ดัชนีหนังสือ DabaBase [5]


Home Page  |   รายการบทความ   |   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง   |   laploy.com  |  เกี่ยวกับผู้เขียน

ดัชนีหนังสือ DabaBase [5]

วันนี้ทำดัชนีหนังสือ DabaBase เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอนำมาโพสไว้ที่นี่ให้ดูเล่นหน่อยนะครับ

RA 364 373 393                
RAE 359 362 364 370 381 387 395 410 415    
RAET 416                    
RAID 83                    
RAISERROR 580                    
Random Access Memory (RAM) 82                    
Range Variable 354 862                  
RANK 824                    
Ranking Functions 564                    
RC 365 373                  
RCE 355 361 363 364 365 368          
RDBMS 61 65 66 162 247 451          
RDF 663                    
RDG 712                    
RDL 695                    
RE 507                    
Real time 60 180 686                
Record 67 247                  
Record Number 249                    
record set 280                    
Recursion 492                    
Recursive function 492                    
Redundant Array of Inexpensive Disks 83                    
Referential Integrity 114 437                  
Refresh 61                    
Regex 337                    
Region 550                    
Registered Servers 185                    
relation 56 247 250 380              
Relation Constraint 436                    
Relation Key 248                    
Relation Table 391                    
Relational Database Management Model 66                    
Relational Database Management System (RDBMS) 65 162                  
Relational Database Model 69                    
Relational Engine 507                    
Relative Algebra Expression Tree 416                    
release 701                    
RENAME 381 385 393 398 404            
REPLACE 339 819                  
REPLICATE 820                    
replication 517                    
Replication Schema 174                    
Replication Service 168 174                  
Report Cache 707                    
Report Data (RD) 665                    
Report Data Group 712                    
Report Definition File 663                    
Report Definition Language 695                    
Report History 705                    
Report Manager 694                    
Report Parameter Properties 723                    
Report Processor 736                    
Reporting Services 180                    
Reporting Services Configuration Manager 703                    
Reqular Expression 337                    
Resource Monitor 169                    
Restrict 381 394                  
Result 325                    
Result Set 383                    
RETRIEVE 354                    
RETURN 630 649 653                
Return Value 771                    
REVERSE 820                    
RID 222 226                  
RID Lookup 218 227                  
RIGHT 821                    
Right Outerjoin 435                    
RK 248                    
ROLLUP 347 550                  
Root node 216                    
Row Group Pane (RGP) 712                    
Row offset 222                    
row set 280                    
Row Set Stored Procedure 648                    
Row Set Sub-Query 456                    
ROW_NUMBER 563 827                  
Row-overflow 312                    
RSSQ 456                    
RTE 289 290                  
RTRIM 822                    
Safari 693                    
scalar 251                    
Scalar Function 641                    
Scalar Sub-Query 453                    
scheduled 177                    
SCHEMABINDING 574                    
schemas 269                    
scope 294                    
Script Table as 202                    
Scroll 485                    
SCSI 83                    
SE 507 513 531                
SELECT 233 280 324 331 361 381 473 495 654    
Self-join 258 264                  
Sequence Tree 508                    
Server Farm 684                    
Server Group 186                    
Server Management Object 176                    
Server Resources Package 175                    
Server Type 183                    
Service Broker 168 173 174                
Service Layer 166                    
Service-Oriented Architecture 167                    
session 173                    
SET 280                    
Set Operator 407                    
Set Relational Algebra 405                    
Shared Data Source 768                    
SINT 63                    
smalldatetime 305                    
Smalltalk 72                    
SMO 176                    
SMTP 178                    
Snapshot 704                    
SOA 167 181                  
Solaris 167                    
Solid-State Disk 82                    
solution 661                    
SOUNDEX 822                    
sp_executesql 594                    
sp_help 316                    
sp_recompile 515                    
SPACE 823                    
Specification 256                    
spreadsheet 96                    
SQEC 457                    
SQL 354                    
SQL Injection 595                    
SQL Mail 178                    
SQL Management Studio 182                    
SQL Server Agent 177                    
SQL Server Report Database 691                    
SQL2000 176 223                  
SQL2005 276                    
SQL2008 53 103 175 182 200 213 219 233 235 333 417
SQL2008 Express Edition 183                    
SQL2010 272                    
SQL7 176                    
SqlClient 849                    
SQLCmd 271                    
sqlCommand 850                    
sqlConnect 850                    
SQLOS 170                    
SRA 405                    
SSA 177                    
SSAS 181                    
SSIS 179                    
SSMS 182 183 184 189 195 196 202 230 269 278 316
SSQA 182                    
SSRS 180 668 712                
stack 277                    
Static 484 773                  
STDEV 841                    
STDEVP 842                    
Step info 276 278 495                
Step over 276                    
Storage Engine 507                    
Stored Procedure 295 298 487 606 727            
string 63 296                  
Structured Query Language (SQL) 65                    
Sub 296                    
Sub Group 715                    
Sub-Queries for Existence Checking 456                    
Sub-query 260 446                  
Subscriber 684                    
SUBSTR 337 339                  
SubString 296 337                  
Subtotal 347                    
Subtree Cost 527                    
SUM 290 291 342 347 430 531 635 841      
Surrogate Key 109 146                  
Sybase 54 162 178                
Syntax 357                    
sys.indexes 223                    
sys.objects 648                    
sysadmin 313 518                  
System R 65                    
System.Data 848                    
Tab 663                    
Table Scan 218 219 520 523              
TABLESAMPLE 304 329                  
Table-Valued Function 263 577                  
Tablix 668 712 731 733 739            
Tabular Report 660 668                  
tag 260                    
Take 859                    
Temporary Table 245 469 511 543              
Terabyte 83                    
Test environment 698                    
Text Plans 518                    
Third party developer 176                    
Thread 277                    
Three-Tier 166                    
Tight coupling 89                    
TIME 301 305 393                
TINYINT 63 589                  
Tool Tip 522                    
TOP 303 486 603                
Total 720                    
Transaction Table 133                    
Transact-SQL 170                    
Transitive Dependence 122                    
Transparency 60                    
Trigger 577                    
Trivial Plan 511                    
TRUE 394                    
try 853                    
TRY CATCH 289                    
TSID 276 278                  
T-SQL 171 244 250 268 274 276 294 328 330 338 361
TT 469                    
Tuple 247 380                  
Tuple Calculus 354                    
TVE 557 560                  
TVF 263 648 651                
UCT 335 340                  
UDA 802                    
UDF 299 640 652                
UDT 803                    
Uncomment 201                    
Underlying Table 640                    
UNICODE 313                    
UNION 302 382                  
UNION ALL 254 335 341 497              
Union Compatible 391                    
Union Compatible Tables 335                    
Unique 229                    
Unique Key 232                    
UNIX 65                    
UNPIVOT 555 561                  
USE 621 624 626                
User Defined Function 299 640                  
User Defined Type (UDT) 64 172                  
Using 850                    
Validate Check 96                    
VALUES 301                    
VAR 843                    
Variable 274                    
Variant 275 859                  
VARP 843                    
VB 268                    
VB.NET 735                    
VB6 859                    
VCHAR 63                    
Venn Diagram 260                    
View 255 371                  
View Designer 574                    
View Report 728                    
Virtual Table 245                    
Von Neumann Architecture 244                    
WAITFOR 288                    
WHERE 324 333 411 444 473 499 558 561 730    
Wild card 330                    
Windows 175                    
Windows Authentication 183                    
Windows XP 167                    
WITH 313 340 390 404              
Word 689                    
worksheet 96                    
X/Open XA 178                    
XMAL 196                    
XML 196 290 691 696              
X-Query 196                    
YEAR 345                    
z/OS 65                    

ดัชนีหนังสือ DabaBase [4]


Home Page  |   รายการบทความ   |   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง   |   laploy.com  |  เกี่ยวกับผู้เขียน

ดัชนีหนังสือ DabaBase [4]

วันนี้ทำดัชนีหนังสือ DabaBase เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอนำมาโพสไว้ที่นี่ให้ดูเล่นหน่อยนะครับ

Machine Language 82                  
Managed Code 172                  
Management Data Warehouse 533                  
Many to Many 68 102                
MAPI 178                  
Mark I 244                  
Master-Detail 130                  
Matrix 739                  
Matrix Report 686                  
MAX 342 430 626 839            
MAXRECURSION 647                  
MC 176                  
MDV 152                  
MDW 533                  
MDX 196                  
Merge Cells 752                  
Merge Join 524                  
Messaging Application Programming Interface 178                  
Meta data 247 784                
Metadata 56                  
MHTML 687                  
Microsoft Access 164                  
Microsoft Outlook 178                  
Microsoft SQL Management Studio 182                  
Microsoft SQL Server 2008 53 162                
Microsoft SQL Server Management Studio 169                  
Microsoft Visual C# 2008 Express Edition 608                  
Microsoft Visual Studio 168 194                
Middle tier 691                  
MIN 342 430 626 840            
MINUS 392                  
Molecule 251                  
money 277                  
MONTH 345                  
MotionPicture 48                  
MSN 49                  
MSVC#EE 608                  
MSVS 276                  
MSVS2008 495 661                
Multiple valued dependency 124                  
Multi-tier 167                  
Multi-tired Architecture 259 691                
MySQL 268                  
name intro 390                  
Native Queries 73                  
Natural Join 382                  
NCHAR 817                  
NCI 220 221 226 230 232 235 236 530    
NCICT 227                  
NCIH 226                  
Network database model 66 68                
New Query 231                  
New Vertical Tab Group 201                  
NEWID() 329                  
NEWSEQUENTIALID 305                  
NLLN 221                  
node 216                  
Non-Clustered 235 236                
Non-Clustered Index 216 218 222 226            
Non-Clustered Index on Clustered Table 227                  
Non-Clustered Index Scan 524                  
Non-Deterministic Function 640                  
Non-Leaf Level Node 217                  
Non-Procedural 354                  
nonproject 388                  
Normalization 118                  
NOT 330 444 447              
NOT NULL 96 313                
Notepad 695                  
Notification Services 168 176                
N-Tier 167                  
NTILE 827                  
NULL 224 292 324 329 332 347 430 435 561 590
NULLIF 292                  
o/ 858                  
O/RM 855                  
Object Database Model 71                  
Object Explorer 184 579 601              
Object Initializes 866                  
Object Oriented Database Model 72                  
Object Oriented Programming 172 244 854              
Object Query Language 73                  
Object-Relational Database Model 72                  
ODBC 271 574                
ODM 71                  
OE 187                  
OLAP 51 79 119 143 179 181 686      
OLE DB 574                  
OLPT 60 78 88 119            
OLTP 50 89 90              
On-demand Report 705                  
One to Many 67 102                
Online Analytical Processing 51 181 686              
OODM 72 854                
OOP 72 244 246 784 854          
OPENDATASOURCE 831                  
OPENQUERY 832                  
OPENROWSET 832                  
OPENXML 834                  
Operand 380                  
Operation System 170                  
Operator 380 476 524              
Optimize 372                  
OPTION 635                  
OPTION MAXRECURSION 496                  
OQL 73 380                
OR 325 444                
Oracle 54 162 178 687 691          
ORDER BY 329 331 333 338 343 429 498 589 628 635
Ordering Operator 433                  
ORDM 72                  
Organization Chart 492                  
Outer join 434                  
OUTER LEFT JOIN 365                  
OUTER RIGHT JOIN 365                  
Outerjoin 430                  
OUTPUT 624                  
Output Parameter 624                  
OVER 343 564                
OVER PARTITION BY 498                  
overflow 210                  
Page 213                  
Page Split 214 217                
Parameter 611                  
Parameterized view 653                  
Parent Table 67 106                
Parse 269 605 612              
Parse Tree 508                  
Parsing 508                  
partial Class 867                  
Partial Dependency 124                  
Partial Methods 867                  
PARTITION 343                  
PARTITION BY 563                  
PATINDEX 818                  
PDF 180 687                
per 390                  
perfmon 542                  
Pessimistic Concurrency 170                  
Physical Operation 523                  
Physical Operator 524                  
Pie Chart 764                  
PIVOT 291 555 559              
Pivot table 180 181 347 660 684 739        
PK 224 230 300 313 373 452        
PKI 209                  
PL 244 258                
PlayStation 81                  
Pointer 216                  
Portable Executable (PE) 785                  
Postgres 66                  
POWER 642                  
PowerShell 177 182 271              
Predicate Calculus 354                  
Presentation tier 691                  
Preview 663 671                
Primary Key 107                  
Primary Key indexing 209                  
PRINT 275 491                
PROC 620                  
Procedural Programming 246                  
Product 382                  
Production environment 698                  
Programming Interface 693                  
project 661                  
Projection 381                  
Projection List 433                  
Prolog 246                  
PS 217                  
Publisher 174                  
QA 368                  
QAP 506                  
QD 280                  
QE 201 233 368 574            
QO 372 507 521              
QOP 516 532                
QUEL 354                  
Query 233 381                
Query Algebrizer 509                  
Query Analyze Practicing 506                  
Query Analyzer 182                  
Query Cost 521                  
Query Designer 720                  
Query Editor 197 269                
Query Expressions 866                  
Query Optimizer 169 208 507 510            
Query Parameter 722                  
Query Parsing 508                  
Query Processor Tree 509                  
Query Statistics History (QSH) 540                  
Query Tree 508                  
QUOTENAME 819                  

ดัชนีหนังสือ DabaBase [3]


Home Page  |   รายการบทความ   |   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง   |   laploy.com  |  เกี่ยวกับผู้เขียน

ดัชนีหนังสือ DabaBase [3]

 

วันนี้ทำดัชนีหนังสือ DabaBase เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอนำมาโพสไว้ที่นี่ให้ดูเล่นหน่อยนะครับ

E/R Diagram 55                
Edgar Frank Codd 386                
EEP 514 517 518            
ELSE IF 628                
Embeddable Control 689                
ENCRYPTION 574                
End-user 92 572              
Enterprise Environment 867                
Entity 55 249              
Entity/Relation Diagram (ERD) 102                
EOC 234 235              
EP 232 515              
EPC 515                
Equi-join 400                
ERD 90 93 102            
ERROR 290                
Estimated Cost 512                
Estimated Execution Plan 514                
Estimated Number of Row 522                
Estimated Operator Cost 234 522              
Estimated Subtree Cost 522 527              
Excel 542 689              
EXCEPT 303                
EXEC 487                
Execute 274 507 588 607          
Execute and Show Plan 519                
ExecuteReader 851                
Execution Plan 232 506              
Execution Plan Cache 514                
Execution Plan Reuse 514                
EXISTS 476                
Export 689                
Expression Trees 866                
Extension Method 866                
Extent 211                
F# 246                
F5 232                
F8 202                
factorial function 644                
FECTH PRIOR 486                
FEP 259                
Field 247                
File 247                
File System 66 67              
FireFox 693                
FK 232 373              
FKI 209                
Flag 264                
FLASE 394                
Flat file 66 67              
Floating point 63                
Flow Chart 260                
foo 275                
FOR 558                
FOR/AFTER 578                
foreach 859                
Foreign Key 107                
Foreign Key Indexing 209                
FORTRAN 246                
Forward-only 485                
FREETEXTTABLE 830                
Front end 264                
Front-End Process 259                
Full Functional Dependence 123                
FULL JOIN 661                
Full-Text Search 168 175              
Functional Dependency 122                
Functional Programming 246                
Garbage Collector 172 786              
Gauge 766                
Global 294                
GO 269 624 626            
GolfClub 358                
GOTO 287                
GP 517                
GPRS 84                
Grand Total 347                
Graphical Plans 517                
Grid Computing 182                
GROUP BY 63 262 429 490 550 551 635 863  
GROUP BY ROLLUP 552                
Group Hierarchy 713                
GROUPING 838                
Grouping Attribute 432                
GUI 60                
Hard code 559                
Hash Match 524 527              
Hash Table 210                
HAVING 262 543 730            
Head table 336                
Header 669                
heap 221 222 226            
Hello world 268 788              
Heuristic Evaluation 512                
Hierarchical 499                
Hierarchical database model 66 67              
Hint 543                
Histogram 511                
HTML 687                
Hybrid database 80                
Hyperlink 733                
I/O 233 510 542            
IAEP 520                
IF 282 290 328 525 628        
IF EXITS() 283                
IF/ELSE 284                
Immediate IF 736                
Implicit Typing Variable Declaration 859 866              
IN 444 445              
INCLUDE 229 530              
Include Actual Execution Plan 519                
indent 198                
Index Organized Table 210                
Index Seek 220 234 236            
Information Technology (IT) 54                
Informix 66                
ingress 66                
Inline Table-Valued Function 653                
INNER JOIN 336 367              
INSERT 301                
insetion point 484                
Instance 169                
int 275                
Integrated debuger 276                
Integration services 179 181 182            
INTERSECT 302                
Intersection 382                
IS NOT NULL 324                
IS NULL 330                
ISAM 210                
ISK 236                
ISNULL() 472 634              
ITVD 859                
ITVF 654                
JIT 786                
Join 381 446 469            
Key 96                
Key Lookup 220 236 237            
Key Performance Indicators 766                
Keyboard Shortcut Scheme 194                
Keyword 53 476              
label 287                
Lambda Expression 866                
LAN 165                
Language Interacted Query 854                
Larry Niven 110                
Latin1_General 215                
Lazy Writer 169                
Lazywriter 515                
Leaf Level Node 217                
LEFT 815                
Left Outerjoin 435                
Legend 760                
LEN 338 815              
LIKE 330 623              
Linear Expression 421                
Linear Notation 421                
LINQ 73 854              
LINQ to DataSet 866                
LINQ to Entities 866                
LINQ to Object 866                
LINQ to SQL 855 858              
LINQ to XML 866                
LIPS 72                
List 733                
LLN 221 235              
Local Server Groups 186                
localhost 610                
Lock 170                
Lock Manager 169 170              
locking 543                
logging 543                
Logic Tier 166                
Logical Operation 523                
Logical Operator 524                
LONGINT 63                
Lookup Table 299                
Loop 494                
Loose coupling 89 620              
LOWER 816                
LTRIM 817                

ดัชนีหนังสือ DabaBase [2]


Home Page  |   รายการบทความ   |   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง   |   laploy.com  |  เกี่ยวกับผู้เขียน

 

ดัชนีหนังสือ DabaBase [2]

วันนี้ทำดัชนีหนังสือ DabaBase เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอนำมาโพสไว้ที่นี่ให้ดูเล่นหน่อยนะครับ

Data bandwidth 80                      
Data center 83 684                    
Data Collection 533 535                    
Data Control Language 171                      
Data Definition Language 91 171                    
Data Filtering 729                      
Data Manipulation Language 171                      
Data mart 79                      
Data mining 181                      
Data model 247                      
Data Modeler 689                      
Data Page 211                      
Data Set 664                      
Data Source 664 861                    
Data Source Properties 665                      
Data tier 691                      
Data warehouse 60 79                    
Database Administator (DBA) 163                      
Database Engine 169                      
Database Layer 166                      
Database mail 178 581                    
Database management system (DBMS) 54                      
Database Server 83                      
Database System 52                      
DataGridView 608 861                    
DATE 301 305                    
DATEDIFF 345 346                    
datetime 305 473                    
datetime2 305                      
datetimeoffset 305                      
DBA 88 174 178 180 299 484 517 542 572 580 620 867
dBASE II 80                      
DBCC 516                      
dbcreator 518                      
DBMS 54                      
dbo 313                      
DC 533                      
DDL 91 250                    
debug 276 701                    
DECIMAL 63                      
Decision Support System 179                      
DECLARE 275 301 491 525                
default value 724                      
Degree of Parallelism 522                      
Denornalize 88                      
DENSE_RANK 565 825                    
Deploy 702                      
Deployment Folder 777                      
Derived Table 262 337 341 358 474              
DESC 332                      
DET 336 337                    
Detail Table 336                      
Determinant 122 146                    
Deterministic Function 640                      
Deterministic Mathematic 246                      
Development Workstation 698                      
Dictionary 214                      
Difference 382 814                    
Disk Usage Summary (DUS) 538                      
Display Estimated Excution Plan 233 518                    
DISTINCT 324 422 429 477 543              
Distributed Transaction Coordinator 178                      
Divide 381 382                    
DKNF 157                      
DL 257 383                    
DLT 435                      
DMF 517                      
DML 171 578 641                  
DMV 517                      
Do/While 286                      
Document Map 731                      
Document Windows 184                      
Domain Key Normal Form 157                      
DR 669                      
Drill Down 686 718                    
Drill Through 733                      
DROP 621 652                    
DROP ASSEMBLY 802 807                    
DROP FUNCTION 804                      
DROP INDEX 230 231                    
DROP TABLE 314                      
DROP TRIGGER 578                      
DROP TYPE 803                      
DS 664                      
DSQL 588                      
DSS 179                      
DT 337 340 341 344 345 364 370 381 393 399 415 423
DTS 664                      
DXM 181                      
Dynamic 485                      
Dynamic Management Function 517                      
Dynamic Management View 517                      
Dynamic SQL 590                      

ดัชนีหนังสือ DabaBase [1]


Home Page  |   รายการบทความ   |   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง   |   laploy.com  |  เกี่ยวกับผู้เขียน

ดัชนีหนังสือ DabaBase [1]

วันนี้ทำดัชนีหนังสือ DabaBase เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอนำมาโพสไว้ที่นี่ให้ดูเล่นหน่อยนะครับ

!Execute 203                  
.NET Framework 73 162 689 784            
.NET Framework Assembly 789                  
@@ 295                  
@@ERROR 631                  
@@FETCH_STATUS 485                  
<> 447                  
0NF 129                  
0th Normal Form 129                  
1NF 128 131 138 253            
1st Normal Form 128                  
2nd Normal Form 132                  
2NF 132 137 138              
3NF 138 139 142              
4NF 149                  
5NF 152                  
5th Normal Form 152                  
ABS 641                  
accent-insensitive 215                  
accent-sensitive 215                  
Achived Data 79                  
Actual Execution Plan 514                  
Add-On 176                  
Ad-hoc 88                  
Adjacent Column Group 746                  
Administrator 55                  
ADO 271 507                
ADO.NET 848 850 854              
AdventureWorks 52 55 56 183 186 187 233 314 489 525
AdventureWorks2008 189 271 289 573 575 665        
AdventureWorksLT2008 202 333 338 348            
AEP 517 519                
AFTER 581                  
Aggregate 424 429 834              
Aggregate Biding 509                  
Aggregated Attribute 432                  
Aggregation Operator 431                  
Algebra 386                  
Alias 300 327 363 470 557          
ALTER ASSEMBLY 802 807                
ALTER FUNCTION 804                  
ALTER PROC 621 623                
ALTER TABLE 315                  
Alternate Indexing 210                  
AN 249                  
Analysis Service 181                  
AND 325 371 417              
Anomaly 119                  
Anonymous Types 859 866                
ANSI 272                  
ANSI/ISO SQL 264                  
AP 514                  
API 693                  
APL 246                  
Application 60                  
Array 64                  
AS 298 404 559 620            
Ascending 211                  
ASCII 812                  
ASP.NET 182 691 703              
Assembly Manifest 786                  
Atomic Operand 380                  
Attribute 247 249 380              
Authentication 183                  
Auto counter 62                  
Auto Hide 199                  
Auto Hide All 199                  
Auto Numbering 248 249                
Auxiliary Table 245                  
AVG 342 430 835              
Back end 264                  
Bag 380                  
Base Table 640                  
Batch 269                  
Batch Separator 269                  
BCNF 145 147                
Begin/End 283 297 654              
Best Practice 294                  
BI 182                  
bigint 645                  
Bill of Materials 492                  
binary 64                  
BIT 264                  
BNCF 417                  
BOM 492 633                
Bookmark Lookup 220 237                
Breakpoint 276 280                
BSD 66 269                
BTree 210 214 216 221 226 235        
Buffer Manager 169                  
Build 702 789                
Build-in Collection 736                  
Business Intelligence 61 179 662 686            
Business Intelligence Development Studio 690                  
Business Rules 92                  
C ASE 292                  
C# 72 96 162 172 246 268        
Cache 514                  
Cached plan size 522                  
Candidate Key 123 145                
Cartesian Product 336 412                
CASE 290 328 333 589            
CASE WHEN 651                  
case-insensitive 215                  
case-sensitive 215                  
CAST 263 338 473 498            
CBP 510                  
CE 411                  
CHAR 63 813                
CHARINDEX 813                  
Chart 712 755                
CHECKSUM_AGG 836                  
Child Group (CG) 713                  
Child Table 67 106                
CI 221 223 224 235            
CK 222 224                
Clause 361 862                
Client Layer 166                  
CLR 162 172 770 785 854          
CLR Routine 786                  
Cluster 53                  
Cluster Index 218 223                
Cluster Key 224                  
Clustered Index 528                  
Clustered Index Scan 234 524 528              
Clustered Index Seek 235                  
Clustered Table 220 221                
COALESCE 263 292 347              
Collation 215                  
Collection 124                  
Column Group Pane (CGP) 712                  
COM+ 770                  
Combination 336 493 552              
Comma-delimited file 67                  
Comment 200 273                
Common Language Runtime 172 785                
Common Table Expression 272 341 488              
Composite index 211                  
Composite Key 113 127 130              
Compound Key 113 130                
Computed Column (CC) 530                  
Concurrent 81                  
Concurrent processing 244                  
Concurrent programming 250                  
Condition Expression 411                  
Connection Properties 189                  
Console Application 494 850                
Constant 260 454                
Constraint 114 313 577              
Constraint Programming 246                  
Contains 863                  
CONTAINSTABLE 829                  
Continue 280 287                
Continuum Datum 252                  
CONVERT 263                  
correlated 471                  
Correlated Sub-queries 457 467                
Cost 233                  
Cost-Based Plan 510                  
COUNT 430 490 498 557 837          
COUNT_BIG 838                  
Covering Index 528 531                
CPU 233 510                
CREATE AGGREGATE 802                  
CREATE ASSEMBLY 802 806                
CREATE FUNCTION 804 808                
Create Index 228                  
CREATE PROCEDURE 605                  
CREATE SPROC 621                  
CREATE TABLE 312                  
CREATE TRIGGER 579                  
CREATE TYPE 803                  
CROSS APPLY 650                  
CROSS JOIN 366                  
Crystal Report 180 685                
CS 467                  
CSV 67                  
CT 220 221                
CTE 260 272 341 488 489 490 495 563 564 634
Cube 181 550 554              
Cursor 451 484                
Custom Assembly 770 773                
Custom Code 770                  
Custom Data Type 172                  
Cyclic Dependency 124                  

หาวันเกิดโดยไม่สนปี


Home Page  |   รายการบทความ   |   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง   |   laploy.com  |  เกี่ยวกับผู้เขียน

หาวันเกิดโดยไม่สนปี

กลางดีกคืนหนึ่งขณะที่ผู้เขียนกำลังสะลึมสะลือมีผู้อ่านท่านหนึ่งถามมาด้วย MSN ว่าจะเขียนคิวรีอย่างไรให้หาวันเกิดของพนักงานที่เกิดในระหว่างวันและเดือนหนึ่งๆ โดยไม่สนใจว่าเกิดปีอะไร ผู้เขียนเดาว่าจะนำไปใช้ส่งอีเมลอวยพรวันเกิดหรืออะไรสักอย่าง โดยมีการทำงานดังนี้

SELECT * FROM Table WHERE

BirthDate มีค่าระหว่างวันเริ่มและวันจบโดยไม่จนใจปี

ผู้เขียนไปนอนพอตื่นมาวันรุ่งขึ้นก็เปิดโปรแกรม Microsoft SQL Server Management Studio เขียนคิวรีทดสอบกับดาต้าเบส Northwind (2008) ที่มีตารางเก็บข้อมูลพนักงานพร้อมวันเกิดดังนี้

จะเห็นว่ามีพนักงานทั้งหมดเก้าคน เกิดกันตั้งแต่ปี 1948 ไปจนถึง 1966 ต่อมาผู้เขียนเขียนสคริปต์คัดกรองเอาเฉพาะผู้ที่เกิดวันที่ 1 ถึงวันที่ 9 เดือนมกราคมถึงมีนาคม โดยไม่สนใจว่าเกิดปีอะไร ได้เป็นคิวรีหน้าตาแบบนี้

 

 ไม่อยากพิมพ์ใช่ไหมครับ ก๊อปปี้โค้ดข้างล่างนี้ได้เลย

USE Northwind;
GO
DECLARE @StartDate DATETIME;
DECLARE @EndDate DATETIME;
SET @StartDate = CONVERT(datetime, '2009-01-01');
SET @EndDate = CONVERT(datetime, '2009-03-09');
SELECT EmployeeID,LastName,BirthDate
FROM Employees
WHERE (MONTH(BirthDate) >= MONTH(@StartDate) and 
       MONTH(BirthDate) <= MONTH(@EndDate)) and
      (DAY(BirthDate) >= DAY(@StartDate) and 
       DAY(BirthDate) <= DAY(@EndDate))
GO

วิธียืด-หดเมทริกซ์


Home Page  |   รายการบทความ   |   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง   |   laploy.com  |  เกี่ยวกับผู้เขียน

 

วิธียืด-หดเมทริกซ์

 

ในหัวข้อ 27.1.5 ท่านได้เรียนวิธีทำรายงานที่ยืดหดได้ (Drill Down ย่อ DD) กับ Tablix แบบ Table ในหัวข้อนี่ผู้เขียนจะสาธิตการทำ DD กับเมทริกซ์บ้าง ซึ่งมีหลักการคล้ายกันๆ แต่การทำ DD กับเมทริกซ์จะก้าวหน้ากว่าเพราะนอกจากจะสามารถยืดหดตามแนวนอนได้เหมือน Table แล้ว ยังสามารถยืดหดตามแนวตั้งได้อีกด้วย

การหดเมทริกซ์ทั้งแนวนอนและแนวตั้งช่วยให้ผู้ใช้รายงานพิจารณาเฉพาะยอดรวมได้ง่าย ขนาดของรายงานจะไม่กว้างหรือยาวจนล้นหน้า เมื่อผู้ใช้ต้องการดูรายละเอียดส่วนใดก็สามารถยืดดูรายละเอียดเฉพาะส่วนที่ต้องการได้ ตัวอย่างของรายงานเมทริกซ์แบบ DD เป็นดังภาพ 27-121 ถึง 27-123

ภาพ 27-121: รายงานแบบเมทริกซ์เมื่ออยู่ในสภาพหดทั้งแนวตั้งและแนวนอน

ภาพ 27-122: รายงานแบบเมทริกซ์เมื่ออยู่ในสภาพยืดแนวนอนเฉพาะหมวดสินค้า Components และหดแนวตั้ง

ภาพ 27-123: รายงานแบบเมทริกซ์เมื่ออยู่ในสภาพยืดแนวตั้งเพื่อแสดงปีที่ขาย และยืดแนวนอนเฉพาะหมวดสินค้า Components