า Database Server เพื่อให้ท่านกำหนดดาต้าเบสเซอฟเวอร์ที่จะสร้างฐานข้อมูลขึ้นใหม่ (เป็นฐานข้อมูลสำหรับ SSRS ใช้เป็นการภายใน ไม่ใช่ฐานข้อมูลที่ท่านจะใช้ทำงาน) ให้ป้อนพิมพ์ชื่อเซอฟเวอร์ในช่อง Server Name แล้วกดปุ่ม Next

ภาพ ฉ-51 : โปรแกรมวิซาร์ดจะแสดงหน้า Database ให้ป้อนชื่อฐานข้อมูลที่จะสร้าง  ในตัวอย่างนี้ผู้เขียนตั้งชื่อว่า ReportServer ท่านจะใช้ชื่ออะไรก็ได้ เสร็จแล้วกดปุ่ม Next

ภาพ ฉ-52 : โปรแกรมวิซาร์ดจะแสดงหน้า Credentials เพื่อให้ท่านกำหนดวิธีจัดสิทธิของฐานข้อมูล ในตัวอย่างนี้ผู้เขียนเลือก Service Credentials เพื่อความสะดวก ในการใช้งานจริงควรสร้างผู้ใช้ใหม่แล้วกำหนดสิทธิให้รัดกุม เสร็จแล้วกดปุ่ม Next

ภาพ ฉ-53 : โปรแกรมวิซาร์ดจะแสดงหน้า Summary เป็นรายงานบอกให้รู้ว่าท่านได้ตั้งค่าอะไรไว้บ้าง อ่านแล้วให้กดปุ่ม Next

ภาพ ฉ-54 : โปรแกรมวิซาร์ดจะเริ่มกระบวนการสร้างฐานข้อมูลใหม่ หากทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีจะเห็นข้อความดังในภาพนี้ อ่านแล้วให้กดปุ่ม Next โปรแกรมวิซาร์ดจะจบการทำงาน

ภาพ ฉ-55 : โปรแกรม RSCM จะแสดงรายละเอียดว่าการสร้างฐานข้อมูลใหม่มีภาวะอย่างไร ต่อไปให้กดปุ่ม Apply

ภาพ ฉ-56 : โปรแกรม RSCM จะแสดงหน้า Report Manager URL เพื่อให้ท่านกำหนด URL สำหรับเปิดโปรแกรมรีพอร์ทเมนเนเจอร์ ควรยอมรับค่าโดยปริยายโดยกดปุ่ม Apply

ภาพ ฉ-57 : โปรแกรม RSCM จะสร้าง URL สำหรับเปิดโปรแกรมรีพอร์ทเมนเนเจอร์ให้ เมื่อกดที่ URL โปรแกรม RSCM จะเปิดเว็บเบราวเซอร์หน้ารีพอร์ทเมนเนเจอร์ดังที่เห็นในภาพนี้ เมื่อดำเนินการมาถึงขั้นตอนนี้เป็นอันว่าการตั้งค่า SSRS เสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้งานได้แล้ว 

ตอน 1 2 3 4 5 6

 

 

2 Responses to เครื่องมือและการติดตั้ง: ตอน 6

  1. Nui says:

    Reporting Services Error * The permissions granted to user \’Nui-NB\\Nui\’ are insufficient for performing this operation. (rsAccessDenied)ทำไงดีครับ ใช้ Windows 7

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: