เฉลยคำถามท้ายบท [1]


Home Page  |   รายการบทความ   |   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง   |   laploy.com  |  เกี่ยวกับผู้เขียน

เฉลยคำถามท้ายบท [1]

บทที่ 1

1. ฐานข้อมูลคืออะไร

ฐานข้อมูลคือสถานที่เก็บข้อมูลถาวรสำหรับใช้ในองค์กรหรือเพื่อใช้ร่วมกับโปรแกรมประยุกต์

2. ข้อมูลในฐานข้อมูลแตกต่างจากข้อมูลทั่วไปอย่างไร

ข้อมูลในฐานข้อมูลเป็นแหล่งเก็บข้อมูลถาวร ข้อมูลจะเข้าไปอยู่ในนั้นได้ก็ต่อเมื่อท่านสั่งให้นำไปเก็บไว้ และจะหายก็ต่อเมื่อท่านสั่งลบ ข้อมูลในฐานข้อมูลจะไม่เกิดขึ้นหรือหายไปโดยไม่เจตนา

3. ฐานข้อมูลที่ใช้ในการทำงานวันต่อวันเรียกว่าอะไร

ฐานข้อมูลเพื่อการประมวลผลทางธุรกรรม (online transaction processing ย่อ OLTP)

4. ฐานข้อมูลที่ใช้เพื่อช่วยในการตัดสินใจเรียกว่าอะไร

ดาต้าแวร์เฮาส์ (data warehouse)

5. คิวรี (query) คืออะไร

คือการนำคำสั่ง คำเฉพาะและชื่อตารางมาเขียนเป็นประโยคสั่งหนึ่งหรือหลายประโยคต่อกัน

6. ภาษาชื่อ SQL อ่านออกเสียงว่าอย่างไร

"เอส-คิว-เอล"

7. โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล (database management system หรือ DBMS) คืออะไร

คือซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ท่านสามารถจัดการกับข้อมูลได้โดยไม่ต้องสนใจฮาร์ดแวร์หรือรายละเอียดในการเก็บข้อมูลทางกายภาพ

8. ท่านจะกระทำการต่างๆ กับฐานข้อมูลได้อย่างไร

เขียนคิวรีสั่งให้ DMBS จัดการ

 

บทที่ 2

1. แอพลิเกชันคืออะไร

คือ "คำจาร์กอน" ในวงการคอมพิวเตอร์ หมายถึงซอฟต์แวร์ที่รันในคอมพิวเตอร์และทำงานบางอย่าง

2. ในเรื่องฐานข้อมูลคำว่าโปร่งใสหมายถึงอะไร

ผู้ใช้ได้รับข้อมูลจากฐานข้อมูลผ่านแอพลิเกชัน จึงไม่เห็นการทำงานหรือโครงสร้างของฐานข้อมูล นั่นคือผู้ใช้ถูกกันไว้ไม่ให้เข้าถึงฐานข้อมูลโดยตรง

3. OLTP คืออะไร

คือสถาปัตยกรรมที่มีผู้ใช้จำนวนมากเข้าถึงข้อมูลจำนวนน้อยๆ แต่ทำอย่างถี่ๆ

4. ดาต้าแวร์เฮาส์ คืออะไร

คือสถาปัตยกรรมที่มีผู้ใช้จะอัพเดตข้อมูลหรือดึงข้อมูลครั้งละมากๆ แต่มีจำนวนผู้ใช้พร้อมกันจำนวนน้อย

5. วิววัตถุคืออะไร

ตารางข้อมูลชั่วคราวที่ถูกสร้างจากตารางจริงและมีข้อมูลเก็บไว้จริงๆ

6. ชนิดข้อมูลพื้นฐานประกอบด้วยอะไรบ้าง

ตัวอักษร ตัวเลข และวันที่

7. พอยน์เตอร์คืออะไร

เป็นข้อมูลไบนารีที่ใช้สำหรับชี้ตำแหน่งข้อมูลในหน่วยความจำหรือในจานบันทึกข้อมูล

8. RDBMS คืออะไร

คือคำที่ใช้เรียกชุดโปรแกรมทั้งมวลที่ประกอบเป็นเอนจินฐานข้อมูลและโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล บางครั้งนับรวมชุดพัฒนาโปรแกรมไว้ด้วย

9. แฟ้มแบบ CSV คืออะไร

เป็นแฟ้มที่เก็บข้อมูลตัวอักษรธรรมดาข้อมูลแต่ละคอลัมน์ถูกคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคแต่ละบรรทัดถูกแยกจากกันด้วยรหัสขึ้นบรรทัดใหม่

10. จงบอกข้อดีและข้อเสียของแบบจำลองฐานข้อมูลแบบลำดับชั้น

ข้อดีคือการเพิ่มลดระเบียน (record) ทำได้ง่ายมาก ข้อเสียคือการค้นหาข้อมูลทำได้ช้าเพราะต้องไล่ไปตามลำดับชั้น

11. จงบอกข้อดีและข้อเสียของแบบจำลองฐานข้อมูลสัมพันธ์

ข้อดีคือมีบูรณภาพของข้อมูลดีมาก ข้อเสียคือโปรแกรม DBMS ซับซ้อนกว่าแบบจำลอง Flat File, HDM และ NDM

 

บทที่ 3

1. การใช้งานฐานข้อมูลแบบไคลแอนเซอฟเวอร์เป็นอย่างไร

การใช้งานในสภาพแวดล้อมก่อนยุคอินเตอร์เน็ตเฟื่องฟู มักเป็นการใช้งานภายในองค์กร จำนวนผู้ใช้ขึ้นอยู่กับขนาดขององค์กร อาจมีผู้ใช้เพียงคนเดียวถึงหลายพันคน การทำธุรกรรมจะเกี่ยวข้องกับข้อมูลครั้งและเพียงแถวเดียว หรือเรคคอร์ดเดียว หรือไม่ก็ดึงข้อมูลเป็นชุดเพื่อการทำรายงาน

2. คลังข้อมูลคืออะไรมีหน้าที่อย่างไร

คลังข้อมูล (data mart) คล้ายโกดังข้อมูลแต่มีขนาดเล็กกว่ามาก มีหน้าที่ใช้พักข้อมูลชั่วคราวเพื่อการประมวลผลก่อนนำไปสร้างโกดังข้อมูล คลังข้อมูลจะมีแบบจำลองเหมือนกันกับโกดังข้อมูล

3. ฐานข้อมูลแบบผสมผสานคืออะไร

คือการผสมความต้องการระหว่างฐานข้อมูลในงานธุรกรรมและฐานข้อมูลในงานช่วยตัดสินใจเอาไว้ด้วยกัน จุดมุ่งหมายคือต้องการลดค่าใช้จ่าย

4. data bandwidth คืออะไร

คือแถบความกว้างในการไหลของข้อมูลที่ใช้เพื่อรับ-ส่งข้อมูลระหว่างหน่วยความจำแรมกับฮาร์ดดิสก์

5. RAID คืออะไร

คือการต่อพ่วง HDD ธรรมดาราคาไม่แพงเข้าด้วยกันหลายๆ ตัวเป็นแถวเพื่อเพิ่มความจุหรือเพิ่มความเชื่อถือได้หรือเล็งผลเลิศทั้งสองอย่าง

6. การบีบฐานข้อมูลให้เล็กที่สุดมีข้อเสียอย่างไร

อาจทำให้คิวรีซับซ้อน ใช้เวลาเขียนและบำรุงรักษามาก ซึ่งอาจไม่คุ้มกับเวลาและเงินที่ต้องใช้เพื่อเขียนและบำรุงรักษาคิวรีที่อาจสูงกว่าราคาของอุปกรณ์บันทึกข้อมูล

7. ธรรมชาติของข้อมูลในปัจจุบันต่างจากในอดีตอย่างไร

ในอดีตการใช้คอมพิวเตอร์เน้นเก็บข้อความตัวอักษรและรูปภาพซึ่งกินเนื้อที่ไม่มาก แต่ปัจจุบันมีการเก็บข้อมูลเสียงหรือวิดีโอและอื่นๆ ที่กินเนื้อที่เก็บมากกว่าอดีต

8. Solid-State Disk คืออะไร

คือฮาร์ดดิสก์ที่ทำจากสารกึ่งตัวนำ ไม่มีแผ่นจานแม่เหล็ก ไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว จึงทำงานเงียบ กินกำลังไฟฟ้าน้อย และที่สำคัญคือทำงานเร็วกว่าฮาร์ดดิสก์ที่ทำจากแผ่นจานแม่เหล็กมาก

9. กฎของเซต (จำกัด) กล่าวว่าอย่างไร หมายความว่าอย่างไร

ผลรวมของการทำยูเนียนส่วนต่างๆ ทั้งหมดจะเท่ากับเซตเดิม หมายความว่าการกระทำต่างๆ กับแถวของตารางเราสามารถทำได้อย่างคู่ขนาน คือสามารถทำได้กับทุกแถวไปพร้อมๆ กันโดยไม่จำเป็นต้องไล่ตั้งแต่แถวแรกไปถึงแถวสุดท้าย

 

บทที่ 4

1. ขั้นตอนที่สำคัญสุดในการออกแบบฐานข้อมูลคืออะไร

การระบุจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายของฐานข้อมูล

2. บูรณภาพของข้อมูลคืออะไร

กฎที่ใช้ในการออกแบบฐานข้อมูลเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลจะไม่สูญหายหรือเปลี่ยนแปลงไปโดยไม่เจตนา จะหายไปก็ต่อเมื่อท่านสั่งลบอย่างตั้งใจเท่านั้น

3. คิวรีแบบ ad-hoc คืออะไร

คือคิวรีที่ผู้ใช้เขียนขึ้นเองสดๆ เพื่อใช้เฉพาะกิจ

4. ฐานข้อมูลควรเชื่อมต่อกับแอพลิเกชันอย่างไร

อย่างหลวมๆ (loose coupling) การเชื่อมหลวมๆ คือดี การเชื่อมต่อแบบแน่นๆ (tight coupling) ไม่ดี

5. ฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างไร

ทำงานได้ดี คิวรีง่าย สร้างแอพลิเกชันได้ง่ายและมีความยืดหยุ่น

6. การออกแบบทางแนวคิดคืออะไร

เป็นขั้นตอนออกแบบในกระดาษหรือใช้เครื่องมือที่เป็นซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบเพื่อร่างแผนภูมิต่างๆ เช่นแผนภูมิ ERD เพื่อออกแบบโครงสร้างของตาราง คอลัมน์ และความเชื่อมโยงระหว่างตาราง การทำนอร์มัลไลซ์ก็ควรจะอยู่ในขั้นตอนนี้ด้วย

7. การออกแบบทางตรรกะคืออะไร

เขียนคิวรี DDL (Data definition Language) เพื่อสร้างตารางต่างๆ ในฐานข้อมูล

8. กฎทางธุรกิจคืออะไร

คือนิยามของกระบวนการ คำจำกัดความและข้อกำหนดต่างๆ ที่จำเป็นต้องนำมาใช้เพื่อให้หน่วยงานสามารถทำงานได้บรรลุเป้าหมาย

9. การออกแบบฐานข้อมูลสัมพันธ์ควรสะท้อนกฎทางธุรกิจด้วยอะไร

ใช้โครงสร้างของตาราง และความสัมพันธ์ระหว่างตาราง เป็นตัวสะท้อนกฎทางธุรกิจ

10. การศึกษาจากระบบเดิมอาจศึกษาจากอะไรได้บ้าง

จากเอกสารกระดาษ ฐานข้อมูลเดิมและเวิร์คชีต

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: