ดัชนีหนังสือ DabaBase [1]


Home Page  |   รายการบทความ   |   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง   |   laploy.com  |  เกี่ยวกับผู้เขียน

ดัชนีหนังสือ DabaBase [1]

วันนี้ทำดัชนีหนังสือ DabaBase เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอนำมาโพสไว้ที่นี่ให้ดูเล่นหน่อยนะครับ

!Execute 203                  
.NET Framework 73 162 689 784            
.NET Framework Assembly 789                  
@@ 295                  
@@ERROR 631                  
@@FETCH_STATUS 485                  
<> 447                  
0NF 129                  
0th Normal Form 129                  
1NF 128 131 138 253            
1st Normal Form 128                  
2nd Normal Form 132                  
2NF 132 137 138              
3NF 138 139 142              
4NF 149                  
5NF 152                  
5th Normal Form 152                  
ABS 641                  
accent-insensitive 215                  
accent-sensitive 215                  
Achived Data 79                  
Actual Execution Plan 514                  
Add-On 176                  
Ad-hoc 88                  
Adjacent Column Group 746                  
Administrator 55                  
ADO 271 507                
ADO.NET 848 850 854              
AdventureWorks 52 55 56 183 186 187 233 314 489 525
AdventureWorks2008 189 271 289 573 575 665        
AdventureWorksLT2008 202 333 338 348            
AEP 517 519                
AFTER 581                  
Aggregate 424 429 834              
Aggregate Biding 509                  
Aggregated Attribute 432                  
Aggregation Operator 431                  
Algebra 386                  
Alias 300 327 363 470 557          
ALTER ASSEMBLY 802 807                
ALTER FUNCTION 804                  
ALTER PROC 621 623                
ALTER TABLE 315                  
Alternate Indexing 210                  
AN 249                  
Analysis Service 181                  
AND 325 371 417              
Anomaly 119                  
Anonymous Types 859 866                
ANSI 272                  
ANSI/ISO SQL 264                  
AP 514                  
API 693                  
APL 246                  
Application 60                  
Array 64                  
AS 298 404 559 620            
Ascending 211                  
ASCII 812                  
ASP.NET 182 691 703              
Assembly Manifest 786                  
Atomic Operand 380                  
Attribute 247 249 380              
Authentication 183                  
Auto counter 62                  
Auto Hide 199                  
Auto Hide All 199                  
Auto Numbering 248 249                
Auxiliary Table 245                  
AVG 342 430 835              
Back end 264                  
Bag 380                  
Base Table 640                  
Batch 269                  
Batch Separator 269                  
BCNF 145 147                
Begin/End 283 297 654              
Best Practice 294                  
BI 182                  
bigint 645                  
Bill of Materials 492                  
binary 64                  
BIT 264                  
BNCF 417                  
BOM 492 633                
Bookmark Lookup 220 237                
Breakpoint 276 280                
BSD 66 269                
BTree 210 214 216 221 226 235        
Buffer Manager 169                  
Build 702 789                
Build-in Collection 736                  
Business Intelligence 61 179 662 686            
Business Intelligence Development Studio 690                  
Business Rules 92                  
C ASE 292                  
C# 72 96 162 172 246 268        
Cache 514                  
Cached plan size 522                  
Candidate Key 123 145                
Cartesian Product 336 412                
CASE 290 328 333 589            
CASE WHEN 651                  
case-insensitive 215                  
case-sensitive 215                  
CAST 263 338 473 498            
CBP 510                  
CE 411                  
CHAR 63 813                
CHARINDEX 813                  
Chart 712 755                
CHECKSUM_AGG 836                  
Child Group (CG) 713                  
Child Table 67 106                
CI 221 223 224 235            
CK 222 224                
Clause 361 862                
Client Layer 166                  
CLR 162 172 770 785 854          
CLR Routine 786                  
Cluster 53                  
Cluster Index 218 223                
Cluster Key 224                  
Clustered Index 528                  
Clustered Index Scan 234 524 528              
Clustered Index Seek 235                  
Clustered Table 220 221                
COALESCE 263 292 347              
Collation 215                  
Collection 124                  
Column Group Pane (CGP) 712                  
COM+ 770                  
Combination 336 493 552              
Comma-delimited file 67                  
Comment 200 273                
Common Language Runtime 172 785                
Common Table Expression 272 341 488              
Composite index 211                  
Composite Key 113 127 130              
Compound Key 113 130                
Computed Column (CC) 530                  
Concurrent 81                  
Concurrent processing 244                  
Concurrent programming 250                  
Condition Expression 411                  
Connection Properties 189                  
Console Application 494 850                
Constant 260 454                
Constraint 114 313 577              
Constraint Programming 246                  
Contains 863                  
CONTAINSTABLE 829                  
Continue 280 287                
Continuum Datum 252                  
CONVERT 263                  
correlated 471                  
Correlated Sub-queries 457 467                
Cost 233                  
Cost-Based Plan 510                  
COUNT 430 490 498 557 837          
COUNT_BIG 838                  
Covering Index 528 531                
CPU 233 510                
CREATE AGGREGATE 802                  
CREATE ASSEMBLY 802 806                
CREATE FUNCTION 804 808                
Create Index 228                  
CREATE PROCEDURE 605                  
CREATE SPROC 621                  
CREATE TABLE 312                  
CREATE TRIGGER 579                  
CREATE TYPE 803                  
CROSS APPLY 650                  
CROSS JOIN 366                  
Crystal Report 180 685                
CS 467                  
CSV 67                  
CT 220 221                
CTE 260 272 341 488 489 490 495 563 564 634
Cube 181 550 554              
Cursor 451 484                
Custom Assembly 770 773                
Custom Code 770                  
Custom Data Type 172                  
Cyclic Dependency 124                  

หาวันเกิดโดยไม่สนปี


Home Page  |   รายการบทความ   |   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง   |   laploy.com  |  เกี่ยวกับผู้เขียน

หาวันเกิดโดยไม่สนปี

กลางดีกคืนหนึ่งขณะที่ผู้เขียนกำลังสะลึมสะลือมีผู้อ่านท่านหนึ่งถามมาด้วย MSN ว่าจะเขียนคิวรีอย่างไรให้หาวันเกิดของพนักงานที่เกิดในระหว่างวันและเดือนหนึ่งๆ โดยไม่สนใจว่าเกิดปีอะไร ผู้เขียนเดาว่าจะนำไปใช้ส่งอีเมลอวยพรวันเกิดหรืออะไรสักอย่าง โดยมีการทำงานดังนี้

SELECT * FROM Table WHERE

BirthDate มีค่าระหว่างวันเริ่มและวันจบโดยไม่จนใจปี

ผู้เขียนไปนอนพอตื่นมาวันรุ่งขึ้นก็เปิดโปรแกรม Microsoft SQL Server Management Studio เขียนคิวรีทดสอบกับดาต้าเบส Northwind (2008) ที่มีตารางเก็บข้อมูลพนักงานพร้อมวันเกิดดังนี้

จะเห็นว่ามีพนักงานทั้งหมดเก้าคน เกิดกันตั้งแต่ปี 1948 ไปจนถึง 1966 ต่อมาผู้เขียนเขียนสคริปต์คัดกรองเอาเฉพาะผู้ที่เกิดวันที่ 1 ถึงวันที่ 9 เดือนมกราคมถึงมีนาคม โดยไม่สนใจว่าเกิดปีอะไร ได้เป็นคิวรีหน้าตาแบบนี้

 

 ไม่อยากพิมพ์ใช่ไหมครับ ก๊อปปี้โค้ดข้างล่างนี้ได้เลย

USE Northwind;
GO
DECLARE @StartDate DATETIME;
DECLARE @EndDate DATETIME;
SET @StartDate = CONVERT(datetime, '2009-01-01');
SET @EndDate = CONVERT(datetime, '2009-03-09');
SELECT EmployeeID,LastName,BirthDate
FROM Employees
WHERE (MONTH(BirthDate) >= MONTH(@StartDate) and 
       MONTH(BirthDate) <= MONTH(@EndDate)) and
      (DAY(BirthDate) >= DAY(@StartDate) and 
       DAY(BirthDate) <= DAY(@EndDate))
GO