วิธีตรวจสอบประสิทธิภาพดรรชนี


Home Page  |   รายการบทความ   |   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง   |   laploy.com  |  เกี่ยวกับผู้เขียน

วิธีตรวจสอบประสิทธิภาพดรรชนี

 

ต่อไปผู้เขียนจะสาธิตวิธีตรวจสอบเพื่อวัดประสิทธิภาพของดรรชนีด้วยคิวรีลักษณะต่างๆ ผู้เขียนจะเขียนคิวรีสั้นๆ และให้โปรแกรม SQL2008 วิเคราะห์แผนการปฏิบัติงาน (Execution Plan ย่อ EP) ของคิวรีแต่ละแบบในแต่ละสถานการณ์ และอธิบายว่าผลลัพธ์ที่ได้มีความแตกต่างกันอย่างไร และแตกต่างกันเพราะอะไร

ตารางที่ผู้เขียนจะสาธิตการตรวจสอบคือตาราง Sales.SalesOrderDetail อยู่ในฐานข้อมูล AdventureWorks ตารางนี้ทำหน้าที่เก็บรายละเอียดรายการในใบสั่งซื้อ มีข้อมูลทั้งสิ้น 121,317 แถวซึ่งถือว่าเป็นตารางขนาดไม่ใหญ่มากนัก ตารางนี้มีดรรชนีสามตัวดังนี้

  1. PK_SalesOrderDetail_SalesOrderID_SalesOrderDetailID: นี่คือดรรชนีหลัก (8.3.1) เป็นดรรชนีแบบ CI มีกุญแจเป็นคอลัมน์ SalesOrderDetailID ซึ่งเป็น PK ผสมกับคอลัมน์ SalesOrderID ซึ่งเป็น FK
  2. IX_SalesOrderDetail_ProductID: นี่คือดรรชนีนอก (8.3.2) เป็นดรรชนีแบบ NCI มีกุญแจเป็นคอลัมน์SalesOrderID ซึ่งเป็น FK

AK_SalesOrderDetail_rowguid: นี่คือดรรชนีเผื่อเลือก (8.3.3) เป็นดรรชนีแบบ NCI มีกุญแจเป็นคอลัมน์ rowguid ซึ่งเป็นคอลัมน์ที่มีข้อมูลไม่ซ้ำกันเลย (Unique Key)

ตาราง Sales.SalesOrderDetail อยู่ในฐานข้อมูล AdventureWorks

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: